ช่วงราคาระหว่าง
-

เตียงสูงและเตียงสองชั้น

For highly comfortable sleeping

As well as making bedtime more fun, our sturdy bunk beds and loft beds let you use the same floor space twice. If you need the lower bunk only for sleepover guests, a few big cushions will help turn it into a cosy sofa. And underneath a loft bed is perfect for storage furniture or a desk or armchair.

ทรอมส์เซอ โครงเตียงสูง, ขาว ความยาว: 208 ซม. ระยะห่างจากพื้นถึงพื้นเตียง: 164 ซม. ความกว้าง: 147 ซม.
ทรอมส์เซอ
โครงเตียงสูง
7,990 บาท
ความยาว: 208 ซม., ระยะห่างจากพื้นถึงพื้นเตียง: 164 ซม., ความกว้าง: 147 ซม.
ทูฟฟิง โครงเตียงสองชั้น ความยาว: 207 ซม. ความกว้าง: 96.5 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 14.5 ซม.
New
ทูฟฟิง
โครงเตียงสองชั้น
4,900 บาท
ความยาว: 207 ซม., ความกว้าง: 96.5 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 14.5 ซม.
นูร์ดดอล โครงเตียงสองชั้น, น้ำตาลดำ ความยาว: 207.5 ซม. ความกว้าง: 95.5 ซม. ความสูง: 160.0 ซม.
นูร์ดดอล
โครงเตียงสองชั้น
14,990 บาท
ความยาว: 207.5 ซม., ความกว้าง: 95.5 ซม., ความสูง: 160.0 ซม.
มีดอล โครงเตียงสองชั้น, ไม้สน ความสูง: 157 ซม. ความกว้างเตียง: 97 ซม. ความยาวเตียง: 206 ซม.
มีดอล
โครงเตียงสองชั้น
6,990 บาท
ความสูง: 157 ซม., ความกว้างเตียง: 97 ซม., ความยาวเตียง: 206 ซม.
สแวร์ตต้า โครงเตียงสูง, สีเงิน ความยาว: 208 ซม. ระยะห่างจากพื้นถึงพื้นเตียง: 145 ซม. ความกว้าง: 97 ซม.
สแวร์ตต้า
โครงเตียงสูง
5,990 บาท
ความยาว: 208 ซม., ระยะห่างจากพื้นถึงพื้นเตียง: 145 ซม., ความกว้าง: 97 ซม.
  • Bunk beds & loft beds – space-savers at low prices

    Have a look at our loft and bunk beds in different materials like wood or steel and in a choice of styles. Children love them – what could be more fun than a bed you need a ladder to get into? Bunk beds and loft beds are also ideal for small rooms because they let you use the same floor space twice. If the lower bunk isn’t needed every night, you can turn it into a cosy “sofa” with the help of a few cushions. Then it only takes a minute to turn it back into a bed for sleepover guests. And underneath a loft bed is a great place for a desk or comfy chair or lots of storage.

  • Bunk beds, loft beds and everything else you need

    We have a full range of home furnishings, so it’s easy to find lots of other things that complement or match our loft beds and bunk beds. From duvets to wall lamps, you can find them here. We also have a Space Maker online planner, where you can design your perfect room, choosing everything from beds and wardrobes to mirrors and curtains. You can buy loft beds or bunk beds online, in mainland England and Wales, or take them home today from a store. There is also a store-to-home delivery service. You can find out more about this and other services on this website.