ช่วงราคาระหว่าง
-
คลิสท์ริก แผ่นรองจาน, หลายสี ความยาว: 29 ซม. ความกว้าง: 36 ซม. ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
คลิสท์ริก
แผ่นรองจาน
79 บาท
/4 ชิ้น
ความยาว: 29 ซม., ความกว้าง: 36 ซม., ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
อุลลามัย เบาะรองเก้าอี้, ดำ, เบจ ความกว้างต่ำสุด: 35 ซม. ความกว้างสูงสุด: 43 ซม. ความลึก: 37 ซม.
อุลลามัย
เบาะรองเก้าอี้
479 บาท
ความกว้างต่ำสุด: 35 ซม., ความกว้างสูงสุด: 43 ซม., ความลึก: 37 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
กรกกี้ ที่รองแก้ว, สแตนเลส, สี่เหลี่ยมจัตุรัส ความยาว: 8 ซม. ความกว้าง: 8 ซม. ปริมาณบรรจุ: 6 ชิ้น
กรกกี้
ที่รองแก้ว
79 บาท
/6 ชิ้น
ความยาว: 8 ซม., ความกว้าง: 8 ซม., ปริมาณบรรจุ: 6 ชิ้น
พันน์อัว ที่รองแก้ว, คละสี เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10 ซม. ปริมาณบรรจุ: 6 ชิ้น
พันน์อัว
ที่รองแก้ว
49 บาท
/6 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10 ซม., ปริมาณบรรจุ: 6 ชิ้น
มัยเวร์ เบาะรองนั่ง, เขียว ความกว้างต่ำสุด: 35 ซม. ความกว้างสูงสุด: 41.5 ซม. ความลึก: 41 ซม.
มัยเวร์
เบาะรองนั่ง
399 บาท
ความกว้างต่ำสุด: 35 ซม., ความกว้างสูงสุด: 41.5 ซม., ความลึก: 41 ซม.
มาลินด้า เบาะรองเก้าอี้, น้ำเงิน ความกว้างต่ำสุด: 35 ซม. ความกว้างสูงสุด: 40 ซม. ความลึก: 38 ซม.
มาลินด้า
เบาะรองเก้าอี้
249 บาท
ความกว้างต่ำสุด: 35 ซม., ความกว้างสูงสุด: 40 ซม., ความลึก: 38 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ยูปวีค หมอนอิง/หมอนรอง, Blekinge ขาว ความยาว: 54 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 54 ซม. ความกว้าง: 54 ซม.
ยูปวีค
หมอนอิง/หมอนรอง
850 บาท
ความยาว: 54 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 54 ซม., ความกว้าง: 54 ซม.
ยูสทิน่า เบาะรองนั่ง, สีเนเชอรัล ความกว้างต่ำสุด: 35 ซม. ความกว้างสูงสุด: 42 ซม. ความลึก: 40 ซม.
ยูสทิน่า
เบาะรองนั่ง
149 บาท
ความกว้างต่ำสุด: 35 ซม., ความกว้างสูงสุด: 42 ซม., ความลึก: 40 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ออฟควีลด์ ที่รองแก้ว, ไม้คอร์ก เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10 ซม. ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
ออฟควีลด์
ที่รองแก้ว
19 บาท
/4 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10 ซม., ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
ออฟควีลด์ แผ่นรองจาน, ไม้คอร์ก ความยาว: 42 ซม. ความกว้าง: 32 ซม. ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
ออฟควีลด์
แผ่นรองจาน
159 บาท
/4 ชิ้น
ความยาว: 42 ซม., ความกว้าง: 32 ซม., ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
อัดเมตเต เบาะรองนั่ง, สีเนเชอรัล ความกว้างต่ำสุด: 36 ซม. ความกว้างสูงสุด: 43 ซม. ความลึก: 42 ซม.
อัดเมตเต
เบาะรองนั่ง
279 บาท
ความกว้างต่ำสุด: 36 ซม., ความกว้างสูงสุด: 43 ซม., ความลึก: 42 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อันวี่ เบาะรองนั่ง, เขียว ความกว้างต่ำสุด: 27 ซม. ความกว้างสูงสุด: 38 ซม. ความลึก: 38 ซม.
อันวี่
เบาะรองนั่ง
99 บาท
ความกว้างต่ำสุด: 27 ซม., ความกว้างสูงสุด: 38 ซม., ความลึก: 38 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
  • Placemats & lots more dining textiles

    Check out our range our placemats and other dining textiles. You’ll find a great choice of styles and types, from placemats made from natural materials like bamboo or palm leaves to chair pads that you can wash in your machine. Dining textiles like tablecloths mean you can give your dining area the style you want and change it whenever you feel like it. They’re very practical, too. Placemats and coasters, for example, protect the surface of your table and cut down the noise from moving glasses and cutlery. Chair pads make things more comfortable and mean people can sit at the table for longer, enjoying the good food and company.

  • Placemats & more to help you enjoy your meals

    Placemats and other textiles add a nice decorative touch to make your meals more enjoyable. You might even have special tablecloths or runners reserved for celebrations or certain times of the year. Why not check out our sideboards so you can store all your tablecloths and placemats close to where you use them? Or try one of our tables with built-in storage if you’re strapped for space. Whatever you’re looking for to help you enjoy your meals, it’s worth having a look around our website. From chair pads to chairs, placemats to candles, you’ll find them all here, at great value prices.