ช่วงราคาระหว่าง
-
รัวกรุนด์ ชั้นวางของ, ไม้ไผ่

รัวกรุนด์ ชั้นวางของ

2,250 บาท
ความกว้าง: 33 ซม., ความลึก: 28 ซม., ความสูง: 163 ซม.
ดือนัน ชั้นวางของ, ขาว, ลายไม้ไผ่

ดือนัน ชั้นวางของ

1,190 บาท
ความกว้าง: 40 ซม., ความลึก: 27 ซม., ความสูง: 96 ซม.
ดือนัน ชั้นวางของ, ขาว, ลายไม้ไผ่

ดือนัน ชั้นวางของ

1,590 บาท
ความกว้าง: 40 ซม., ความลึก: 27 ซม., ความสูง: 136 ซม.
ดือนัน ชั้นวางของ, ขาว

ดือนัน ชั้นวางของ

1,195 บาท
ความกว้าง: 40 ซม., ความลึก: 27 ซม., ความสูง: 148 ซม.
ดือนัน ชั้นวางของ, ขาว, ลายไม้ไผ่

ดือนัน ชั้นวางของ

2,780 บาท
ความกว้าง: 80 ซม., ความลึก: 27 ซม., สูงอย่างน้อย: 96 ซม.
ดือนัน ชั้นวางของ, ขาว, ลายไม้ไผ่

ดือนัน ชั้นวางของ

1,990 บาท
ความกว้าง: 40 ซม., ความลึก: 27 ซม., ความสูง: 176 ซม.
ดือนัน ชั้นวางของ, ขาว

ดือนัน ชั้นวางของ

1,990 บาท
ความกว้าง: 80 ซม., ความลึก: 27 ซม., สูงอย่างน้อย: 108 ซม.
ดือนัน ชั้นวางของพร้อมตู้2ใบ, ขาว

ดือนัน ชั้นวางของพร้อมตู้2ใบ

3,580 บาท
ความกว้าง: 80 ซม., ความลึก: 27 ซม., สูงอย่างน้อย: 94 ซม.
ดือนัน ชั้นวางของพร้อมตู้3ใบ, ขาว

ดือนัน ชั้นวางของพร้อมตู้3ใบ

5,960 บาท
ความกว้าง: 120 ซม., ความลึก: 27 ซม., สูงอย่างน้อย: 54 ซม.
ดือนัน ชั้นวางไร้บาน, ขาว

ดือนัน ชั้นวางไร้บาน

1,590 บาท
ความกว้าง: 70 ซม., ความลึก: 20 ซม., ความสูง: 189 ซม.
ดือนัน ชั้นเสริม, ขาว

ดือนัน ชั้นเสริม

400 บาท
ความกว้าง: 40 ซม., ความลึก: 27 ซม., ความสูง: 40 ซม.
ดือนัน ชั้นแขวนผนัง, ขาว

ดือนัน ชั้นแขวนผนัง

595 บาท
ความกว้าง: 40 ซม., ความลึก: 15 ซม., ความสูง: 40 ซม.
ดือนัน ตู้บานเดี่ยว, ขาว

ดือนัน ตู้บานเดี่ยว

1,190 บาท
ความกว้าง: 40 ซม., ความลึก: 27 ซม., ความสูง: 54 ซม.
บริคกัน ชั้นแขวนผนัง, ขาว

บริคกัน ชั้นแขวนผนัง

790 บาท
ความกว้าง: 33 ซม., ความลึก: 20 ซม., ความสูง: 33 ซม.
มูลิก ชั้นวางของ, ขาว

มูลิก ชั้นวางของ

1,990 บาท
ความกว้าง: 120 ซม., ความลึก: 34 ซม., ความสูง: 162 ซม.
มูลิก ชั้นวางของ, ขาว

มูลิก ชั้นวางของ

1,190 บาท
ความกว้าง: 58 ซม., ความลึก: 34 ซม., ความสูง: 162 ซม.
มูลิก ชั้นวางของ, ขาว

มูลิก ชั้นวางของ

890 บาท
ความกว้าง: 58 ซม., ความลึก: 34 ซม., ความสูง: 90 ซม.
เรินน์แชร์ ชั้นวางของ, ดำ

เรินน์แชร์ ชั้นวางของ

1,190 บาท
ความกว้าง: 42 ซม., ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 176 ซม.
เรินน์แชร์ ชั้นวางของ, ดำ

เรินน์แชร์ ชั้นวางของ

990 บาท
ความกว้าง: 42 ซม., ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 103 ซม.
เวสเก้น ชั้นวางของ, ขาว

เวสเก้น ชั้นวางของ

399 บาท
ความกว้าง: 36 ซม., ความลึก: 23 ซม., ความสูง: 100 ซม.
เวสเก้น ชั้นวางของ, ขาว

เวสเก้น ชั้นวางของ

199 บาท
ความกว้าง: 36 ซม., ความลึก: 23 ซม., ความสูง: 40 ซม.
เฮมเนส ชั้นวางของ, ขาว

เฮมเนส ชั้นวางของ

4,490 บาท
ความกว้าง: 42 ซม., ความลึก: 37 ซม., ความสูง: 172 ซม.
โมลเก้ ชั้นวางของ, ไม้เบิร์ช

โมลเก้ ชั้นวางของ

1,990 บาท
ความกว้าง: 37 ซม., ความลึก: 37 ซม., ความสูง: 140 ซม.