ช่วงราคาระหว่าง
-
คาลิปซู่ โคมเพดาน เส้นผ่านศูนย์กลาง: 50 ซม. ความสูง: 10 ซม.
คาลิปซู่
โคมเพดาน
590 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 50 ซม., ความสูง: 10 ซม.
ทรอส รางเพดานสปอตไลท์ 3 ดวง, ขาว ความยาว: 36 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางขายึดผนัง: 13 ซม.
ทรอส
รางเพดานสปอตไลท์ 3 ดวง
299 บาท
ความยาว: 36 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางขายึดผนัง: 13 ซม.
พุลท์ โคมเพดาน, โลหะ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 31 ซม. ความสูง: 8 ซม.
พุลท์
โคมเพดาน
299 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 31 ซม., ความสูง: 8 ซม.
ลอค โคมเพดาน, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25 ซม. ความสูง: 9.5 ซม.
ลอค
โคมเพดาน
99 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25 ซม., ความสูง: 9.5 ซม.
วิทเตมวลล่า โคมเพดาน, แก้ว, โลหะ ความสูง: 40 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 12 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 18 ซม.
วิทเตมวลล่า
โคมเพดาน
1,190 บาท
ความสูง: 40 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 12 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 18 ซม.
ออร์เนส โคมเพดาน เส้นผ่านศูนย์กลาง: 50 ซม. ความสูง: 46 ซม.
ออร์เนส
โคมเพดาน
1,290 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 50 ซม., ความสูง: 46 ซม.
แอลก์ฮูลท์ โคมไฟเพดาน ความกว้าง: 42 ซม. / 42 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 12 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 15 ซม.
แอลก์ฮูลท์
โคมไฟเพดาน
1,190 บาท
ความกว้าง: 42 ซม. / 42 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 12 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 15 ซม.