ช่วงราคาระหว่าง
-
ทรอมส์เซอ โครงเตียงสูง, ขาว ความยาว: 208 ซม. ระยะห่างจากพื้นถึงพื้นเตียง: 164 ซม. ความสูง: 206 ซม.
ทรอมส์เซอ
โครงเตียงสูง
7,990 บาท
ความยาว: 208 ซม., ระยะห่างจากพื้นถึงพื้นเตียง: 164 ซม., ความสูง: 206 ซม.
นูร์ดดอล โครงเตียงสองชั้น, น้ำตาลดำ ความยาว: 207.5 ซม. ความสูง: 160.0 ซม. ความกว้าง: 95.5 ซม.
นูร์ดดอล
โครงเตียงสองชั้น
14,990 บาท
ความยาว: 207.5 ซม., ความสูง: 160.0 ซม., ความกว้าง: 95.5 ซม.
มีดอล โครงเตียงสองชั้น, ไม้สน ความสูง: 157 ซม. ความกว้างเตียง: 97 ซม. ความยาวเตียง: 206 ซม.
มีดอล
โครงเตียงสองชั้น
6,990 บาท
ความสูง: 157 ซม., ความกว้างเตียง: 97 ซม., ความยาวเตียง: 206 ซม.
สตรัว โครงเตียงสูง, ดำ ความยาว: 213 ซม. ระยะห่างจากพื้นถึงพื้นเตียง: 167 ซม. ความสูง: 214 ซม.
สตรัว
โครงเตียงสูง
12,990 บาท
ความยาว: 213 ซม., ระยะห่างจากพื้นถึงพื้นเตียง: 167 ซม., ความสูง: 214 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
สแวร์ตต้า ท็อปโต๊ะ, สีเงิน ความลึก: 88 ซม. ความสูง: 2 ซม. ความกว้าง: 200 ซม.
สแวร์ตต้า
ท็อปโต๊ะ
3,990 บาท
ความลึก: 88 ซม., ความสูง: 2 ซม., ความกว้าง: 200 ซม.
สแวร์ตต้า โครงเตียงสูง, สีเงิน ความยาว: 208 ซม. ระยะห่างจากพื้นถึงพื้นเตียง: 145 ซม. ความสูง: 186 ซม.
สแวร์ตต้า
โครงเตียงสูง
5,990 บาท
ความยาว: 208 ซม., ระยะห่างจากพื้นถึงพื้นเตียง: 145 ซม., ความสูง: 186 ซม.
  • Bunk beds & loft beds – space-savers at low prices

    Have a look at our loft and bunk beds in different materials like wood or steel and in a choice of styles. Children love them – what could be more fun than a bed you need a ladder to get into? Bunk beds and loft beds are also ideal for small rooms because they let you use the same floor space twice. If the lower bunk isn’t needed every night, you can turn it into a cosy “sofa” with the help of a few cushions. Then it only takes a minute to turn it back into a bed for sleepover guests. And underneath a loft bed is a great place for a desk or comfy chair or lots of storage.

  • Bunk beds, loft beds and everything else you need

    We have a full range of home furnishings, so it’s easy to find lots of other things that complement or match our loft beds and bunk beds. From duvets to wall lamps, you can find them here. We also have a Space Maker online planner, where you can design your perfect room, choosing everything from beds and wardrobes to mirrors and curtains. You can buy loft beds or bunk beds online, in mainland England and Wales, or take them home today from a store. There is also a store-to-home delivery service. You can find out more about this and other services on this website.