ช่วงราคาระหว่าง
-

หลอดไฟแบบต่างๆ และอุปกรณ์

Light bulbs that show your home in a better light

LED light bulbs are brilliant! You save money because they use less electricity and last longer than the old, incandescent bulbs. Many are dimmable and with a long life-time up to 25 000 hours, and you can choose a warmer or cooler light and clear or opal glass. Check out our rechargeable batteries and other accessories here, too.

The right light from a home furnishing point of view:
Learn how to choose the right light
Technical product information LED bulbs – LEDARE (PDF)

How bright is the bulb?
Check lumens, not watts.
The number of lumens (lm) tells you about light output – how bright a bulb is. The higher the lumens, the brighter the bulb. Modern LED bulbs use much less electricity than the old incandescent ones. Our 400lm LED bulbs, for example, only use 7W of electrical power. But the light they produce feels the same as the light from the old 40W incandescent bulbs.
Learn how to choose the right light
 
ฮาลูเยียน หลอด G4 มาตรฐาน กำลังไฟ: 20 วัตต์ ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น กำลังโวลต์: 12 โวลท์
ฮาลูเยียน
หลอด G4 มาตรฐาน
99 บาท
/2 ชิ้น
กำลังไฟ: 20 วัตต์, ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น, กำลังโวลต์: 12 โวลท์
ฮาลูเยียน หลอด G4 มาตรฐาน กำลังไฟ: 10 วัตต์ ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น กำลังโวลต์: 12 โวลท์
ฮาลูเยียน
หลอด G4 มาตรฐาน
99 บาท
/2 ชิ้น
กำลังไฟ: 10 วัตต์, ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น, กำลังโวลต์: 12 โวลท์
ฮาลูเยียน หลอดเข็ม GY 6.35 กำลังไฟ: 35 วัตต์ ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น กำลังโวลต์: 12 โวลท์
ฮาลูเยียน
หลอดเข็ม GY 6.35
119 บาท
/2 ชิ้น
กำลังไฟ: 35 วัตต์, ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น, กำลังโวลต์: 12 โวลท์
Less energy, longer lifetime.
LEDARE bulbs use 85% less energy and lasts 20 times longer than incandescent types. So you can choose them by light output – in LUMEN – rather than by energy consumption (Watts). Watts measures the energy consumption. Our light bulbs consumes from 2-16,5W.
Learn how to choose the right light
 
เลียดดาเร่ หลอด LED E27, หลอดกลม แก้วฝ้า, หรี่ไฟได้ ปริมาณแสง: 1000 ลูเมน เส้นผ่านศูนย์กลาง: 95 มม. กำลังไฟ: 16.5 วัตต์
เลียดดาเร่
หลอด LED E27
499 บาท
/95 มม.
ปริมาณแสง: 1000 ลูเมน, เส้นผ่านศูนย์กลาง: 95 มม., กำลังไฟ: 16.5 วัตต์
We’re changing our light bulbs
so you’ll rarely have to.
By 2016 we’ll switch all the light bulbs we sell to LED. Why? Because LED is the most energy-efficient lighting there is. It uses 85% less energy and lasts 20 times longer than incandescent bulbs. Imagine if we all made the switch to LED? Together, we’d save a lot of money on electricity and a lot of energy!
 
  • Light bulbs and batteries that suit your budget

    Check out our light bulbs and batteries and find what you need here at nice low prices. We have the three main types of light bulbs – halogen, fluorescent and the latest kind, LED (light-emitting diodes). They come in a choice of sizes and shapes, including fluorescent tubes and spotlight light bulbs. We also have different types of batteries, including environment-friendly rechargeable batteries and a charger for them, as well. The charger even switches itself off when the batteries are fully charged. At the moment, you can use our halogen light bulbs and some of our fluorescent light bulbs with dimmers, and by the time you read this, we may even have dimmable LEDs!

  • Light bulbs and batteries that suit the planet, too

    Lighting is one of the biggest users of electricity in your home. That can cost you a lot of money, and it doesn’t make the environment very happy, either. So today, the light bulbs we sell are more energy-efficient and last longer than the old, traditional ones. LEDs and fluorescent light bulbs use up to 80% less energy to produce the same light as a traditional light bulb and last much, much longer. Using more efficient light bulbs and rechargeable batteries are just a couple of ways you can save money and help the planet. You can find out more ways that we together can create a better future on our People and the Environment pages, see the link below.