ช่วงราคาระหว่าง
-
มุสเกน ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิด 3 ลิ้นชัก, ขาว ความกว้าง: 124.2 ซม. ความกว้างลิ้นชัก: 53 ซม. ความลึก: 60.0 ซม.
มุสเกน
ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิด 3 ลิ้นชัก
9,990 บาท
ความกว้าง: 124.2 ซม., ความกว้างลิ้นชัก: 53 ซม., ความลึก: 60.0 ซม.
เบรม ตู้เสื้อผ้า, ขาว ความกว้าง: 80 ซม. ความลึก: 55 ซม. ความสูง: 180 ซม.
เบรม
ตู้เสื้อผ้า
1,390 บาท
ความกว้าง: 80 ซม., ความลึก: 55 ซม., ความสูง: 180 ซม.
ฟแยลล์ ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิด, ไม้สน ความกว้าง: 110.0 ซม. ความลึก: 64.0 ซม. ความสูง: 208.0 ซม.
ฟแยลล์
ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิด
17,990 บาท
ความกว้าง: 110.0 ซม., ความลึก: 64.0 ซม., ความสูง: 208.0 ซม.
เฮมเนส ตู้เก็บผ้าขนหนู, แก้ว, แดง ความกว้าง: 110 ซม. ความลึก: 51 ซม. ความสูง: 132 ซม.
เฮมเนส
ตู้เก็บผ้าขนหนู
12,990 บาท
ความกว้าง: 110 ซม., ความลึก: 51 ซม., ความสูง: 132 ซม.
อูด้า ตู้เสื้อผ้า, ขาว, ดำ ความกว้าง: 120 ซม. ความลึก: 55 ซม. ความสูง: 200 ซม.
อูด้า
ตู้เสื้อผ้า
13,990 บาท
ความกว้าง: 120 ซม., ความลึก: 55 ซม., ความสูง: 200 ซม.
ดุมบวส ตู้เสื้อผ้า, ขาว ความกว้าง: 140 ซม. ความลึก: 51 ซม. ความสูง: 181 ซม.
ดุมบวส
ตู้เสื้อผ้า
3,490 บาท
ความกว้าง: 140 ซม., ความลึก: 51 ซม., ความสูง: 181 ซม.
บีร์เคลันด์ ตู้เสื้อผ้า, ขาว ความกว้าง: 109 ซม. ความลึก: 58 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 44 ซม.
บีร์เคลันด์
ตู้เสื้อผ้า
19,990 บาท
ความกว้าง: 109 ซม., ความลึก: 58 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 44 ซม.
ออเนบูด้า ตู้เสื้อผ้า, ขาว ความกว้าง: 81 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 180 ซม.
ออเนบูด้า
ตู้เสื้อผ้า
2,490 บาท
ความกว้าง: 81 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 180 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 1 ตอน ความกว้าง: 127 ซม. ความลึก: 38 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 1 ตอน
7,700 บาท
ความกว้าง: 127 ซม., ความลึก: 38 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 1 ตอน ความกว้าง: 160 ซม. ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 1 ตอน
16,330 บาท
ความกว้าง: 160 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 1 ตอน ความกว้าง: 72 ซม. ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 1 ตอน
7,000 บาท
ความกว้าง: 72 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 1 ตอน ความกว้าง: 105 ซม. ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 1 ตอน
7,690 บาท
ความกว้าง: 105 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 1 ตอน ความกว้าง: 127 ซม. ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 1 ตอน
10,900 บาท
ความกว้าง: 127 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 1 ตอน ความกว้าง: 160 ซม. ความลึก: 38 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 1 ตอน
9,490 บาท
ความกว้าง: 160 ซม., ความลึก: 38 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 2 ตอน ความกว้างด้านขวา: 150 ซม. ความกว้าง: 180 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 2 ตอน
17,450 บาท
ความกว้างด้านขวา: 150 ซม., ความกว้าง: 180 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 2 ตอน ความกว้าง: 220 ซม. ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 2 ตอน
19,460 บาท
ความกว้าง: 220 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 2 ตอน ความกว้าง: 190 ซม. ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 2 ตอน
15,800 บาท
ความกว้าง: 190 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 3 ตอน ความกว้าง: 305 ซม. ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 3 ตอน
32,460 บาท
ความกว้าง: 305 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 3 ตอน ความกว้าง: 305 ซม. ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 3 ตอน
33,450 บาท
ความกว้าง: 305 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 3 ตอน ความกว้าง: 247 ซม. ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 3 ตอน
24,560 บาท
ความกว้าง: 247 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 3 ตอน ความกว้าง: 305 ซม. ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 3 ตอน
26,660 บาท
ความกว้าง: 305 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 4 ตอน ความกว้าง: 370 ซม. ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 4 ตอน
23,290 บาท
ความกว้าง: 370 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 4 ตอน ความกว้าง: 405 ซม. ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 4 ตอน
32,710 บาท
ความกว้าง: 405 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
นูร์ดลี ตู้เสื้อผ้า, ขาว ความกว้าง: 72.0 ซม. ความกว้างลิ้นชัก: 65.0 ซม. ความลึก: 57.8 ซม.
New
นูร์ดลี
ตู้เสื้อผ้า
12,990 บาท
ความกว้าง: 72.0 ซม., ความกว้างลิ้นชัก: 65.0 ซม., ความลึก: 57.8 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 150 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
23,400 บาท
ความกว้าง: 150 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 100 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
14,170 บาท
ความกว้าง: 100 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 200 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 201.2 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
26,740 บาท
ความกว้าง: 200 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 201.2 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 200 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
33,690 บาท
ความกว้าง: 200 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 100 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
18,570 บาท
ความกว้าง: 100 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 200 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
38,290 บาท
ความกว้าง: 200 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 200.0 ซม. ความลึก: 66.0 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
27,670 บาท
ความกว้าง: 200.0 ซม., ความลึก: 66.0 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 150 ซม. ความลึก: 66 ซม. ความสูง: 201.2 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
12,970 บาท
ความกว้าง: 150 ซม., ความลึก: 66 ซม., ความสูง: 201.2 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 150 ซม. ความลึก: 38 ซม. ความสูง: 201.2 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
20,550 บาท
ความกว้าง: 150 ซม., ความลึก: 38 ซม., ความสูง: 201.2 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 100 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
9,920 บาท
ความกว้าง: 100 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 200 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 201.2 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
19,990 บาท
ความกว้าง: 200 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 201.2 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 200 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
29,690 บาท
ความกว้าง: 200 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 100 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
17,570 บาท
ความกว้าง: 100 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 2 ตอน ความกว้าง: 265 ซม. ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 2 ตอน
16,100 บาท
ความกว้าง: 265 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
  • Wardrobes – suit your clothes and your budget

    Looking for wardrobes that give you a great overview and help you find things fast? Check out our range, in lots of different sizes, styles and materials. We also have all the drawers, hangers, boxes and more you need to organise the inside of your wardrobe so you can find your favourite blouse without being late for work. A lot of our wardrobes belong to large series, so you can easily get more furniture to give your room a coordinated look. Look out for series names like MALM or HEMNES or EDLAND. Our PAX wardrobes have doors that match many of our series, too. You can also find lots of other home furnishings that match our wardrobes, too, like rugs, lamps and bed linen.

  • Create your own wardrobes

    Of course the ultimate wardrobes are the ones that you design yourself. With our PAX system, you can create a wardrobe with sliding or hinged doors that’s right for you and what you wear. The PAX system lets you combine individual frames together to the size that suits your space – it’s the affordable way to create your own fitted wardrobe. Then you decide how to organise the inside. You have a big choice of shelves, drawers, clothes rails and so on. You can plan your wardrobe yourself with our online PAX wardrobe planner. The doors and frames have a lot of styles and colours and PAX wardrobes have a 10-year everyday quality guarantee.