ช่วงราคาระหว่าง
-

ซีรีส์ ALGOT/อัลกอท

ปรับเปลี่ยนง่ายไม่ตายตัว

ที่เก็บของที่ดีต้องปรับเปลี่ยนตามพื้นที่ที่มีได้อย่างลงตัว ไม่ว่าคุณจะมีพื้นที่จำกัดหรือห้องมีเหลี่ยมมุมจัดยาก นี่คือที่มาของชุดชั้นเก็บของรุ่นอัลกอท ชุดชั้นวางของแบบเปิดโล่งที่ปรับตามความสูงและความกว้างอย่างที่คุณต้องการได้อย่างแท้จริง

อัลกอท โครงพร้อมราว/ตะกร้าตาข่าย/แผ่นท็อป, ขาว ความกว้างต่ำสุด: 122 ซม. ความกว้างสูงสุด: 142 ซม. ความลึก: 60 ซม.
อัลกอท
โครงพร้อมราว/ตะกร้าตาข่าย/แผ่นท็อป
6,700 บาท
ความกว้างต่ำสุด: 122 ซม., ความกว้างสูงสุด: 142 ซม., ความลึก: 60 ซม.
อัลกอท โครง/ตะกร้าตาข่าย/ราว, ขาว ความกว้างต่ำสุด: 122 ซม. ความกว้างสูงสุด: 142 ซม. ความลึก: 60 ซม.
อัลกอท
โครง/ตะกร้าตาข่าย/ราว
5,150 บาท
ความกว้างต่ำสุด: 122 ซม., ความกว้างสูงสุด: 142 ซม., ความลึก: 60 ซม.
อัลกอท โครง/ตะกร้าตาข่าย/ราว, ขาว ความกว้างต่ำสุด: 203 ซม. ความกว้างสูงสุด: 243 ซม. ความลึก: 60 ซม.
อัลกอท
โครง/ตะกร้าตาข่าย/ราว
6,900 บาท
ความกว้างต่ำสุด: 203 ซม., ความกว้างสูงสุด: 243 ซม., ความลึก: 60 ซม.
อัลกอท โครง/ตะกร้าตาข่าย/ราว, ขาว ความกว้างต่ำสุด: 203 ซม. ความกว้างสูงสุด: 243 ซม. ความลึก: 60 ซม.
อัลกอท
โครง/ตะกร้าตาข่าย/ราว
6,600 บาท
ความกว้างต่ำสุด: 203 ซม., ความกว้างสูงสุด: 243 ซม., ความลึก: 60 ซม.
อัลกอท โครง/ตะกร้าลวด/ราว, ขาว ความกว้างต่ำสุด: 122 ซม. ความกว้างสูงสุด: 142 ซม. ความลึก: 60 ซม.
อัลกอท
โครง/ตะกร้าลวด/ราว
4,950 บาท
ความกว้างต่ำสุด: 122 ซม., ความกว้างสูงสุด: 142 ซม., ความลึก: 60 ซม.
อัลกอท โครง/ตะกร้าลวด/ราว, ขาว ความกว้างต่ำสุด: 81 ซม. ความกว้างสูงสุด: 101 ซม. ความลึก: 60 ซม.
อัลกอท
โครง/ตะกร้าลวด/ราว
2,250 บาท
ความกว้างต่ำสุด: 81 ซม., ความกว้างสูงสุด: 101 ซม., ความลึก: 60 ซม.