ช่วงราคาระหว่าง
-
กูลด์พาล์ม หมอน เนื้อนุ่ม

กูลด์พาล์ม หมอน เนื้อนุ่ม

1,790 บาท
ความยาว: 50 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., น้ำหนักไส้: 660 ก.
กูลด์พาล์ม หมอน เนื้อแน่น

กูลด์พาล์ม หมอน เนื้อแน่น

1,990 บาท
ความยาว: 50 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., น้ำหนักไส้: 940 ก.
คนอเวล หมอน เนื้อนุ่ม

คนอเวล หมอน เนื้อนุ่ม

2,790 บาท
ความยาว: 50 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., น้ำหนักไส้: 580 ก.
คนอเวล หมอน เนื้อแน่น

คนอเวล หมอน เนื้อแน่น

2,990 บาท
ความยาว: 50 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., น้ำหนักไส้: 870 ก.
ยูร์ดเริค หมอน เนื้อนุ่ม

ยูร์ดเริค หมอน เนื้อนุ่ม

690 บาท
ความยาว: 50 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., น้ำหนักไส้: 865 ก.
ยูร์ดเริค หมอน เนื้อแน่น

ยูร์ดเริค หมอน เนื้อแน่น

890 บาท
ความยาว: 50 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., น้ำหนักไส้: 1100 ก.