ช่วงราคาระหว่าง
-
มุสเกน ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิด 3 ลิ้นชัก, ขาว ความกว้าง: 124.2 ซม. ความกว้างลิ้นชัก: 53 ซม. ความลึก: 60.0 ซม.
มุสเกน
ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิด 3 ลิ้นชัก
THB 9,990
ความกว้าง: 124.2 ซม., ความกว้างลิ้นชัก: 53 ซม., ความลึก: 60.0 ซม.
เบรม ตู้เสื้อผ้า, ขาว ความกว้าง: 80 ซม. ความลึก: 55 ซม. ความสูง: 180 ซม.
เบรม
ตู้เสื้อผ้า
THB 1,390
ความกว้าง: 80 ซม., ความลึก: 55 ซม., ความสูง: 180 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้าเข้ามุม ความกว้างด้านขวา: 73.2 ซม. ความกว้าง: 73.2 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้าเข้ามุม
THB 10,690
ความกว้างด้านขวา: 73.2 ซม., ความกว้าง: 73.2 ซม., ความสูง: 236.4 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า 4 บานเปิด ความกว้าง: 199.6 ซม. ความลึก: 60.3 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า 4 บานเปิด
THB 22,140
ความกว้าง: 199.6 ซม., ความลึก: 60.3 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
ฟแยลล์ ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิด, ไม้สน ความกว้าง: 110.0 ซม. ความลึก: 64.0 ซม. ความสูง: 208.0 ซม.
ฟแยลล์
ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิด
THB 17,990
ความกว้าง: 110.0 ซม., ความลึก: 64.0 ซม., ความสูง: 208.0 ซม.
เฮมเนส ตู้เก็บผ้าขนหนู, แก้ว, แดง ความกว้าง: 110 ซม. ความลึก: 51 ซม. ความสูง: 132 ซม.
เฮมเนส
ตู้เก็บผ้าขนหนู
THB 12,990
ความกว้าง: 110 ซม., ความลึก: 51 ซม., ความสูง: 132 ซม.
บริมเนส ตู้เสื้อผ้า 3 บานเปิด, ขาว ความกว้าง: 116.7 ซม. ความลึก: 50.2 ซม. ความสูง: 190 ซม.
บริมเนส
ตู้เสื้อผ้า 3 บานเปิด
THB 6,990
ความกว้าง: 116.7 ซม., ความลึก: 50.2 ซม., ความสูง: 190 ซม.
อูด้า ตู้เสื้อผ้า, ขาว, ดำ ความกว้าง: 120 ซม. ความลึก: 55 ซม. ความสูง: 200 ซม.
อูด้า
ตู้เสื้อผ้า
THB 13,990
ความกว้าง: 120 ซม., ความลึก: 55 ซม., ความสูง: 200 ซม.
ดุมบวส ตู้เสื้อผ้า, ขาว ความกว้าง: 140 ซม. ความลึก: 51 ซม. ความสูง: 181 ซม.
ดุมบวส
ตู้เสื้อผ้า
THB 3,490
ความกว้าง: 140 ซม., ความลึก: 51 ซม., ความสูง: 181 ซม.
บีร์เคลันด์ ตู้เสื้อผ้า, ขาว ความกว้าง: 109 ซม. ความลึก: 58 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 44 ซม.
บีร์เคลันด์
ตู้เสื้อผ้า
THB 19,990
ความกว้าง: 109 ซม., ความลึก: 58 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 44 ซม.
ออเนบูด้า ตู้เสื้อผ้า, ขาว ความกว้าง: 81 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 180 ซม.
ออเนบูด้า
ตู้เสื้อผ้า
THB 2,490
ความกว้าง: 81 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 180 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 1 ตอน ความกว้าง: 127 ซม. ความลึก: 38 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 1 ตอน
THB 7,700
ความกว้าง: 127 ซม., ความลึก: 38 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 1 ตอน ความกว้าง: 160 ซม. ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 1 ตอน
THB 16,330
ความกว้าง: 160 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 1 ตอน ความกว้าง: 72 ซม. ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 1 ตอน
THB 7,000
ความกว้าง: 72 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 1 ตอน ความกว้าง: 105 ซม. ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 1 ตอน
THB 7,690
ความกว้าง: 105 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 1 ตอน ความกว้าง: 127 ซม. ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 1 ตอน
THB 10,900
ความกว้าง: 127 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 1 ตอน ความกว้าง: 160 ซม. ความลึก: 38 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 1 ตอน
THB 9,490
ความกว้าง: 160 ซม., ความลึก: 38 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน เสายึดตู้กระจกและตะขอแขวน, ขาว ความกว้าง: 50 ซม. ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
เสายึดตู้กระจกและตะขอแขวน
THB 4,450
ความกว้าง: 50 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 2 ตอน ความกว้างด้านขวา: 150 ซม. ความกว้าง: 180 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 2 ตอน
THB 17,450
ความกว้างด้านขวา: 150 ซม., ความกว้าง: 180 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 2 ตอน ความกว้าง: 220 ซม. ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 2 ตอน
THB 19,460
ความกว้าง: 220 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 2 ตอน ความกว้าง: 190 ซม. ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 2 ตอน
THB 15,800
ความกว้าง: 190 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 3 ตอน ความกว้าง: 305 ซม. ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 3 ตอน
THB 32,460
ความกว้าง: 305 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 3 ตอน ความกว้าง: 305 ซม. ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 3 ตอน
THB 33,450
ความกว้าง: 305 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 3 ตอน ความกว้าง: 247 ซม. ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 3 ตอน
THB 24,560
ความกว้าง: 247 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 3 ตอน ความกว้าง: 305 ซม. ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 3 ตอน
THB 26,660
ความกว้าง: 305 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 4 ตอน ความกว้าง: 370 ซม. ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 4 ตอน
THB 23,290
ความกว้าง: 370 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 4 ตอน ความกว้าง: 405 ซม. ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 4 ตอน
THB 32,710
ความกว้าง: 405 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
นูร์ดลี ตู้เสื้อผ้า, ขาว ความกว้าง: 72.0 ซม. ความกว้างลิ้นชัก: 65.0 ซม. ความลึก: 57.8 ซม.
New
นูร์ดลี
ตู้เสื้อผ้า
THB 12,990
ความกว้าง: 72.0 ซม., ความกว้างลิ้นชัก: 65.0 ซม., ความลึก: 57.8 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 150 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 22,700
ความกว้าง: 150 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 100 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 14,170
ความกว้าง: 100 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 200 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 201.2 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 26,740
ความกว้าง: 200 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 201.2 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 100 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 18,570
ความกว้าง: 100 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 200 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 38,290
ความกว้าง: 200 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 200.0 ซม. ความลึก: 66.0 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 27,670
ความกว้าง: 200.0 ซม., ความลึก: 66.0 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 150 ซม. ความลึก: 66 ซม. ความสูง: 201.2 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 12,970
ความกว้าง: 150 ซม., ความลึก: 66 ซม., ความสูง: 201.2 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 150 ซม. ความลึก: 38 ซม. ความสูง: 201.2 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 20,550
ความกว้าง: 150 ซม., ความลึก: 38 ซม., ความสูง: 201.2 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 100 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 9,920
ความกว้าง: 100 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 200 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 201.2 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 19,990
ความกว้าง: 200 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 201.2 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 200 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 29,690
ความกว้าง: 200 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 100 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 17,570
ความกว้าง: 100 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 2 ตอน ความกว้าง: 265 ซม. ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 2 ตอน
THB 16,100
ความกว้าง: 265 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
  • Wardrobes – suit your clothes and your budget

    Looking for wardrobes that give you a great overview and help you find things fast? Check out our range, in lots of different sizes, styles and materials. We also have all the drawers, hangers, boxes and more you need to organise the inside of your wardrobe so you can find your favourite blouse without being late for work. A lot of our wardrobes belong to large series, so you can easily get more furniture to give your room a coordinated look. Look out for series names like MALM or HEMNES or EDLAND. Our PAX wardrobes have doors that match many of our series, too. You can also find lots of other home furnishings that match our wardrobes, too, like rugs, lamps and bed linen.

  • Create your own wardrobes

    Of course the ultimate wardrobes are the ones that you design yourself. With our PAX system, you can create a wardrobe with sliding or hinged doors that’s right for you and what you wear. The PAX system lets you combine individual frames together to the size that suits your space – it’s the affordable way to create your own fitted wardrobe. Then you decide how to organise the inside. You have a big choice of shelves, drawers, clothes rails and so on. You can plan your wardrobe yourself with our online PAX wardrobe planner. The doors and frames have a lot of styles and colours and PAX wardrobes have a 10-year everyday quality guarantee.