ไอเดียแต่งห้องน้ำ

จัดเก็บได้...แม้ในห้องน้ำ

การเตรียมตัวอย่างเร่งรีบในช่วงเช้าที่ยังงัวเงีย สวนน้ำจำลองของเด็กๆ หลังเลิกเรียน และยามเย็นที่ผ่อนคลายใต้แสงเทียน มีหลายอย่างเกิดขึ้นในห้องน้ำ อิเกียขอเสนอวิธีที่ทำให้ทุกอย่างเป็นไปโดยง่ายดาย เพราะหน้าที่สำคัญของห้องน้ำคือห้องที่ทำให้คุณสุขใจ