ช่วงราคาระหว่าง
-

ระบบ STOLMEN

เฟอร์นิเจอร์เก็บของที่ปรับเปลี่ยนได้ตามใจนึก

สตูลเมน คือซีรีส์ที่เก็บของ ซึ่งมีทั้งแบบเปิดโล่งและมีบานปิดที่ประยุกต์ใช้งานได้ง่าย ทั้งยังมีรูปทรงตื้นกว่าตู้เสื้อผ้าทั่วไป แต่ลึกกว่าชั้นวางหนังสือ และสามารถปรับโครงเสาให้สูงได้ถึง 330 ซม. จึงเหมาะกับห้องนอนหรือโถงทางเดินที่มีขนาดเล็กและห้องที่มีข้าวของต้องเก็บมาก ประกอบได้ง่ายๆ โดยเริ่มจากเสาเพียงสองชิ้นจากนั้นจึงค่อยประกอบตู้หรือชั้นเก็บของหลายๆ ชิ้นไว้ตรงกลาง โดยเพิ่มเติมพื้นที่เก็บของอีกได้หากคุณต้องการ จะวางติดกับผนังหรือเพดานก็ได้ อุปกรณ์เก็บของมีหลายชิ้น ตั้งแต่ตู้และชั้นวางของ ไปจนถึงราวแขวนผ้าและตะขอเกี่ยว

#
สตูลเมน ชั้นวางของ 1 ตอน ความกว้าง: 105 ซม. ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 1 ตอน
10,990 บาท
ความกว้าง: 105 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 1 ตอน ความกว้าง: 72 ซม. ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 1 ตอน
7,000 บาท
ความกว้าง: 72 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 1 ตอน ความกว้าง: 127 ซม. ความลึก: 38 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 1 ตอน
7,700 บาท
ความกว้าง: 127 ซม., ความลึก: 38 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 1 ตอน ความกว้าง: 160 ซม. ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 1 ตอน
16,330 บาท
ความกว้าง: 160 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 1 ตอน ความกว้าง: 160 ซม. ความลึก: 38 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 1 ตอน
9,490 บาท
ความกว้าง: 160 ซม., ความลึก: 38 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 1 ตอน ความกว้าง: 127 ซม. ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 1 ตอน
10,900 บาท
ความกว้าง: 127 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 1 ตอน ความกว้าง: 105 ซม. ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 1 ตอน
7,690 บาท
ความกว้าง: 105 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 2 ตอน ความกว้าง: 265 ซม. ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 2 ตอน
16,100 บาท
ความกว้าง: 265 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 2 ตอน ความกว้าง: 235 ซม. ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 2 ตอน
19,970 บาท
ความกว้าง: 235 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 2 ตอน ความกว้าง: 220 ซม. ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 2 ตอน
19,460 บาท
ความกว้าง: 220 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 2 ตอน ความกว้าง: 190 ซม. ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 2 ตอน
15,800 บาท
ความกว้าง: 190 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 2 ตอน ความกว้างด้านขวา: 150 ซม. ความกว้าง: 180 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 2 ตอน
17,450 บาท
ความกว้างด้านขวา: 150 ซม., ความกว้าง: 180 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 3 ตอน ความกว้าง: 305 ซม. ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 3 ตอน
26,660 บาท
ความกว้าง: 305 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 3 ตอน ความกว้าง: 305 ซม. ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 3 ตอน
32,460 บาท
ความกว้าง: 305 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 3 ตอน ความกว้าง: 247 ซม. ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 3 ตอน
24,560 บาท
ความกว้าง: 247 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 3 ตอน ความกว้าง: 305 ซม. ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 3 ตอน
33,450 บาท
ความกว้าง: 305 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 4 ตอน ความกว้าง: 405 ซม. ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 4 ตอน
32,710 บาท
ความกว้าง: 405 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 4 ตอน ความกว้าง: 370 ซม. ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 4 ตอน
23,290 บาท
ความกว้าง: 370 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.