ช่วงราคาระหว่าง
-

HEADBOARDS

Give your bed style and storage

Headboards can be a great way to add a distinctive, personal touch to your bed and your whole bedroom. We have a choice of styles, including wooden or veneer headboards and many come with handy shelves for things like books, alarm clocks or family photos.

IKEA headboards
มันดอล หัวเตียง, ขาว, ไม้เบิร์ช ความกว้าง: 240 ซม. ความลึก: 28 ซม. ความสูง: 62 ซม.
มันดอล
หัวเตียง
6,990 บาท
ความกว้าง: 240 ซม., ความลึก: 28 ซม., ความสูง: 62 ซม.
  • Headboards – add style and storage

    Whether you go for plush upholstered headboards or wooden headboards with shelves, headboards are a quick, easy way to make a style statement and personalise your room. And, as many of our headboards have built-in storage, you can also get somewhere handy to put your bedtime reading or alarm clock. A lot of our headboards belong to large series, so it’s easy to coordinate your headboard with other pieces of furniture. Watch out for series names like MALM or BRIMNES or MANDAL. We also have lots of other home furnishings that match our headboards, too, like rugs, lamps and duvet covers.

  • Headboards and everything else for your bed

    While you’re thinking about customising your bed with a headboard, why not check out some of our bedside furniture, like chests of drawers, bedside tables or under bed storage boxes, too? Or if you wake up freezing cold or with a pain in your hip instead of a smile on your face, maybe you might like to try our online mattress guide or quilt and pillow guide. They’ll help you find the most comfortable choices for you and the way you sleep so you can get your day off to a good start. And if you decide that your new headboard isn’t enough of a style booster, you might like to check out our bed linen, too.