ช่วงราคาระหว่าง
-

กล่องเก็บของใต้เตียง

Turn sleeping space into storage space

Need more space to store stuff? Our bed storage lets you keep things like duvets or winter clothes in under bed storage boxes or in a storage unit at the foot of your bed. So your things stay out of the way but still close at hand.

IKEA Bed storage
ซัมล่า กล่องพลาสติก, ใส ความลึก: 56 ซม. ความสูง: 18 ซม. ความกว้าง: 78 ซม.
ซัมล่า
กล่องพลาสติก
250 บาท
ความลึก: 56 ซม., ความสูง: 18 ซม., ความกว้าง: 78 ซม.
  • Bed storage – under bed storage boxes and storage units

    Have a look at our under bed storage boxes and storage units in different styles and materials. Our under bed storage boxes will let you turn unused space into handy storage (and you won’t have to do so much awkward vacuuming under the bed). They’re ideal for storing things like bed linen and duvets, for example, or just about anything you want to get out of the way but still have close at hand. Our bed storage comes in different styles, so it’s easy to find something that suits yours. And as a lot of our bed storage belongs to series, you can easily coordinate your bed storage with other furniture. Look out for series names like ASPELUND or ODDA or ENGAN.

  • If this bed storage isn’t enough…

    Bed storage is certainly a great storage idea, but there’s obviously a limit to how much you can store in under bed storage boxes or in the storage units shown here. So, maybe you’d like to check out our other options, as well. They’ll help you keep all your things organised and easy to find. We have a big choice, from coat hooks and clothes hangers to chests of drawers and wardrobes in lots of sizes, styles and materials. And as a lot of our storage belongs to series, it’s easy to create a coordinated look. We also have lots of other home furnishings that match too, like soft furnishings, lamps and mirrors.