ช่วงราคาระหว่าง
-
รัวกรุนด์ ชั้นวางของ, ไม้ไผ่ ความกว้าง: 33 ซม. ความลึก: 28 ซม. ความสูง: 163 ซม.
รัวกรุนด์
ชั้นวางของ
2,250 บาท
ความกว้าง: 33 ซม., ความลึก: 28 ซม., ความสูง: 163 ซม.
ดือนัน ชั้นวางของ, ขาว, ลายไม้ไผ่ ความกว้าง: 40 ซม. ความลึก: 27 ซม. ความสูง: 96 ซม.
ดือนัน
ชั้นวางของ
1,190 บาท
ความกว้าง: 40 ซม., ความลึก: 27 ซม., ความสูง: 96 ซม.
ดือนัน ชั้นวางของ, ขาว, ลายไม้ไผ่ ความกว้าง: 40 ซม. ความลึก: 27 ซม. ความสูง: 136 ซม.
ดือนัน
ชั้นวางของ
1,590 บาท
ความกว้าง: 40 ซม., ความลึก: 27 ซม., ความสูง: 136 ซม.
ดือนัน ชั้นวางของ, ขาว ความกว้าง: 40 ซม. ความลึก: 27 ซม. ความสูง: 148 ซม.
ดือนัน
ชั้นวางของ
1,195 บาท
ความกว้าง: 40 ซม., ความลึก: 27 ซม., ความสูง: 148 ซม.
ดือนัน ชั้นวางของ, ขาว, ลายไม้ไผ่ ความกว้าง: 80 ซม. ความลึก: 27 ซม. สูงอย่างน้อย: 96 ซม.
ดือนัน
ชั้นวางของ
2,780 บาท
ความกว้าง: 80 ซม., ความลึก: 27 ซม., สูงอย่างน้อย: 96 ซม.
ดือนัน ชั้นวางของ, ขาว, ลายไม้ไผ่ ความกว้าง: 40 ซม. ความลึก: 27 ซม. ความสูง: 176 ซม.
ดือนัน
ชั้นวางของ
1,990 บาท
ความกว้าง: 40 ซม., ความลึก: 27 ซม., ความสูง: 176 ซม.
ดือนัน ชั้นวางของ, ขาว ความกว้าง: 80 ซม. ความลึก: 27 ซม. สูงอย่างน้อย: 108 ซม.
ดือนัน
ชั้นวางของ
1,990 บาท
ความกว้าง: 80 ซม., ความลึก: 27 ซม., สูงอย่างน้อย: 108 ซม.
ดือนัน ชั้นวางของพร้อมตู้2ใบ, ขาว ความกว้าง: 80 ซม. ความลึก: 27 ซม. สูงอย่างน้อย: 94 ซม.
ดือนัน
ชั้นวางของพร้อมตู้2ใบ
3,580 บาท
ความกว้าง: 80 ซม., ความลึก: 27 ซม., สูงอย่างน้อย: 94 ซม.
ดือนัน ชั้นวางของพร้อมตู้3ใบ, ขาว ความกว้าง: 120 ซม. ความลึก: 27 ซม. สูงอย่างน้อย: 54 ซม.
ดือนัน
ชั้นวางของพร้อมตู้3ใบ
5,960 บาท
ความกว้าง: 120 ซม., ความลึก: 27 ซม., สูงอย่างน้อย: 54 ซม.
ดือนัน ชั้นวางไร้บาน, ขาว ความกว้าง: 70 ซม. ความลึก: 20 ซม. ความสูง: 189 ซม.
ดือนัน
ชั้นวางไร้บาน
1,590 บาท
ความกว้าง: 70 ซม., ความลึก: 20 ซม., ความสูง: 189 ซม.
ดือนัน ชั้นเสริม, ขาว ความกว้าง: 40 ซม. ความลึก: 27 ซม. ความสูง: 40 ซม.
ดือนัน
ชั้นเสริม
400 บาท
ความกว้าง: 40 ซม., ความลึก: 27 ซม., ความสูง: 40 ซม.
ดือนัน ชั้นแขวนผนัง, ขาว ความกว้าง: 40 ซม. ความลึก: 15 ซม. ความสูง: 40 ซม.
ดือนัน
ชั้นแขวนผนัง
595 บาท
ความกว้าง: 40 ซม., ความลึก: 15 ซม., ความสูง: 40 ซม.
ดือนัน ตู้บานเดี่ยว, ขาว ความกว้าง: 40 ซม. ความลึก: 27 ซม. ความสูง: 54 ซม.
ดือนัน
ตู้บานเดี่ยว
1,190 บาท
ความกว้าง: 40 ซม., ความลึก: 27 ซม., ความสูง: 54 ซม.
บริคกัน ชั้นแขวนผนัง, ขาว ความกว้าง: 33 ซม. ความลึก: 20 ซม. ความสูง: 33 ซม.
บริคกัน
ชั้นแขวนผนัง
790 บาท
ความกว้าง: 33 ซม., ความลึก: 20 ซม., ความสูง: 33 ซม.
มูลิก ชั้นวางของ, ขาว ความกว้าง: 120 ซม. ความลึก: 34 ซม. ความสูง: 162 ซม.
มูลิก
ชั้นวางของ
1,990 บาท
ความกว้าง: 120 ซม., ความลึก: 34 ซม., ความสูง: 162 ซม.
มูลิก ชั้นวางของ, ขาว ความกว้าง: 58 ซม. ความลึก: 34 ซม. ความสูง: 162 ซม.
มูลิก
ชั้นวางของ
1,190 บาท
ความกว้าง: 58 ซม., ความลึก: 34 ซม., ความสูง: 162 ซม.
มูลิก ชั้นวางของ, ขาว ความกว้าง: 58 ซม. ความลึก: 34 ซม. ความสูง: 90 ซม.
มูลิก
ชั้นวางของ
890 บาท
ความกว้าง: 58 ซม., ความลึก: 34 ซม., ความสูง: 90 ซม.
เรินน์แชร์ ชั้นวางของ, ดำ ความกว้าง: 42 ซม. ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 176 ซม.
เรินน์แชร์
ชั้นวางของ
1,190 บาท
ความกว้าง: 42 ซม., ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 176 ซม.
เรินน์แชร์ ชั้นวางของ, ดำ ความกว้าง: 42 ซม. ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 103 ซม.
เรินน์แชร์
ชั้นวางของ
990 บาท
ความกว้าง: 42 ซม., ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 103 ซม.
เวสเก้น ชั้นวางของ, ขาว ความกว้าง: 36 ซม. ความลึก: 23 ซม. ความสูง: 100 ซม.
เวสเก้น
ชั้นวางของ
399 บาท
ความกว้าง: 36 ซม., ความลึก: 23 ซม., ความสูง: 100 ซม.
เวสเก้น ชั้นวางของ, ขาว ความกว้าง: 36 ซม. ความลึก: 23 ซม. ความสูง: 40 ซม.
เวสเก้น
ชั้นวางของ
199 บาท
ความกว้าง: 36 ซม., ความลึก: 23 ซม., ความสูง: 40 ซม.
เฮมเนส ชั้นวางของ, ขาว ความกว้าง: 42 ซม. ความลึก: 37 ซม. ความสูง: 172 ซม.
เฮมเนส
ชั้นวางของ
4,490 บาท
ความกว้าง: 42 ซม., ความลึก: 37 ซม., ความสูง: 172 ซม.
โมลเก้ ชั้นวางของ, ไม้เบิร์ช ความกว้าง: 37 ซม. ความลึก: 37 ซม. ความสูง: 140 ซม.
โมลเก้
ชั้นวางของ
1,990 บาท
ความกว้าง: 37 ซม., ความลึก: 37 ซม., ความสูง: 140 ซม.