ช่วงราคาระหว่าง
-

หมอน

Pillows that match the way you sleep

Back sleepers, side sleepers, hug-your-pillow sleepers, there’s a pillow here made just for you. Choose from pillows filled with down and feathers, memory foam or polyester in a variety of thicknesses to support your sleeping style. And with covers made from natural and renewable lyocell, they’ll support your conscience, too.

IKEA Pillows
แอเรนพรีส หมอน เนื้อนุ่ม ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. น้ำหนักไส้: 610 ก.
แอเรนพรีส
หมอน เนื้อนุ่ม
499 บาท
ความยาว: 50 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., น้ำหนักไส้: 610 ก.
แอเรนพรีส หมอน เนื้อแน่น ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. น้ำหนักไส้: 810 ก.
แอเรนพรีส
หมอน เนื้อแน่น
690 บาท
ความยาว: 50 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., น้ำหนักไส้: 810 ก.
ฮุลเล หมอน เนื้อนุ่ม ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. น้ำหนักไส้: 600 ก.
ฮุลเล
หมอน เนื้อนุ่ม
690 บาท
ความยาว: 50 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., น้ำหนักไส้: 600 ก.
ฮุลเล หมอน เนื้อแน่น ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. น้ำหนักไส้: 710 ก.
ฮุลเล
หมอน เนื้อแน่น
790 บาท
ความยาว: 50 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., น้ำหนักไส้: 710 ก.
RAKNÖREL หมอนเออร์โกโนมิก ความยาว: 33 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. น้ำหนักไส้: 340 ก.
RAKNÖREL
หมอนเออร์โกโนมิก
399 บาท
ความยาว: 33 ซม., ความกว้าง: 50 ซม., น้ำหนักไส้: 340 ก.
STRANDBETA หมอนข้าง, ขาว ความยาว: 105 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 ซม. น้ำหนักไส้: 650 ก.
STRANDBETA
หมอนข้าง
349 บาท
ความยาว: 105 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 ซม., น้ำหนักไส้: 650 ก.
กูลด์พาล์ม หมอน เนื้อนุ่ม ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. น้ำหนักไส้: 660 ก.
กูลด์พาล์ม
หมอน เนื้อนุ่ม
1,790 บาท
ความยาว: 50 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., น้ำหนักไส้: 660 ก.
กูลด์พาล์ม หมอน เนื้อแน่น ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. น้ำหนักไส้: 940 ก.
กูลด์พาล์ม
หมอน เนื้อแน่น
1,990 บาท
ความยาว: 50 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., น้ำหนักไส้: 940 ก.
คนอเวล หมอน เนื้อนุ่ม ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. น้ำหนักไส้: 580 ก.
คนอเวล
หมอน เนื้อนุ่ม
2,790 บาท
ความยาว: 50 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., น้ำหนักไส้: 580 ก.
คนอเวล หมอน เนื้อแน่น ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. น้ำหนักไส้: 870 ก.
คนอเวล
หมอน เนื้อแน่น
2,990 บาท
ความยาว: 50 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., น้ำหนักไส้: 870 ก.
ยูร์ดเริค หมอน เนื้อนุ่ม ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. น้ำหนักไส้: 865 ก.
ยูร์ดเริค
หมอน เนื้อนุ่ม
690 บาท
ความยาว: 50 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., น้ำหนักไส้: 865 ก.
ยูร์ดเริค หมอน เนื้อแน่น ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. น้ำหนักไส้: 1100 ก.
ยูร์ดเริค
หมอน เนื้อแน่น
890 บาท
ความยาว: 50 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., น้ำหนักไส้: 1100 ก.
สลวน หมอน เนื้อนุ่ม ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. น้ำหนักไส้: 460 ก.
สลวน
หมอน เนื้อนุ่ม
99 บาท
ความยาว: 50 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., น้ำหนักไส้: 460 ก.
ฮัมน์ดวน หมอน เนื้อนุ่ม ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. น้ำหนักไส้: 600 ก.
ฮัมน์ดวน
หมอน เนื้อนุ่ม
229 บาท
ความยาว: 50 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., น้ำหนักไส้: 600 ก.
ฮัมน์ดวน หมอน เนื้อแน่น ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. น้ำหนักไส้: 810 ก.
ฮัมน์ดวน
หมอน เนื้อแน่น
399 บาท
ความยาว: 50 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., น้ำหนักไส้: 810 ก.
แอ็กซอค หมอน เนื้อนุ่ม ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. น้ำหนักไส้: 470 ก.
แอ็กซอค
หมอน เนื้อนุ่ม
149 บาท
ความยาว: 50 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., น้ำหนักไส้: 470 ก.
แอ็กซอค หมอน เนื้อแน่น ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. น้ำหนักไส้: 650 ก.
แอ็กซอค
หมอน เนื้อแน่น
169 บาท
ความยาว: 50 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., น้ำหนักไส้: 650 ก.
มวนวีว่า หมอนเมมโมรีโฟม ความยาว: 40 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. น้ำหนักไส้: 805 ก.
มวนวีว่า
หมอนเมมโมรีโฟม
1,490 บาท
ความยาว: 40 ซม., ความกว้าง: 50 ซม., น้ำหนักไส้: 805 ก.
โรเซนคราเก หมอนเมมโมรีโฟม ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. น้ำหนักไส้: 1100 ก.
โรเซนคราเก
หมอนเมมโมรีโฟม
590 บาท
ความยาว: 50 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., น้ำหนักไส้: 1100 ก.