ช่วงราคาระหว่าง
-

หมอน

Pillows that match the way you sleep

Back sleepers, side sleepers, hug-your-pillow sleepers, there’s a pillow here made just for you. Choose from pillows filled with down and feathers, memory foam or polyester in a variety of thicknesses to support your sleeping style. And with covers made from natural and renewable lyocell, they’ll support your conscience, too.

IKEA Pillows

ฮุลเล หมอน เนื้อนุ่ม

ฮุลเล หมอน เนื้อนุ่ม

690 บาท
ความยาว: 50 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., น้ำหนักไส้: 600 ก.
ฮุลเล หมอน เนื้อแน่น

ฮุลเล หมอน เนื้อแน่น

790 บาท
ความยาว: 50 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., น้ำหนักไส้: 710 ก.
RAKNÖREL หมอนเออร์โกโนมิก

RAKNÖREL หมอนเออร์โกโนมิก

399 บาท
ความยาว: 33 ซม., ความกว้าง: 50 ซม., น้ำหนักไส้: 340 ก.
STRANDBETA หมอนข้าง, ขาว

STRANDBETA หมอนข้าง

349 บาท
ความยาว: 105 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 ซม., น้ำหนักไส้: 650 ก.
กูลด์พาล์ม หมอน เนื้อนุ่ม

กูลด์พาล์ม หมอน เนื้อนุ่ม

1,790 บาท
ความยาว: 50 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., น้ำหนักไส้: 660 ก.
กูลด์พาล์ม หมอน เนื้อแน่น

กูลด์พาล์ม หมอน เนื้อแน่น

1,990 บาท
ความยาว: 50 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., น้ำหนักไส้: 940 ก.
คนอเวล หมอน เนื้อนุ่ม

คนอเวล หมอน เนื้อนุ่ม

2,790 บาท
ความยาว: 50 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., น้ำหนักไส้: 580 ก.
คนอเวล หมอน เนื้อแน่น

คนอเวล หมอน เนื้อแน่น

2,990 บาท
ความยาว: 50 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., น้ำหนักไส้: 870 ก.
ยูร์ดเริค หมอน เนื้อนุ่ม

ยูร์ดเริค หมอน เนื้อนุ่ม

690 บาท
ความยาว: 50 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., น้ำหนักไส้: 865 ก.
ยูร์ดเริค หมอน เนื้อแน่น

ยูร์ดเริค หมอน เนื้อแน่น

890 บาท
ความยาว: 50 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., น้ำหนักไส้: 1100 ก.
สลวน หมอน เนื้อนุ่ม

สลวน หมอน เนื้อนุ่ม

99 บาท
ความยาว: 50 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., น้ำหนักไส้: 460 ก.
ฮัมน์ดวน หมอน เนื้อนุ่ม

ฮัมน์ดวน หมอน เนื้อนุ่ม

229 บาท
ความยาว: 50 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., น้ำหนักไส้: 600 ก.
ฮัมน์ดวน หมอน เนื้อแน่น

ฮัมน์ดวน หมอน เนื้อแน่น

399 บาท
ความยาว: 50 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., น้ำหนักไส้: 810 ก.
แอ็กซอค หมอน เนื้อนุ่ม

แอ็กซอค หมอน เนื้อนุ่ม

149 บาท
ความยาว: 50 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., น้ำหนักไส้: 470 ก.
แอ็กซอค หมอน เนื้อแน่น

แอ็กซอค หมอน เนื้อแน่น

169 บาท
ความยาว: 50 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., น้ำหนักไส้: 650 ก.
โรเซนควาร์นา หมอน เนื้อนุ่ม

โรเซนควาร์นา หมอน เนื้อนุ่ม

359 บาท
ความยาว: 50 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., น้ำหนักไส้: 520 ก.
โรเซนควาร์นา หมอน เนื้อแน่น

โรเซนควาร์นา หมอน เนื้อแน่น

399 บาท
ความยาว: 50 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., น้ำหนักไส้: 800 ก.
มวนวีว่า หมอนเมมโมรีโฟม

มวนวีว่า หมอนเมมโมรีโฟม

1,490 บาท
ความยาว: 40 ซม., ความกว้าง: 50 ซม., น้ำหนักไส้: 805 ก.
โรเซนคราเก หมอนเมมโมรีโฟม

โรเซนคราเก หมอนเมมโมรีโฟม

590 บาท
ความยาว: 50 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., น้ำหนักไส้: 1100 ก.