ช่วงราคาระหว่าง
-
ฮูร์ดอล ตู้ 9 ลิ้นชัก ความกว้างลิ้นชัก: 42 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 40 ซม.
New
ฮูร์ดอล
ตู้ 9 ลิ้นชัก
16,990 บาท
ความกว้างลิ้นชัก: 42 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 40 ซม.
ด้านหน้าของตู้ลิ้นชักไม้สน มีลิ้นชักกลางเปิดค้างไว้
เติมความงามของไม้สนให้ห้องนอนคุณ
 
บริมเนส ตู้ 4 ลิ้นชัก, แก้ว/กระจกฝ้า, ขาว ความลึก: 41 ซม. ความสูง: 124 ซม. ความกว้าง: 39 ซม.
บริมเนส
ตู้ 4 ลิ้นชัก
3,290 บาท
ความลึก: 41 ซม., ความสูง: 124 ซม., ความกว้าง: 39 ซม.
บริมเนส ตู้ 4 ลิ้นชัก, แก้ว/กระจกฝ้า, ดำ ความลึก: 41 ซม. ความสูง: 124 ซม. ความกว้าง: 39 ซม.
บริมเนส
ตู้ 4 ลิ้นชัก
3,290 บาท
ความลึก: 41 ซม., ความสูง: 124 ซม., ความกว้าง: 39 ซม.
บรูสซาลี ตู้ 4 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 134 ซม. ความกว้าง: 51 ซม.
บรูสซาลี
ตู้ 4 ลิ้นชัก
3,990 บาท
ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 134 ซม., ความกว้าง: 51 ซม.
บริมเนส ตู้ 3 ลิ้นชัก, แก้ว/กระจกฝ้า, ขาว ความลึก: 41 ซม. ความสูง: 95 ซม. ความกว้าง: 78 ซม.
บริมเนส
ตู้ 3 ลิ้นชัก
3,490 บาท
ความลึก: 41 ซม., ความสูง: 95 ซม., ความกว้าง: 78 ซม.
คุลเลน ตู้ 2 ลิ้นชัก, น้ำตาลดำ ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 49 ซม. ความกว้าง: 35 ซม.
คุลเลน
ตู้ 2 ลิ้นชัก
990 บาท
ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 49 ซม., ความกว้าง: 35 ซม.
บริมเนส ตู้ 4 ลิ้นชัก, แก้ว/กระจกฝ้า, ดำ ความลึก: 41 ซม. ความสูง: 124.0 ซม. ความกว้าง: 78.0 ซม.
บริมเนส
ตู้ 4 ลิ้นชัก
4,990 บาท
ความลึก: 41 ซม., ความสูง: 124.0 ซม., ความกว้าง: 78.0 ซม.
บรูสซาลี ตู้ 4 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 117 ซม. ความกว้าง: 80 ซม.
บรูสซาลี
ตู้ 4 ลิ้นชัก
4,990 บาท
ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 117 ซม., ความกว้าง: 80 ซม.
บริมเนส ตู้ 3 ลิ้นชัก, แก้ว/กระจกฝ้า, แดง ความลึก: 41 ซม. ความสูง: 95 ซม. ความกว้าง: 78 ซม.
บริมเนส
ตู้ 3 ลิ้นชัก
3,490 บาท
ความลึก: 41 ซม., ความสูง: 95 ซม., ความกว้าง: 78 ซม.
คุลเลน ตู้ 3 ลิ้นชัก, น้ำตาลดำ ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 72 ซม. ความกว้าง: 70 ซม.
คุลเลน
ตู้ 3 ลิ้นชัก
1,990 บาท
ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 72 ซม., ความกว้าง: 70 ซม.
บริมเนส ตู้ 3 ลิ้นชัก, แก้ว/กระจกฝ้า, ดำ ความลึก: 41 ซม. ความสูง: 95 ซม. ความกว้าง: 78 ซม.
บริมเนส
ตู้ 3 ลิ้นชัก
3,490 บาท
ความลึก: 41 ซม., ความสูง: 95 ซม., ความกว้าง: 78 ซม.
บรูสซาลี ตู้ 3 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 93 ซม. ความกว้าง: 80 ซม.
บรูสซาลี
ตู้ 3 ลิ้นชัก
3,490 บาท
ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 93 ซม., ความกว้าง: 80 ซม.
บริมเนส ตู้ 4 ลิ้นชัก, แก้ว/กระจกฝ้า, ขาว ความลึก: 41 ซม. ความสูง: 124.0 ซม. ความกว้าง: 78.0 ซม.
บริมเนส
ตู้ 4 ลิ้นชัก
4,990 บาท
ความลึก: 41 ซม., ความสูง: 124.0 ซม., ความกว้าง: 78.0 ซม.
คุลเลน ตู้ 5 ลิ้นชัก, น้ำตาลดำ ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 112 ซม. ความกว้าง: 70 ซม.
คุลเลน
ตู้ 5 ลิ้นชัก
2,990 บาท
ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 112 ซม., ความกว้าง: 70 ซม.
สตอคโฮล์ม ตู้ 4 ลิ้นชัก, วีเนียร์ไม้วอลนัท ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 106.5 ซม. ความกว้าง: 48.7 ซม.
สตอคโฮล์ม
ตู้ 4 ลิ้นชัก
16,990 บาท
ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 106.5 ซม., ความกว้าง: 48.7 ซม.
คอปปัง ตู้ 3 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 44 ซม. ความสูง: 82 ซม. ความกว้าง: 90 ซม.
คอปปัง
ตู้ 3 ลิ้นชัก
4,390 บาท
ความลึก: 44 ซม., ความสูง: 82 ซม., ความกว้าง: 90 ซม.
มันดอล ตู้ 4 ลิ้นชัก, ขาว, ไม้เบิร์ช ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 103 ซม. ความกว้าง: 79 ซม.
มันดอล
ตู้ 4 ลิ้นชัก
8,990 บาท
ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 103 ซม., ความกว้าง: 79 ซม.
มันดอล ตู้ 6 ลิ้นชัก, ขาว, ไม้เบิร์ช ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 79 ซม. ความกว้าง: 139 ซม.
มันดอล
ตู้ 6 ลิ้นชัก
9,990 บาท
ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 79 ซม., ความกว้าง: 139 ซม.
สวัยอู ตู้ 2 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 48 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 16 ซม. ความสูง: 63 ซม.
สวัยอู
ตู้ 2 ลิ้นชัก
5,990 บาท
ความลึก: 48 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 16 ซม., ความสูง: 63 ซม.
ทาร์ฟวา ตู้ 3 ลิ้นชัก, ไม้สน ความลึก: 39 ซม. ความสูง: 92 ซม. ความกว้าง: 79 ซม.
ทาร์ฟวา
ตู้ 3 ลิ้นชัก
3,490 บาท
ความลึก: 39 ซม., ความสูง: 92 ซม., ความกว้าง: 79 ซม.
ฟแยลล์ ตู้ 4 ลิ้นชัก, ไม้สน ความลึก: 55 ซม. ความสูง: 91 ซม. ความกว้าง: 96 ซม.
ฟแยลล์
ตู้ 4 ลิ้นชัก
11,990 บาท
ความลึก: 55 ซม., ความสูง: 91 ซม., ความกว้าง: 96 ซม.
สวัยอู ตู้ 5 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 48 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 16 ซม. ความสูง: 133 ซม.
สวัยอู
ตู้ 5 ลิ้นชัก
11,990 บาท
ความลึก: 48 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 16 ซม., ความสูง: 133 ซม.
ทาร์ฟวา ตู้ 5 ลิ้นชัก, ไม้สน ความลึก: 39 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 34 ซม. ความสูง: 127 ซม.
ทาร์ฟวา
ตู้ 5 ลิ้นชัก
3,990 บาท
ความลึก: 39 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 34 ซม., ความสูง: 127 ซม.
ทาร์ฟวา ตู้ 5 ลิ้นชัก, ไม้สน ความลึก: 39 ซม. ความสูง: 127 ซม. ความกว้าง: 79 ซม.
ทาร์ฟวา
ตู้ 5 ลิ้นชัก
4,490 บาท
ความลึก: 39 ซม., ความสูง: 127 ซม., ความกว้าง: 79 ซม.
อิเกีย พีเอส 2012 ตู้ลิ้นชัก+ลิ้นชักเสริม ความลึก: 48 ซม. สูงอย่างน้อย: 109 ซม. ปรับได้สูงสุด: 133 ซม.
อิเกีย พีเอส 2012
ตู้ลิ้นชัก+ลิ้นชักเสริม
17,980 บาท
ความลึก: 48 ซม., สูงอย่างน้อย: 109 ซม., ปรับได้สูงสุด: 133 ซม.
นูร์ดลี กล่องลิ้นชัก 2 ชั้น, ขาว, เหลือง ความกว้างลิ้นชัก: 33 ซม. ความลึก: 41 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม.
New
นูร์ดลี
กล่องลิ้นชัก 2 ชั้น
2,390 บาท
ความกว้างลิ้นชัก: 33 ซม., ความลึก: 41 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
นูร์ดลี กล่องลิ้นชัก 3 ชั้น, ขาว ความกว้างลิ้นชัก: 33 ซม. ความลึก: 41 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม.
นูร์ดลี
กล่องลิ้นชัก 3 ชั้น
3,390 บาท
ความกว้างลิ้นชัก: 33 ซม., ความลึก: 41 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
นูร์ดลี ตู้ 16 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 142 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 16 ลิ้นชัก
25,420 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 142 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 2 ลิ้นชัก, ขาว, แดง ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 52 ซม.
New
นูร์ดลี
ตู้ 2 ลิ้นชัก
3,190 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 52 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 2 ลิ้นชัก, ขาว, เหลือง ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 52 ซม.
New
นูร์ดลี
ตู้ 2 ลิ้นชัก
3,190 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 52 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 4 ลิ้นชัก, ขาว, เหลือง ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 97 ซม.
New
นูร์ดลี
ตู้ 4 ลิ้นชัก
5,580 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 97 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 4 ลิ้นชัก, ขาว, แดง ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 97 ซม.
New
นูร์ดลี
ตู้ 4 ลิ้นชัก
5,580 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 97 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 4 ลิ้นชัก, น้ำเงิน ความกว้างลิ้นชัก: 38 ซม. ความลึก: 40 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 34 ซม.
New
นูร์ดลี
ตู้ 4 ลิ้นชัก
7,990 บาท
ความกว้างลิ้นชัก: 38 ซม., ความลึก: 40 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 34 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 6 ลิ้นชัก, เหลือง, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 52 ซม.
New
นูร์ดลี
ตู้ 6 ลิ้นชัก
8,970 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 52 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 6 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 75 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 6 ลิ้นชัก
9,580 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 75 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 7 ลิ้นชัก, เหลือง, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 120 ซม.
New
นูร์ดลี
ตู้ 7 ลิ้นชัก
10,470 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 120 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 8 ลิ้นชัก, แดง, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 52 ซม.
New
นูร์ดลี
ตู้ 8 ลิ้นชัก
11,860 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 52 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 8 ลิ้นชัก, ขาว, เหลือง ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 97 ซม.
New
นูร์ดลี
ตู้ 8 ลิ้นชัก
10,860 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 97 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 8 ลิ้นชัก, แดง, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 97 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 8 ลิ้นชัก
13,360 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 97 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 8 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 97 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 8 ลิ้นชัก
13,360 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 97 ซม.
มุสเกน ตู้ 4 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 38 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 20 ซม. ความสูง: 64 ซม.
มุสเกน
ตู้ 4 ลิ้นชัก
3,690 บาท
ความลึก: 38 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 20 ซม., ความสูง: 64 ซม.
ฮูร์ดอล ตู้ 2 ลิ้นชัก ความกว้างลิ้นชัก: 42 ซม. ความลึก: 37 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 28 ซม.
New
ฮูร์ดอล
ตู้ 2 ลิ้นชัก
4,490 บาท
ความกว้างลิ้นชัก: 42 ซม., ความลึก: 37 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 28 ซม.
ฮูร์ดอล ตู้ 5 ลิ้นชัก ความกว้างลิ้นชัก: 42 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 40 ซม.
New
ฮูร์ดอล
ตู้ 5 ลิ้นชัก
11,990 บาท
ความกว้างลิ้นชัก: 42 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 40 ซม.
รัสท์ ตู้ 3 ลิ้นชัก, ไม้สน ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 70 ซม. ความกว้าง: 62 ซม.
รัสท์
ตู้ 3 ลิ้นชัก
799 บาท
ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 70 ซม., ความกว้าง: 62 ซม.
ทาร์ฟวา ตู้ 6 ลิ้นชัก, ไม้สน ความลึก: 39 ซม. ความสูง: 92 ซม. ความกว้าง: 155 ซม.
ทาร์ฟวา
ตู้ 6 ลิ้นชัก
6,490 บาท
ความลึก: 39 ซม., ความสูง: 92 ซม., ความกว้าง: 155 ซม.
ฮูร์ดอล ตู้ 3 ลิ้นชัก, น้ำตาลอ่อน ความกว้างลิ้นชัก: 95 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 40 ซม.
New
ฮูร์ดอล
ตู้ 3 ลิ้นชัก
9,990 บาท
ความกว้างลิ้นชัก: 95 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 40 ซม.
ฮูร์ดอล ตู้ 5 ลิ้นชัก ความกว้างลิ้นชัก: 95 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 40 ซม.
New
ฮูร์ดอล
ตู้ 5 ลิ้นชัก
14,990 บาท
ความกว้างลิ้นชัก: 95 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 40 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 6 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 143 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 6 ลิ้นชัก
7,580 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 143 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 15 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 120 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 15 ลิ้นชัก
19,140 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 120 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 8 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 97 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 8 ลิ้นชัก
15,860 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 97 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 8 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 97 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 8 ลิ้นชัก
10,860 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 97 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 4 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 97 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 4 ลิ้นชัก
5,580 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 97 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 6 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 52 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 6 ลิ้นชัก
8,970 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 52 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 12 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 142 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 12 ลิ้นชัก
19,140 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 142 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 8 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 52 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 8 ลิ้นชัก
11,860 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 52 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 2 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 52 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 2 ลิ้นชัก
4,690 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 52 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 3 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 75 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 3 ลิ้นชัก
4,190 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 75 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 9 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 75 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 9 ลิ้นชัก
13,470 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 75 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 3 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 75 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 3 ลิ้นชัก
5,690 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 75 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 6 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 143 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 6 ลิ้นชัก
10,080 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 143 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 4 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 52 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 4 ลิ้นชัก
9,080 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 52 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 2 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 52 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 2 ลิ้นชัก
3,190 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 52 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 12 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 143 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 12 ลิ้นชัก
19,860 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 143 ซม.
นูร์ดลี ตู้ลิ้นชัก ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 97 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ลิ้นชัก
18,640 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 97 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 7 ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม. ความสูง: 120 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 7 ลิ้นชัก
10,470 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 39 ซม., ความสูง: 120 ซม.
  • Chest of drawers – styles, sizes and prices to suit you

    Have a look at our big range of chest of drawers in different styles, sizes, colours and materials. We have everything from compact 2-drawer chests that also make great bedside tables to big storage solutions with 8-drawers with space for everything from your T-shirts to your jewellery. We also have lots of boxes to organise the insides of your chest of drawers so you can quickly find your warm socks on winter mornings or that old scarf that matches your new shoes. A lot of our chest of drawers belong to series, so getting other furniture that coordinates with your choice is easy. Look out for series names like MALM or HEMNES or EDLAND. We also have lots of other home furnishings to match your chest of drawers, like rugs, lamps and mirrors.

  • A chest of drawers to take home today

    So, whether you’re looking for a 6-drawer modern chest of drawers in oak veneer with a fold-up mirror, or a more classic-looking 2-drawer in solid wood, it’s worth having a quick look here. You can buy most of our chest of drawers online, in mainland England and Wales, and you can get all of them at the store, to take home today. That means you could go to the store now and get your clothes storage under control tonight! There is also a store-to-home delivery service. You can find out more about this and other services like our home assembly service on this website.