ช่วงราคาระหว่าง
-

กล่องเก็บของใต้เตียง

เพิ่มประโยชน์ใช้งาน ให้พื้นที่แห่งการพักผ่อน

ต้องการที่เก็บของเพิ่มหรือเปล่า กล่องเก็บของใต้เตียงจาก IKEA ช่วยคุณจัดเก็บของใช้ เช่น ผ้านวมสำรอง และเสื้อผ้าฤดูหนาวที่นานๆ ใช้ทีให้เป็นที่เป็นทาง จะเลือกเก็บไว้ใต้เตียงหรือวางเรียงไว้ปลายเท้าก็ได้ เพื่อความหยิบง่ายใช้สะดวก แต่ไม่ขาดความเป็นระเบียบ

กล่องเก็บของใต้เตียงทำจากวัสดุธรรมชาติอย่างหวายสาน มีฝาปิดกันฝุ่น
ที่อยู่ใต้เตียงนั่นอะไรน่ะ
เปลี่ยนพื้นที่ว่างใต้เตียงเป็นที่เก็บของ ด้วยกล่องเก็บของใต้เตียง RÖMSKOG/เริมสกู๊ก ที่ความสูงพอดีกับเตียงเกือบทุกแบบ