ช่วงราคาระหว่าง
-
คาลฟ์เชิน พรมเช็ดเท้า, ขาว, เบจ/น้ำเงิน ความยาว: 90 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 900 ก./ตร.ม
คาลฟ์เชิน
พรมเช็ดเท้า
399 บาท
ความยาว: 90 ซม., ความกว้าง: 60 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 900 ก./ตร.ม
บันด์เชิน พรมเช็ดเท้า, หลายสี, น้ำเงิน ความยาว: 90 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 900 ก./ตร.ม
บันด์เชิน
พรมเช็ดเท้า
399 บาท
ความยาว: 90 ซม., ความกว้าง: 60 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 900 ก./ตร.ม
บันด์เชิน พรมเช็ดเท้า, หลายสี, ม่วงไลแลค ความยาว: 90 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 900 ก./ตร.ม
บันด์เชิน
พรมเช็ดเท้า
399 บาท
ความยาว: 90 ซม., ความกว้าง: 60 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 900 ก./ตร.ม
รอมแชร์ พรมเช็ดเท้า, เทาน้ำเงิน ความยาว: 90 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1200 ก./ตร.ม
รอมแชร์
พรมเช็ดเท้า
399 บาท
ความยาว: 90 ซม., ความกว้าง: 60 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1200 ก./ตร.ม
รอมแชร์ พรมเช็ดเท้า, เทา ความยาว: 90 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1200 ก./ตร.ม
รอมแชร์
พรมเช็ดเท้า
399 บาท
ความยาว: 90 ซม., ความกว้าง: 60 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1200 ก./ตร.ม
รอมแชร์ พรมเช็ดเท้า, ขาว ความยาว: 90 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1200 ก./ตร.ม
รอมแชร์
พรมเช็ดเท้า
399 บาท
ความยาว: 90 ซม., ความกว้าง: 60 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1200 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
สกูกฮอลล์ พรมเช็ดเท้า, เทา ความยาว: 80 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 900 ก./ตร.ม
สกูกฮอลล์
พรมเช็ดเท้า
279 บาท
ความยาว: 80 ซม., ความกว้าง: 50 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 900 ก./ตร.ม
สกูกฮอลล์ พรมเช็ดเท้า, ออฟไวท์ ความยาว: 80 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 900 ก./ตร.ม
สกูกฮอลล์
พรมเช็ดเท้า
279 บาท
ความยาว: 80 ซม., ความกว้าง: 50 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 900 ก./ตร.ม
สกูกฮอลล์ พรมเช็ดเท้า, เบจ ความยาว: 80 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 900 ก./ตร.ม
สกูกฮอลล์
พรมเช็ดเท้า
279 บาท
ความยาว: 80 ซม., ความกว้าง: 50 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 900 ก./ตร.ม
สกูกฮอลล์ พรมเช็ดเท้า, สีเทอร์ควอยซ์ ความยาว: 80 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 900 ก./ตร.ม
สกูกฮอลล์
พรมเช็ดเท้า
279 บาท
ความยาว: 80 ซม., ความกว้าง: 50 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 900 ก./ตร.ม
แซ็กส์แชร์ พรมเช็ดเท้า, หลายสี, สีเทอร์ควอยซ์ ความยาว: 57 ซม. ความกว้าง: 57 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1200 ก./ตร.ม
แซ็กส์แชร์
พรมเช็ดเท้า
159 บาท
ความยาว: 57 ซม., ความกว้าง: 57 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1200 ก./ตร.ม
แซ็กส์แชร์ พรมเช็ดเท้า, หลายสี, ดำ ความยาว: 57 ซม. ความกว้าง: 57 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1200 ก./ตร.ม
แซ็กส์แชร์
พรมเช็ดเท้า
159 บาท
ความยาว: 57 ซม., ความกว้าง: 57 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1200 ก./ตร.ม
แซ็กส์แชร์ พรมเช็ดเท้า, หลายสี, ชมพู ความยาว: 57 ซม. ความกว้าง: 57 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1200 ก./ตร.ม
แซ็กส์แชร์
พรมเช็ดเท้า
159 บาท
ความยาว: 57 ซม., ความกว้าง: 57 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1200 ก./ตร.ม
  • Bath mats for no more cold feet

    Add a touch of softness and warmth to your bathroom floor with our great value bath mats. Your feet will love you for it and it will make a big impact in the look of your bathroom. Our bath mats come in different designs, colours and materials. Most of them have a latex backing which should hold them firmly in place and keep flying carpets in story books where they belong. If you go for a bath mat that doesn’t have a latex backing, put our STOPP anti-slip underlay underneath it. All our bath mats are machine-washable, so they’re easy to keep clean.

  • Refresh your bathroom with bath mats and more

    Our bath mats come in different patterns and colours to help you set the style in your bathroom. Getting a new mat is a quick way to give the room a new look. Why not combine a change of bath mats with a few more changes, too? Go for some new sets of colour-coordinated towels and maybe even change your shower curtain. You’ll be enjoying an easy, affordable mini-makeover in no time. So while you’re here checking out our bath mats, you could have a look at our shower curtains and towels, too. Then a trip to the store