ช่วงราคาระหว่าง
-
ลิลโฮล์มเมน โคมเพดาน/โคมผนัง, ขาว, ชุบนิกเกิล เส้นผ่านศูนย์กลาง: 14 ซม. ความสูง: 17 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางขายึดผนัง: 17 ซม.
ลิลโฮล์มเมน
โคมเพดาน/โคมผนัง
299 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 14 ซม., ความสูง: 17 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางขายึดผนัง: 17 ซม.
ลิลโฮล์มเมน โคมไฟติดผนัง, ขาว, ชุบนิกเกิล ความลึก: 16 ซม. ความสูง: 25 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 14 ซม.
ลิลโฮล์มเมน
โคมไฟติดผนัง
399 บาท
ความลึก: 16 ซม., ความสูง: 25 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 14 ซม.
วิทเตมวลล่า โคมเพดาน, โลหะ แก้ว ความสูง: 40 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 12 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 18 ซม.
วิทเตมวลล่า
โคมเพดาน
1,190 บาท
ความสูง: 40 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 12 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 18 ซม.
เอิสตาโน โคมไฟติดผนัง, ขาว ความลึก: 15 ซม. ความสูง: 18 ซม. ความกว้าง: 6 ซม.
เอิสตาโน
โคมไฟติดผนัง
590 บาท
ความลึก: 15 ซม., ความสูง: 18 ซม., ความกว้าง: 6 ซม.
เอิสตาโน โคมไฟสปอตไลท์, ขาว ความสูง: 21 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 14 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 6 ซม.
เอิสตาโน
โคมไฟสปอตไลท์
1,190 บาท
ความสูง: 21 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 14 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 6 ซม.

ดูสินค้าอื่นๆ

  • Bathroom lighting for every mood

    You’ll be bathing in bliss with our bathroom lighting that creates just the right mood. Here you’ll find bathroom lighting for every occasion, from the morning rush to the relaxing evening bath, with ceiling and wall lamps and spotlights in lots of different designs. Check out our different ceiling spotlight options with single lights or three adjustable ones. Or for something a little softer, try our different styles of ceiling and wall lamps that give you a diffused, general light. Many of the glass lampshades in our bathroom lighting are made by skilled craftworkers using the mouth blown glass technique, so each shade is unique.

  • Bright bathroom lighting ideas

    We’ve also got bathroom lighting, such as long fluorescent tubes, that’s good for lighting up around your sink and mirror. Here you need a lot of even light without shadows so you can find everything and see what you’re doing. It makes cleaning here easier, too. When it comes to the ultimate bathroom lighting for make-up and styling, nothing beats a good lamp on the wall on each side of your mirror. That way you avoid unflattering shadows and make sure your mascara and lipstick are equally perfect on both sides of your face. Whatever bathroom lighting you go for, don’t forget to check if you need to get bulbs. If you do, we have them, too.