ช่วงราคาระหว่าง
-
วีวัน ผ้าม่านคู่, ฟ้าน้ำทะเล ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 145 ซม. น้ำหนัก: 0.60 กก.
วีวัน
ผ้าม่านคู่
THB 499
ความยาว: 250 ซม., ความกว้าง: 145 ซม., น้ำหนัก: 0.60 กก.
วีวัน ผ้าม่านคู่, เบจ ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 145 ซม. น้ำหนัก: 0.60 กก.
วีวัน
ผ้าม่านคู่
THB 499
ความยาว: 250 ซม., ความกว้าง: 145 ซม., น้ำหนัก: 0.60 กก.
วีวัน ผ้าม่านคู่, ดำ ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 145 ซม. น้ำหนัก: 0.60 กก.
วีวัน
ผ้าม่านคู่
THB 499
ความยาว: 250 ซม., ความกว้าง: 145 ซม., น้ำหนัก: 0.60 กก.
วีวัน ผ้าม่านคู่, เทา ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 145 ซม. น้ำหนัก: 0.60 กก.
วีวัน
ผ้าม่านคู่
THB 499
ความยาว: 250 ซม., ความกว้าง: 145 ซม., น้ำหนัก: 0.60 กก.
วีวัน ผ้าม่านคู่, ม่วงไลแลค ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 145 ซม. น้ำหนัก: 0.60 กก.
วีวัน
ผ้าม่านคู่
THB 499
ความยาว: 250 ซม., ความกว้าง: 145 ซม., น้ำหนัก: 0.60 กก.
นูร์ดีส ผ้าม่านโปร่ง 1 คู่, ขาว ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 145 ซม. ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
นูร์ดีส
ผ้าม่านโปร่ง 1 คู่
THB 1,190
ความยาว: 250 ซม., ความกว้าง: 145 ซม., ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
ฮิลมารี ผ้าม่านคู่, ขาว ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 145 ซม. น้ำหนัก: 2.30 กก.
ฮิลมารี
ผ้าม่านคู่
THB 690
ความยาว: 250 ซม., ความกว้าง: 145 ซม., น้ำหนัก: 2.30 กก.
มาเรียม ผ้าม่านคู่, เขียว ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 145 ซม. น้ำหนัก: 2.30 กก.
มาเรียม
ผ้าม่านคู่
THB 990
ความยาว: 250 ซม., ความกว้าง: 145 ซม., น้ำหนัก: 2.30 กก.
ซอเนล่า ผ้าม่านคู่, น้ำตาลเข้ม ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 140 ซม. น้ำหนัก: 2.18 กก.
ซอเนล่า
ผ้าม่านคู่
THB 2,890
ความยาว: 250 ซม., ความกว้าง: 140 ซม., น้ำหนัก: 2.18 กก.
ซอเนล่า ผ้าม่านคู่, เทา ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 140 ซม. น้ำหนัก: 2.18 กก.
ซอเนล่า
ผ้าม่านคู่
THB 2,890
ความยาว: 250 ซม., ความกว้าง: 140 ซม., น้ำหนัก: 2.18 กก.
ซอเนล่า ผ้าม่านคู่, ฟ้าน้ำทะเล ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 140 ซม. น้ำหนัก: 2.18 กก.
ซอเนล่า
ผ้าม่านคู่
THB 2,890
ความยาว: 250 ซม., ความกว้าง: 140 ซม., น้ำหนัก: 2.18 กก.
ซอเนล่า ผ้าม่านคู่, เบจ ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 140 ซม. น้ำหนัก: 1.00 กก.
ซอเนล่า
ผ้าม่านคู่
THB 2,890
ความยาว: 250 ซม., ความกว้าง: 140 ซม., น้ำหนัก: 1.00 กก.
ซอเนล่า ผ้าม่านคู่, ม่วงไลแลค ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 140 ซม. น้ำหนัก: 2.18 กก.
ซอเนล่า
ผ้าม่านคู่
THB 2,890
ความยาว: 250 ซม., ความกว้าง: 140 ซม., น้ำหนัก: 2.18 กก.
ซอเนล่า ผ้าม่านคู่, แดง ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 140 ซม. น้ำหนัก: 2.18 กก.
ซอเนล่า
ผ้าม่านคู่
THB 2,790
ความยาว: 250 ซม., ความกว้าง: 140 ซม., น้ำหนัก: 2.18 กก.
เมียเรทเต้ ผ้าม่านคู่, เบจ ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 145 ซม. น้ำหนัก: 2.30 กก.
เมียเรทเต้
ผ้าม่านคู่
THB 1,490
ความยาว: 250 ซม., ความกว้าง: 145 ซม., น้ำหนัก: 2.30 กก.
รีทว่า ม่านคู่พร้อมสายรวบม่าน, ดำ ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 145 ซม. ขนาดพื้นที่: 3.63 ตรม.
รีทว่า
ม่านคู่พร้อมสายรวบม่าน
THB 1,290
ความยาว: 250 ซม., ความกว้าง: 145 ซม., ขนาดพื้นที่: 3.63 ตรม.
VÅRSKÖNA ผ้าม่านสไลด์, ขาว ความยาว: 300 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. ขนาดพื้นที่: 1.80 ตรม.
VÅRSKÖNA
ผ้าม่านสไลด์
THB 590
ความยาว: 300 ซม., ความกว้าง: 60 ซม., ขนาดพื้นที่: 1.80 ตรม.
กลันสแนว่า ซับในผ้าม่าน 1 คู่, เทาอ่อน ความยาว: 240 ซม. ความกว้าง: 143 ซม. น้ำหนัก: 1.50 กก.
กลันสแนว่า
ซับในผ้าม่าน 1 คู่
THB 990
ความยาว: 240 ซม., ความกว้าง: 143 ซม., น้ำหนัก: 1.50 กก.
นินนี่ ทรวดด์ , ขาว ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 145 ซม. น้ำหนัก: 1.00 กก.
นินนี่ ทรวดด์
THB 499
ความยาว: 250 ซม., ความกว้าง: 145 ซม., น้ำหนัก: 1.00 กก.
นินนี่ รุนด์ ผ้าม่านคู่, ไลท์เบจ ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 145 ซม. น้ำหนัก: 1.00 กก.
นินนี่ รุนด์
ผ้าม่านคู่
THB 2,790
ความยาว: 250 ซม., ความกว้าง: 145 ซม., น้ำหนัก: 1.00 กก.
บอร์ยฮีลด์ ผ้าม่านโปร่ง 1 คู่, ขาว ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 145 ซม. ขนาดพื้นที่: 3.63 ตรม.
บอร์ยฮีลด์
ผ้าม่านโปร่ง 1 คู่
THB 990
ความยาว: 250 ซม., ความกว้าง: 145 ซม., ขนาดพื้นที่: 3.63 ตรม.
มอลิน ฟิกูร์ ผ้าม่านคู่, หลายสี ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 145 ซม. น้ำหนัก: 1.00 กก.
มอลิน ฟิกูร์
ผ้าม่านคู่
THB 1,990
ความยาว: 250 ซม., ความกว้าง: 145 ซม., น้ำหนัก: 1.00 กก.
มาทีลด้า ผ้าม่านโปร่ง 1 คู่, ขาว ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 140 ซม. น้ำหนัก: 0.50 กก.
มาทีลด้า
ผ้าม่านโปร่ง 1 คู่
THB 890
ความยาว: 250 ซม., ความกว้าง: 140 ซม., น้ำหนัก: 0.50 กก.
มาร์ยูน ผ้าม่านทึบแสง 1 คู่, เทา ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 145 ซม. น้ำหนัก: 2.77 กก.
มาร์ยูน
ผ้าม่านทึบแสง 1 คู่
THB 2,790
ความยาว: 250 ซม., ความกว้าง: 145 ซม., น้ำหนัก: 2.77 กก.
รีทว่า ม่านคู่พร้อมสายรวบม่าน, แดง ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 145 ซม. ขนาดพื้นที่: 3.63 ตรม.
รีทว่า
ม่านคู่พร้อมสายรวบม่าน
THB 1,290
ความยาว: 250 ซม., ความกว้าง: 145 ซม., ขนาดพื้นที่: 3.63 ตรม.
รีทว่า ม่านคู่พร้อมสายรวบม่าน, มีเดียมบราวน์ ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 145 ซม. ขนาดพื้นที่: 3.63 ตรม.
รีทว่า
ม่านคู่พร้อมสายรวบม่าน
THB 1,290
ความยาว: 250 ซม., ความกว้าง: 145 ซม., ขนาดพื้นที่: 3.63 ตรม.
ลังเงอร์ ผ้าม่านคู่, แดง/ดำ, ขาว ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 145 ซม. น้ำหนัก: 2.30 กก.
ลังเงอร์
ผ้าม่านคู่
THB 1,490
ความยาว: 250 ซม., ความกว้าง: 145 ซม., น้ำหนัก: 2.30 กก.
ลิล , ขาว ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 280 ซม. น้ำหนัก: 0.40 กก.
ลิล
THB 199
ความยาว: 250 ซม., ความกว้าง: 280 ซม., น้ำหนัก: 0.40 กก.
วีลบอร์ย ผ้าม่านคู่, เบจ ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 145 ซม. น้ำหนัก: 2.30 กก.
วีลบอร์ย
ผ้าม่านคู่
THB 2,490
ความยาว: 250 ซม., ความกว้าง: 145 ซม., น้ำหนัก: 2.30 กก.
อัยน่า ผ้าม่านคู่, ขาว ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 145 ซม. น้ำหนัก: 1.60 กก.
อัยน่า
ผ้าม่านคู่
THB 2,490
ความยาว: 250 ซม., ความกว้าง: 145 ซม., น้ำหนัก: 1.60 กก.
อัยน่า ผ้าม่านคู่, สีเนเชอรัล ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 145 ซม. น้ำหนัก: 1.60 กก.
อัยน่า
ผ้าม่านคู่
THB 2,490
ความยาว: 250 ซม., ความกว้าง: 145 ซม., น้ำหนัก: 1.60 กก.
อัยน่า ผ้าม่านคู่, เทา ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 145 ซม. น้ำหนัก: 1.60 กก.
อัยน่า
ผ้าม่านคู่
THB 2,490
ความยาว: 250 ซม., ความกว้าง: 145 ซม., น้ำหนัก: 1.60 กก.
อัยน่า ผ้าม่านคู่, ชมพู ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 145 ซม. น้ำหนัก: 1.60 กก.
อัยน่า
ผ้าม่านคู่
THB 2,490
ความยาว: 250 ซม., ความกว้าง: 145 ซม., น้ำหนัก: 1.60 กก.
อัลวีน สเปทส์ , ออฟไวท์ ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 145 ซม. น้ำหนัก: 0.50 กก.
อัลวีน สเปทส์
THB 399
ความยาว: 250 ซม., ความกว้าง: 145 ซม., น้ำหนัก: 0.50 กก.
อายวูร์ ผ้าม่านคู่, ขาว/ดำ ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 145 ซม. น้ำหนัก: 1.00 กก.
อายวูร์
ผ้าม่านคู่
THB 690
ความยาว: 250 ซม., ความกว้าง: 145 ซม., น้ำหนัก: 1.00 กก.
อิงเงลีเซ่ ผ้าม่านคู่, เบจ, ขาว ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 145 ซม. น้ำหนัก: 2.30 กก.
อิงเงลีเซ่
ผ้าม่านคู่
THB 990
ความยาว: 250 ซม., ความกว้าง: 145 ซม., น้ำหนัก: 2.30 กก.
อิงเงลีเซ่ ผ้าม่านคู่, ม่วงไลแลค, ขาว ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 145 ซม. น้ำหนัก: 2.30 กก.
อิงเงลีเซ่
ผ้าม่านคู่
THB 990
ความยาว: 250 ซม., ความกว้าง: 145 ซม., น้ำหนัก: 2.30 กก.
เซมีน่า ผ้าม่านสไลด์, ขาว ความยาว: 300 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. น้ำหนัก: 0.10 กก.
เซมีน่า
ผ้าม่านสไลด์
THB 499
ความยาว: 300 ซม., ความกว้าง: 60 ซม., น้ำหนัก: 0.10 กก.
เทียเรเซีย ผ้าม่านโปร่ง 1 คู่, ขาว ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 145 ซม. น้ำหนัก: 0.38 กก.
เทียเรเซีย
ผ้าม่านโปร่ง 1 คู่
THB 399
ความยาว: 250 ซม., ความกว้าง: 145 ซม., น้ำหนัก: 0.38 กก.
เทียเรเซีย ผ้าม่านโปร่ง 1 คู่, สีเทอร์ควอยซ์ ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 145 ซม. น้ำหนัก: 0.38 กก.
เทียเรเซีย
ผ้าม่านโปร่ง 1 คู่
THB 399
ความยาว: 250 ซม., ความกว้าง: 145 ซม., น้ำหนัก: 0.38 กก.
เมียเรทเต้ ผ้าม่านคู่, ขาว ฟอกขาว ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 145 ซม. น้ำหนัก: 2.30 กก.
เมียเรทเต้
ผ้าม่านคู่
THB 1,490
ความยาว: 250 ซม., ความกว้าง: 145 ซม., น้ำหนัก: 2.30 กก.
เวียร์น่า ผ้าม่านทึบแสง 1 คู่, น้ำเงินเข้ม ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 145 ซม. น้ำหนัก: 1.00 กก.
เวียร์น่า
ผ้าม่านทึบแสง 1 คู่
THB 1,990
ความยาว: 250 ซม., ความกว้าง: 145 ซม., น้ำหนัก: 1.00 กก.
เวียร์น่า ผ้าม่านทึบแสง 1 คู่, ม่วงเข้ม ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 145 ซม. น้ำหนัก: 1.00 กก.
เวียร์น่า
ผ้าม่านทึบแสง 1 คู่
THB 1,990
ความยาว: 250 ซม., ความกว้าง: 145 ซม., น้ำหนัก: 1.00 กก.
โบลแค็กตัส ผ้าม่านคู่, ชมพู, ขาว/ดำ ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 145 ซม. น้ำหนัก: 2.30 กก.
โบลแค็กตัส
ผ้าม่านคู่
THB 1,490
ความยาว: 250 ซม., ความกว้าง: 145 ซม., น้ำหนัก: 2.30 กก.
  • Curtains & blinds – practical meets personal

    Curtains and blinds are probably the most noticeable decorations on your wall. They make your home look more personal, and unlike wallpaper, they do lots of other practical jobs, too. We have a big choice of styles, colours and materials. You’ll find heavy curtains that make your home cosier, and thin, light curtains that let in the sun but keep the neighbours’ nosey glances out. We have blackout roller blinds to help you sleep and venetian blinds that let you adjust the natural light so that it’s always just right. And if you want to create a layer-on-layer effect with up to six layers of curtains, we have a curtain rail system that works with both our panel curtains and many of our other curtains.

  • Curtains to divide a room or match your rug

    Curtains and blinds are certainly great ideas for windows. But did you know that they can be very practical, affordable solutions in other places, too? You can hang curtains from the ceiling to divide up a room. Or you can use a curtain or a roller blind as the “door” of a wardrobe or a set of shelves. Many of our curtains and blinds match our rugs or bed linen or are even part of a collection, so you can get a set of soft furnishings in your favourite style. And they’re easy to change when you feel like giving your home a quick makeover. We also have rods, wires and rails to hang your curtains from and accessories like curtain rings, too.