ช่วงราคาระหว่าง
-
พุลท์ โคมเพดาน, โลหะ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 31 ซม. ความสูง: 8 ซม.
พุลท์
โคมเพดาน
299 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 31 ซม., ความสูง: 8 ซม.
คาลิปซู่ โคมเพดาน เส้นผ่านศูนย์กลาง: 50 ซม. ความสูง: 10 ซม.
คาลิปซู่
โคมเพดาน
590 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 50 ซม., ความสูง: 10 ซม.
อัวช์ทีด โคมเพดาน, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 46 ซม. ความสูง: 17 ซม.
อัวช์ทีด
โคมเพดาน
890 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 46 ซม., ความสูง: 17 ซม.
ลิสบอย โคมเพดาน, ขาว สูงสุด: 20 วัตต์ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 31 ซม. ความสูง: 18 ซม.
ลิสบอย
โคมเพดาน
99 บาท
สูงสุด: 20 วัตต์, เส้นผ่านศูนย์กลาง: 31 ซม., ความสูง: 18 ซม.
SVIRVEL โคมเพดาน, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 27 ซม. ความสูง: 13 ซม.
SVIRVEL
โคมเพดาน
399 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 27 ซม., ความสูง: 13 ซม.
วาร์ฟ โคมเพดาน, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 55 ซม. ความสูง: 20 ซม.
วาร์ฟ
โคมเพดาน
1,490 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 55 ซม., ความสูง: 20 ซม.
ÄLVÄNGEN โคมเพดาน, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 ซม. ความสูง: 18 ซม.
ÄLVÄNGEN
โคมเพดาน
890 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 ซม., ความสูง: 18 ซม.
เฮิลเยียส ดาวไลท์แขวนเพดาน, ขาว สูงสุด: 13 วัตต์ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25 ซม. ความสูง: 47 ซม.
เฮิลเยียส
ดาวไลท์แขวนเพดาน
1,090 บาท
สูงสุด: 13 วัตต์, เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25 ซม., ความสูง: 47 ซม.
วิทเตมวลล่า โคมเพดาน, โลหะ, แก้ว ความสูง: 40 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 12 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 18 ซม.
วิทเตมวลล่า
โคมเพดาน
1,190 บาท
ความสูง: 40 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 12 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 18 ซม.
วิทเตมวลล่า โคมเพดาน, เซรามิก พอร์ซเลน สโตนแวร์, แก้ว ความยาว: 33 ซม. ความกว้าง: 21 ซม. ความสูง: 11 ซม.
วิทเตมวลล่า
โคมเพดาน
1,290 บาท
ความยาว: 33 ซม., ความกว้าง: 21 ซม., ความสูง: 11 ซม.
แอลก์ฮูลท์ โคมไฟเพดาน ความกว้าง: 42 ซม. ความสูง: 31 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 12 ซม.
แอลก์ฮูลท์
โคมไฟเพดาน
1,190 บาท
ความกว้าง: 42 ซม., ความสูง: 31 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 12 ซม.