ช่วงราคาระหว่าง
-
ฮูลซิก พรมขนสั้น ความยาว: 180 ซม. ความกว้าง: 120 ซม. ความหนาแน่นของขนพรม: 450 ก./ตร.ม
ฮูลซิก
พรมขนสั้น
THB 499
ความยาว: 180 ซม., ความกว้าง: 120 ซม., ความหนาแน่นของขนพรม: 450 ก./ตร.ม
สตอคโฮล์ม พรมทอเรียบ, ออฟไวท์, ลายตรง ดำ ดำ ความยาว: 240 ซม. ความกว้าง: 170 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1360 ก./ตร.ม
สตอคโฮล์ม
พรมทอเรียบ
THB 6,990
ความยาว: 240 ซม., ความกว้าง: 170 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1360 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
แลปป์ยุง รูทต้า พรมขนสั้น, ดำ, ขาว ความยาว: 200 ซม. ความกว้าง: 200 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1700 ก./ตร.ม
แลปป์ยุง รูทต้า
พรมขนสั้น
THB 2,990
ความยาว: 200 ซม., ความกว้าง: 200 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1700 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
กิลเลิร์ท พรมขนสั้น, หลายสี ความยาว: 195 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 2400 ก./ตร.ม
กิลเลิร์ท
พรมขนสั้น
THB 1,990
ความยาว: 195 ซม., ความกว้าง: 133 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 2400 ก./ตร.ม
อัวเคร์คุลล่า พรมขนสั้น, หลายสี, ขาว ความยาว: 150 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 2400 ก./ตร.ม
อัวเคร์คุลล่า
พรมขนสั้น
THB 1,290
ความยาว: 150 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 2400 ก./ตร.ม
อัวเคร์คุลล่า พรมขนสั้น, หลายสี, ดำ ความยาว: 195 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 2400 ก./ตร.ม
อัวเคร์คุลล่า
พรมขนสั้น
THB 1,990
ความยาว: 195 ซม., ความกว้าง: 133 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 2400 ก./ตร.ม
สตอคโฮล์ม พรมขนสั้น, เขียว ความยาว: 240 ซม. ความกว้าง: 170 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 3290 ก./ตร.ม
สตอคโฮล์ม
พรมขนสั้น
THB 7,990
ความยาว: 240 ซม., ความกว้าง: 170 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 3290 ก./ตร.ม
สตอคโฮล์ม พรมขนสั้น, เหลือง ความยาว: 240 ซม. ความกว้าง: 170 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 3290 ก./ตร.ม
สตอคโฮล์ม
พรมขนสั้น
THB 7,990
ความยาว: 240 ซม., ความกว้าง: 170 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 3290 ก./ตร.ม
สตอคโฮล์ม พรมทอเรียบ, เหลือง, ลายตาข่าย ความยาว: 240 ซม. ความกว้าง: 170 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1350 ก./ตร.ม
สตอคโฮล์ม
พรมทอเรียบ
THB 12,990
ความยาว: 240 ซม., ความกว้าง: 170 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1350 ก./ตร.ม
สตอคโฮล์ม พรมทอเรียบ, น้ำตาล, ลายตาหมากรุก ความยาว: 350 ซม. ความกว้าง: 250 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1985 ก./ตร.ม
สตอคโฮล์ม
พรมทอเรียบ
THB 13,990
ความยาว: 350 ซม., ความกว้าง: 250 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1985 ก./ตร.ม
สตอคโฮล์ม พรมทอเรียบ, เขียว, ลายตาหมากรุก ความยาว: 350 ซม. ความกว้าง: 250 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1985 ก./ตร.ม
สตอคโฮล์ม
พรมทอเรียบ
THB 13,990
ความยาว: 350 ซม., ความกว้าง: 250 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1985 ก./ตร.ม
อูลกุมป์ พรมขนสั้น, ขาว, สีส้ม ความยาว: 195 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1450 ก./ตร.ม
อูลกุมป์
พรมขนสั้น
THB 990
ความยาว: 195 ซม., ความกว้าง: 133 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1450 ก./ตร.ม
อูลกุมป์ พรมขนสั้น, ขาว, ดำ ความยาว: 195 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1450 ก./ตร.ม
อูลกุมป์
พรมขนสั้น
THB 990
ความยาว: 195 ซม., ความกว้าง: 133 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1450 ก./ตร.ม
ลีแนส พรมทอเรียบ, เทาเข้ม ความยาว: 198 ซม. ความกว้าง: 65 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1150 ก./ตร.ม
ลีแนส
พรมทอเรียบ
THB 590
ความยาว: 198 ซม., ความกว้าง: 65 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1150 ก./ตร.ม
บอสแนส พรมทอเรียบ, เบจ, เทา ความยาว: 150 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 2200 ก./ตร.ม
บอสแนส
พรมทอเรียบ
THB 3,790
ความยาว: 150 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 2200 ก./ตร.ม
อัวดุม พรมขนฟู, ออฟไวท์ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 195 ซม. ความหนาแน่นของขนพรม: 1982 ก./ตร.ม ขนพรมยาวต่ำสุด: 1 มม.
อัวดุม
พรมขนฟู
THB 3,990
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 195 ซม., ความหนาแน่นของขนพรม: 1982 ก./ตร.ม, ขนพรมยาวต่ำสุด: 1 มม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อัวดุม พรมขนฟู, น้ำตาลอ่อน เส้นผ่านศูนย์กลาง: 195 ซม. ความหนาแน่นของขนพรม: 1982 ก./ตร.ม ขนพรมยาวต่ำสุด: 1 มม.
อัวดุม
พรมขนฟู
THB 3,990
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 195 ซม., ความหนาแน่นของขนพรม: 1982 ก./ตร.ม, ขนพรมยาวต่ำสุด: 1 มม.
อัวดุม พรมขนฟู, แดงสด เส้นผ่านศูนย์กลาง: 130 ซม. ความหนาแน่นของขนพรม: 1982 ก./ตร.ม ขนพรมยาวสุด: 23 มม.
อัวดุม
พรมขนฟู
THB 1,990
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 130 ซม., ความหนาแน่นของขนพรม: 1982 ก./ตร.ม, ขนพรมยาวสุด: 23 มม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
กวสเซร์ พรมขนฟู, เทาเข้ม ความยาว: 150 ซม. ความกว้าง: 56 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 4400 ก./ตร.ม
กวสเซร์
พรมขนฟู
THB 2,590
ความยาว: 150 ซม., ความกว้าง: 56 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 4400 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
กวสเซร์ พรมขนฟู, เทาเข้ม ความยาว: 195 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 4400 ก./ตร.ม
กวสเซร์
พรมขนฟู
THB 5,990
ความยาว: 195 ซม., ความกว้าง: 133 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 4400 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
กวสเซร์ พรมขนฟู, เบจ ความยาว: 150 ซม. ความกว้าง: 56 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 4070 ก./ตร.ม
กวสเซร์
พรมขนฟู
THB 2,590
ความยาว: 150 ซม., ความกว้าง: 56 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 4070 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
กวสเซร์ พรมขนฟู, เบจ ความยาว: 195 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 4070 ก./ตร.ม
กวสเซร์
พรมขนฟู
THB 5,990
ความยาว: 195 ซม., ความกว้าง: 133 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 4070 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
กวสเซร์ พรมขนฟู, น้ำตาล ความยาว: 195 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 4070 ก./ตร.ม
กวสเซร์
พรมขนฟู
THB 5,990
ความยาว: 195 ซม., ความกว้าง: 133 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 4070 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
คอร์นูม หนังขนวัว, คละสี ความยาว: 240 ซม. ความกว้าง: 170 ซม. ขนาดพื้นที่: 4.08 ตรม.
คอร์นูม
หนังขนวัว
THB 8,990
ความยาว: 240 ซม., ความกว้าง: 170 ซม., ขนาดพื้นที่: 4.08 ตรม.
คัทรุป พรมทอเรียบ, หลายสี, แดง ความยาว: 200 ซม. ความกว้าง: 140 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1150 ก./ตร.ม
คัทรุป
พรมทอเรียบ
THB 4,990
ความยาว: 200 ซม., ความกว้าง: 140 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1150 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ซินดอล พรมเช็ดเท้าหน้าประตู, สีเนเชอรัล ความยาว: 80 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 2375 ก./ตร.ม
ซินดอล
พรมเช็ดเท้าหน้าประตู
THB 179
ความยาว: 80 ซม., ความกว้าง: 50 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 2375 ก./ตร.ม
ดรอคเออร์ พรมทอเรียบ, น้ำตาลอ่อน, เบจ ความยาว: 200 ซม. ความกว้าง: 140 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1550 ก./ตร.ม
ดรอคเออร์
พรมทอเรียบ
THB 1,490
ความยาว: 200 ซม., ความกว้าง: 140 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1550 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ทรวดเคลิฟเวอร์ พรมขนสั้น, หลายสี ความยาว: 200 ซม. ความกว้าง: 200 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 2100 ก./ตร.ม
???PD_txt_newnlp???
ทรวดเคลิฟเวอร์
พรมขนสั้น
THB 2,990
ราคาเดิม  THB 3,490
ความยาว: 200 ซม., ความกว้าง: 200 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 2100 ก./ตร.ม
ทรอมป้า พรมเช็ดเท้าหน้าประตู, สีเนเชอรัล ความยาว: 67 ซม. ความกว้าง: 67 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 5477 ก./ตร.ม
ทรอมป้า
พรมเช็ดเท้าหน้าประตู
THB 499
ความยาว: 67 ซม., ความกว้าง: 67 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 5477 ก./ตร.ม
ทรอมป้า พรมเช็ดเท้าหน้าประตู, สีเนเชอรัล ความยาว: 90 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 6000 ก./ตร.ม
???PD_txt_newnlp???
ทรอมป้า
พรมเช็ดเท้าหน้าประตู
THB 399
ราคาเดิม  THB 499
ความยาว: 90 ซม., ความกว้าง: 60 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 6000 ก./ตร.ม
ทรอมป้า พรมเช็ดเท้าหน้าประตู, สีเนเชอรัล เส้นผ่านศูนย์กลาง: 80 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 6000 ก./ตร.ม
ทรอมป้า
พรมเช็ดเท้าหน้าประตู
THB 590
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 80 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 6000 ก./ตร.ม
ทวร์นบี พรมทอเรียบ, สีเนเชอรัล ความยาว: 250 ซม. ความกว้าง: 180 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 3600 ก./ตร.ม
ทวร์นบี
พรมทอเรียบ
THB 3,990
ความยาว: 250 ซม., ความกว้าง: 180 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 3600 ก./ตร.ม
ทวีส พรมเช็ดเท้าหน้าประตู, ดำ, ครึ่งวงกลม ความกว้าง: 80 ซม. ความสูง: 50 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1150 ก./ตร.ม
ทวีส
พรมเช็ดเท้าหน้าประตู
THB 179
ความกว้าง: 80 ซม., ความสูง: 50 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1150 ก./ตร.ม
ทวีส พรมเช็ดเท้าหน้าประตู, แดง, ครึ่งวงกลม ความกว้าง: 80 ซม. ความสูง: 50 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1150 ก./ตร.ม
ทวีส
พรมเช็ดเท้าหน้าประตู
THB 179
ความกว้าง: 80 ซม., ความสูง: 50 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1150 ก./ตร.ม
ทอสต์รูป พรมขนสั้น ความยาว: 195 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 2400 ก./ตร.ม
ทอสต์รูป
พรมขนสั้น
THB 1,990
ความยาว: 195 ซม., ความกว้าง: 133 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 2400 ก./ตร.ม
นูร์ดีส พรมขนฟู, เทา ความยาว: 195 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 3200 ก./ตร.ม
นูร์ดีส
พรมขนฟู
THB 3,590
ความยาว: 195 ซม., ความกว้าง: 133 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 3200 ก./ตร.ม
บอร์ริส พรมเช็ดเท้าหน้าประตู, น้ำเงินเข้ม ความยาว: 57 ซม. ความกว้าง: 38 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1150 ก./ตร.ม
บอร์ริส
พรมเช็ดเท้าหน้าประตู
THB 49
ความยาว: 57 ซม., ความกว้าง: 38 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1150 ก./ตร.ม
บอสแนส พรมทอเรียบ, เบจ, เทา ความยาว: 200 ซม. ความกว้าง: 140 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 2200 ก./ตร.ม
บอสแนส
พรมทอเรียบ
THB 7,990
ความยาว: 200 ซม., ความกว้าง: 140 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 2200 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
มอลิน บลอด พรมขนสั้น, สีเทอร์ควอยซ์ ความยาว: 195 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 2100 ก./ตร.ม
มอลิน บลอด
พรมขนสั้น
THB 1,990
ความยาว: 195 ซม., ความกว้าง: 133 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 2100 ก./ตร.ม
มอลิน ฟิกูร์ พรมขนสั้น, สีเทอร์ควอยซ์ ความยาว: 240 ซม. ความกว้าง: 176 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 2530 ก./ตร.ม
มอลิน ฟิกูร์
พรมขนสั้น
THB 14,990
ความยาว: 240 ซม., ความกว้าง: 176 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 2530 ก./ตร.ม
มอลิน ฟิกูร์ พรมขนสั้น, สีเทอร์ควอยซ์ ความยาว: 115 ซม. ความกว้าง: 97 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 2530 ก./ตร.ม
มอลิน ฟิกูร์
พรมขนสั้น
THB 3,990
ความยาว: 115 ซม., ความกว้าง: 97 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 2530 ก./ตร.ม
มูรุม พรมทอเรียบ, เบจ ความยาว: 200 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1385 ก./ตร.ม
มูรุม
พรมทอเรียบ
THB 1,690
ความยาว: 200 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1385 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
มูรุม พรมทอเรียบ, เบจ ความยาว: 230 ซม. ความกว้าง: 160 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1385 ก./ตร.ม
มูรุม
พรมทอเรียบ
THB 3,990
ความยาว: 230 ซม., ความกว้าง: 160 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1385 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
มูรุม พรมทอเรียบ, เทาเข้ม ความยาว: 200 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1385 ก./ตร.ม
มูรุม
พรมทอเรียบ
THB 1,690
ความยาว: 200 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1385 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
มูรุม พรมทอเรียบ, เทาเข้ม ความยาว: 230 ซม. ความกว้าง: 160 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1385 ก./ตร.ม
มูรุม
พรมทอเรียบ
THB 3,990
ความยาว: 230 ซม., ความกว้าง: 160 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1385 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
รันด์เลียฟ พรมทอเรียบ, เบจ, เขียว ความยาว: 300 ซม. ความกว้าง: 200 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1230 ก./ตร.ม
รันด์เลียฟ
พรมทอเรียบ
THB 9,990
ความยาว: 300 ซม., ความกว้าง: 200 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1230 ก./ตร.ม
ลิลเลเริด พรมขนฟู ความยาว: 230 ซม. ความกว้าง: 160 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 3200 ก./ตร.ม
ลิลเลเริด
พรมขนฟู
THB 5,990
ความยาว: 230 ซม., ความกว้าง: 160 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 3200 ก./ตร.ม
ลิลเลเริด พรมขนฟู ความยาว: 230 ซม. ความกว้าง: 160 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 3200 ก./ตร.ม
ลิลเลเริด
พรมขนฟู
THB 5,990
ความยาว: 230 ซม., ความกว้าง: 160 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 3200 ก./ตร.ม
ลีแนส พรมเช็ดเท้าหน้าประตู, เทาเข้ม ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 65 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1150 ก./ตร.ม
ลีแนส
พรมเช็ดเท้าหน้าประตู
THB 199
ความยาว: 50 ซม., ความกว้าง: 65 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1150 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
วอลบี รูทต้า พรมขนสั้น, หลายสี ความยาว: 195 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1531 ก./ตร.ม
วอลบี รูทต้า
พรมขนสั้น
THB 2,490
ความยาว: 195 ซม., ความกว้าง: 133 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1531 ก./ตร.ม
วอลบี รูทต้า พรมขนสั้น, หลายสี ความยาว: 180 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1531 ก./ตร.ม
วอลบี รูทต้า
พรมขนสั้น
THB 1,490
ความยาว: 180 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1531 ก./ตร.ม
วอลบี รูทต้า พรมขนสั้น, หลายสี ความยาว: 230 ซม. ความกว้าง: 170 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1531 ก./ตร.ม
วอลบี รูทต้า
พรมขนสั้น
THB 3,490
ความยาว: 230 ซม., ความกว้าง: 170 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1531 ก./ตร.ม
วิทเทน พรมขนฟู, ขาว ความยาว: 200 ซม. ความกว้าง: 140 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 3300 ก./ตร.ม
วิทเทน
พรมขนฟู
THB 5,990
ความยาว: 200 ซม., ความกว้าง: 140 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 3300 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
วีลซูนด์ พรมขนสั้น, น้ำเงิน ความยาว: 230 ซม. ความกว้าง: 160 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 2600 ก./ตร.ม
วีลซูนด์
พรมขนสั้น
THB 3,990
ความยาว: 230 ซม., ความกว้าง: 160 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 2600 ก./ตร.ม
สกอรูป พรมขนฟู, น้ำตาล ความยาว: 230 ซม. ความกว้าง: 200 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 3700 ก./ตร.ม
สกอรูป
พรมขนฟู
THB 27,990
ความยาว: 230 ซม., ความกว้าง: 200 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 3700 ก./ตร.ม
สกอรูป พรมขนฟู, เขียว ความยาว: 230 ซม. ความกว้าง: 200 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 3700 ก./ตร.ม
สกอรูป
พรมขนฟู
THB 27,990
ความยาว: 230 ซม., ความกว้าง: 200 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 3700 ก./ตร.ม
สตอคโฮล์ม พรมขนสั้น, น้ำตาล ความยาว: 240 ซม. ความกว้าง: 170 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 3290 ก./ตร.ม
สตอคโฮล์ม
พรมขนสั้น
THB 7,990
ความยาว: 240 ซม., ความกว้าง: 170 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 3290 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
สตอคโฮล์ม พรมขนสั้น, น้ำตาล ความยาว: 150 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 3290 ก./ตร.ม
สตอคโฮล์ม
พรมขนสั้น
THB 3,990
ความยาว: 150 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 3290 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
สตอคโฮล์ม พรมทอเรียบ, น้ำตาล, ลายตาข่าย ความยาว: 240 ซม. ความกว้าง: 170 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1350 ก./ตร.ม
สตอคโฮล์ม
พรมทอเรียบ
THB 12,990
ความยาว: 240 ซม., ความกว้าง: 170 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1350 ก./ตร.ม
สตอปป์ แผ่นรองพรมกันลื่น ความยาว: 200 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 122 ก./ตร.ม
สตอปป์
แผ่นรองพรมกันลื่น
THB 199
ความยาว: 200 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 122 ก./ตร.ม
สตอปป์ ฟิลท์ แผ่นรองพรมกันลื่น ความยาว: 125 ซม. ความกว้าง: 65 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 150 ก./ตร.ม
สตอปป์ ฟิลท์
แผ่นรองพรมกันลื่น
THB 169
ความยาว: 125 ซม., ความกว้าง: 65 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 150 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อัลวีน พรมทอเรียบ, หลายสี, ชมพู ความยาว: 240 ซม. ความกว้าง: 170 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1450 ก./ตร.ม
อัลวีน
พรมทอเรียบ
THB 7,990
ความยาว: 240 ซม., ความกว้าง: 170 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1450 ก./ตร.ม
อัลส์เลียฟ พรมทอเรียบ, แดง/ขาว ความยาว: 150 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1160 ก./ตร.ม
อัลส์เลียฟ
พรมทอเรียบ
THB 790
ความยาว: 150 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1160 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อัลส์เลียฟ พรมทอเรียบ, น้ำเงิน/ขาว ความยาว: 150 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1160 ก./ตร.ม
อัลส์เลียฟ
พรมทอเรียบ
THB 790
ความยาว: 150 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1160 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อัลส์เลียฟ พรมทอเรียบ, ขาว, เบจ ความยาว: 150 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1160 ก./ตร.ม
อัลส์เลียฟ
พรมทอเรียบ
THB 790
ความยาว: 150 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1160 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อัลเฮียดเด พรมขนฟู, น้ำตาล ความยาว: 150 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 3550 ก./ตร.ม
อัลเฮียดเด
พรมขนฟู
THB 2,490
ความยาว: 150 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 3550 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อัลเฮียดเด พรมขนฟู, น้ำตาล ความยาว: 195 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 3550 ก./ตร.ม
อัลเฮียดเด
พรมขนฟู
THB 5,990
ความยาว: 195 ซม., ความกว้าง: 133 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 3550 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อัลเฮียดเด พรมขนฟู, ออฟไวท์ ความยาว: 195 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 3550 ก./ตร.ม
อัลเฮียดเด
พรมขนฟู
THB 5,990
ความยาว: 195 ซม., ความกว้าง: 133 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 3550 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อัลเฮียดเด พรมขนฟู, ดำ ความยาว: 150 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 3550 ก./ตร.ม
อัลเฮียดเด
พรมขนฟู
THB 2,490
ความยาว: 150 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 3550 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อัลเฮียดเด พรมขนฟู, ออฟไวท์ ความยาว: 150 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 3550 ก./ตร.ม
อัลเฮียดเด
พรมขนฟู
THB 2,490
ความยาว: 150 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 3550 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อัลเฮียดเด พรมขนฟู, ดำ ความยาว: 195 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 3550 ก./ตร.ม
อัลเฮียดเด
พรมขนฟู
THB 5,990
ความยาว: 195 ซม., ความกว้าง: 133 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 3550 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อัวดุม พรมขนฟู, แดงสด ความยาว: 150 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 3300 ก./ตร.ม
อัวดุม
พรมขนฟู
THB 1,790
ความยาว: 150 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 3300 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อัวดุม พรมขนฟู, ม่วงไลแลค ความยาว: 150 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 3300 ก./ตร.ม
อัวดุม
พรมขนฟู
THB 1,790
ความยาว: 150 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 3300 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อัวดุม พรมขนฟู, น้ำตาลอ่อน ความยาว: 150 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 3300 ก./ตร.ม
อัวดุม
พรมขนฟู
THB 1,790
ความยาว: 150 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 3300 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อัวดุม พรมขนฟู, น้ำตาลอ่อน ความยาว: 195 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 3300 ก./ตร.ม
อัวดุม
พรมขนฟู
THB 2,990
ความยาว: 195 ซม., ความกว้าง: 133 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 3300 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อัวดุม พรมขนฟู, ม่วงไลแลค ความยาว: 195 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 3300 ก./ตร.ม
อัวดุม
พรมขนฟู
THB 2,990
ความยาว: 195 ซม., ความกว้าง: 133 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 3300 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อัวดุม พรมขนฟู, แดงสด ความยาว: 195 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 3300 ก./ตร.ม
อัวดุม
พรมขนฟู
THB 2,990
ความยาว: 195 ซม., ความกว้าง: 133 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 3300 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อัวดุม พรมขนฟู, ออฟไวท์ ความยาว: 150 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 3300 ก./ตร.ม
อัวดุม
พรมขนฟู
THB 1,790
ความยาว: 150 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 3300 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อัวดุม พรมขนฟู, ออฟไวท์ ความยาว: 195 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 3300 ก./ตร.ม
อัวดุม
พรมขนฟู
THB 2,990
ความยาว: 195 ซม., ความกว้าง: 133 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 3300 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อายวูร์ ซีร์เกล พรมขนฟู, แดง, ขาว ความยาว: 200 ซม. ความกว้าง: 200 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 3200 ก./ตร.ม
อายวูร์ ซีร์เกล
พรมขนฟู
THB 5,990
ความยาว: 200 ซม., ความกว้าง: 200 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 3200 ก./ตร.ม
อาล์มเสตียด พรมขนสั้น, ออฟไวท์ ความยาว: 200 ซม. ความกว้าง: 140 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 3290 ก./ตร.ม
อาล์มเสตียด
พรมขนสั้น
THB 9,990
ความยาว: 200 ซม., ความกว้าง: 140 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 3290 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อาล์มเสตียด พรมขนสั้น, น้ำตาล ความยาว: 200 ซม. ความกว้าง: 140 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 3290 ก./ตร.ม
อาล์มเสตียด
พรมขนสั้น
THB 9,990
ความยาว: 200 ซม., ความกว้าง: 140 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 3290 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อาล์มเสตียด พรมขนสั้น, ม่วงไลแลค ความยาว: 200 ซม. ความกว้าง: 140 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 3290 ก./ตร.ม
อาล์มเสตียด
พรมขนสั้น
THB 9,990
ความยาว: 200 ซม., ความกว้าง: 140 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 3290 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อาล์มเสตียด พรมขนสั้น, ดำ ความยาว: 200 ซม. ความกว้าง: 140 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 3290 ก./ตร.ม
อาล์มเสตียด
พรมขนสั้น
THB 9,990
ความยาว: 200 ซม., ความกว้าง: 140 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 3290 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อิดบี พรมเช็ดเท้าหน้าประตู, ดำ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 90 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 3080 ก./ตร.ม
อิดบี
พรมเช็ดเท้าหน้าประตู
THB 590
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 90 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 3080 ก./ตร.ม
อิดบี พรมเช็ดเท้าหน้าประตู, ดำ ความยาว: 79 ซม. ความกว้าง: 58 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 3080 ก./ตร.ม
อิดบี
พรมเช็ดเท้าหน้าประตู
THB 399
ความยาว: 79 ซม., ความกว้าง: 58 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 3080 ก./ตร.ม
อิเกีย พีเอส 2014 พรมขนสั้น, หลายสี ความยาว: 195 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นของขนพรม: 2300 ก./ตร.ม
New
อิเกีย พีเอส 2014
พรมขนสั้น
THB 3,590
ความยาว: 195 ซม., ความกว้าง: 133 ซม., ความหนาแน่นของขนพรม: 2300 ก./ตร.ม
ฮัมเปน พรมขนฟู, ชมพู ความยาว: 195 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 2050 ก./ตร.ม
ฮัมเปน
พรมขนฟู
THB 1,290
ความยาว: 195 ซม., ความกว้าง: 133 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 2050 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ฮัมเปน พรมขนฟู, เบจ ความยาว: 195 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 2050 ก./ตร.ม
ฮัมเปน
พรมขนฟู
THB 1,290
ความยาว: 195 ซม., ความกว้าง: 133 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 2050 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ฮัมเปน พรมขนฟู, เขียว ความยาว: 195 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 2050 ก./ตร.ม
???PD_txt_newnlp???
ฮัมเปน
พรมขนฟู
THB 1,290
ราคาเดิม  THB 1,690
ความยาว: 195 ซม., ความกว้าง: 133 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 2050 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ฮัมเปน พรมขนฟู, ดำ ความยาว: 80 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 2050 ก./ตร.ม
ฮัมเปน
พรมขนฟู
THB 399
ความยาว: 80 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 2050 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ฮัมเปน พรมขนฟู, แดง ความยาว: 80 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 2050 ก./ตร.ม
ฮัมเปน
พรมขนฟู
THB 399
ความยาว: 80 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 2050 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ฮัมเปน พรมขนฟู, เขียว ความยาว: 80 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 2050 ก./ตร.ม
ฮัมเปน
พรมขนฟู
THB 399
ความยาว: 80 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 2050 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ฮัมเปน พรมขนฟู, แดง ความยาว: 195 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 2050 ก./ตร.ม
ฮัมเปน
พรมขนฟู
THB 1,290
ความยาว: 195 ซม., ความกว้าง: 133 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 2050 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ฮัมเปน พรมขนฟู, ดำ ความยาว: 195 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 2050 ก./ตร.ม
???PD_txt_newnlp???
ฮัมเปน
พรมขนฟู
THB 1,290
ราคาเดิม  THB 1,690
ความยาว: 195 ซม., ความกว้าง: 133 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 2050 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ฮาฟบรู พรมขนสั้น, ออฟไวท์ ความยาว: 240 ซม. ความกว้าง: 170 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1970 ก./ตร.ม
ฮาฟบรู
พรมขนสั้น
THB 6,990
ความยาว: 240 ซม., ความกว้าง: 170 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1970 ก./ตร.ม
ฮีนเนรูพ พรมขนฟู ความยาว: 195 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 2050 ก./ตร.ม
ฮีนเนรูพ
พรมขนฟู
THB 1,990
ความยาว: 195 ซม., ความกว้าง: 133 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 2050 ก./ตร.ม
เชอเก้ พรมเช็ดเท้าหน้าประตู, ดำ, น้ำตาล ความยาว: 152 ซม. ความกว้าง: 102 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 2340 ก./ตร.ม
เชอเก้
พรมเช็ดเท้าหน้าประตู
THB 1,990
ความยาว: 152 ซม., ความกว้าง: 102 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 2340 ก./ตร.ม
เชอเก้ พรมเช็ดเท้าหน้าประตู, ดำ, น้ำตาล ความยาว: 90 ซม. ความกว้าง: 69 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 2340 ก./ตร.ม
เชอเก้
พรมเช็ดเท้าหน้าประตู
THB 890
ความยาว: 90 ซม., ความกว้าง: 69 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 2340 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เชอเก้ พรมขนสั้น, ดำ, น้ำตาล ความยาว: 200 ซม. ความกว้าง: 82 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 2340 ก./ตร.ม
เชอเก้
พรมขนสั้น
THB 1,990
ความยาว: 200 ซม., ความกว้าง: 82 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 2340 ก./ตร.ม
เท็งน์ หนังแกะเทียม, ขาว ความยาว: 100 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 904 ก./ตร.ม
เท็งน์
หนังแกะเทียม
THB 790
ความยาว: 100 ซม., ความกว้าง: 60 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 904 ก./ตร.ม
เมย์ลบี พรมทอเรียบ, สีส้ม, น้ำเงิน ความยาว: 300 ซม. ความกว้าง: 200 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1455 ก./ตร.ม
เมย์ลบี
พรมทอเรียบ
THB 4,990
ความยาว: 300 ซม., ความกว้าง: 200 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1455 ก./ตร.ม
เมอบอร์ย พรมขนสั้น, หลายสี ความยาว: 230 ซม. ความกว้าง: 160 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 2400 ก./ตร.ม
เมอบอร์ย
พรมขนสั้น
THB 2,990
ความยาว: 230 ซม., ความกว้าง: 160 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 2400 ก./ตร.ม
เรอร์ฮอลท์ พรมทอเรียบ, ขาว, แดง ความยาว: 200 ซม. ความกว้าง: 75 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 440 ก./ตร.ม
เรอร์ฮอลท์
พรมทอเรียบ
THB 499
ความยาว: 200 ซม., ความกว้าง: 75 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 440 ก./ตร.ม
เรอร์ฮอลท์ พรมทอเรียบ, ขาว, ดำ ความยาว: 200 ซม. ความกว้าง: 75 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 440 ก./ตร.ม
เรอร์ฮอลท์
พรมทอเรียบ
THB 499
ความยาว: 200 ซม., ความกว้าง: 75 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 440 ก./ตร.ม
เรียนอทเต้ พรมขนสั้น, น้ำเงิน ความยาว: 180 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1400 ก./ตร.ม
เรียนอทเต้
พรมขนสั้น
THB 690
ความยาว: 180 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1400 ก./ตร.ม
เรียนอทเต้ พรมขนสั้น, ชมพู ความยาว: 180 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1400 ก./ตร.ม
เรียนอทเต้
พรมขนสั้น
THB 690
ความยาว: 180 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1400 ก./ตร.ม
เวมบ์ พรมขนสั้น, น้ำตาล ความยาว: 193 ซม. ความกว้าง: 193 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 2530 ก./ตร.ม
เวมบ์
พรมขนสั้น
THB 9,990
ความยาว: 193 ซม., ความกว้าง: 193 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 2530 ก./ตร.ม
เวสเตร์บรู พรมขนสั้น, น้ำตาล ความยาว: 230 ซม. ความกว้าง: 160 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 2600 ก./ตร.ม
เวสเตร์บรู
พรมขนสั้น
THB 3,990
ความยาว: 230 ซม., ความกว้าง: 160 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 2600 ก./ตร.ม
เวียร์ริ่ง พรมขนสั้น, ขาว, ดำ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 80 ซม. ขนาดพื้นที่: 0.50 ตรม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 2400 ก./ตร.ม
เวียร์ริ่ง
พรมขนสั้น
THB 399
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 80 ซม., ขนาดพื้นที่: 0.50 ตรม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 2400 ก./ตร.ม
เวียร์ริ่ง พรมขนสั้น, หลายสี, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 80 ซม. ขนาดพื้นที่: 0.50 ตรม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 2400 ก./ตร.ม
เวียร์ริ่ง
พรมขนสั้น
THB 399
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 80 ซม., ขนาดพื้นที่: 0.50 ตรม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 2400 ก./ตร.ม
เอิร์สเตียด พรมขนฟู, หลายสี ความยาว: 240 ซม. ความกว้าง: 170 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 3840 ก./ตร.ม
เอิร์สเตียด
พรมขนฟู
THB 32,990
ความยาว: 240 ซม., ความกว้าง: 170 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 3840 ก./ตร.ม
เฮลซิงเง พรมขนสั้น, หลายสี ความยาว: 230 ซม. ความกว้าง: 160 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1700 ก./ตร.ม
เฮลซิงเง
พรมขนสั้น
THB 2,990
ความยาว: 230 ซม., ความกว้าง: 160 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1700 ก./ตร.ม
แชเรบี พรมทอเรียบ, น้ำเงิน ความยาว: 240 ซม. ความกว้าง: 170 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1985 ก./ตร.ม
แชเรบี
พรมทอเรียบ
THB 9,990
ความยาว: 240 ซม., ความกว้าง: 170 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1985 ก./ตร.ม
แพร์ชิสค์ ฮามาดาน พรมขนสั้น, คละลาย ความยาว: 90 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. ความหนาแน่นของขนพรม: 3500 ก./ตร.ม
แพร์ชิสค์ ฮามาดาน
พรมขนสั้น
THB 5,995
ความยาว: 90 ซม., ความกว้าง: 60 ซม., ความหนาแน่นของขนพรม: 3500 ก./ตร.ม
แฟร์เล่ พรมขนสั้น, ขาว, น้ำเงินเข้ม ความยาว: 195 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 3200 ก./ตร.ม
แฟร์เล่
พรมขนสั้น
THB 1,990
ความยาว: 195 ซม., ความกว้าง: 133 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 3200 ก./ตร.ม
แลบอร์ย พรมขนสั้น, เบจ ความยาว: 195 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1450 ก./ตร.ม
แลบอร์ย
พรมขนสั้น
THB 990
ความยาว: 195 ซม., ความกว้าง: 133 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1450 ก./ตร.ม
แลบอร์ย พรมขนสั้น, ม่วงไลแลค ความยาว: 195 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1450 ก./ตร.ม
แลบอร์ย
พรมขนสั้น
THB 990
ความยาว: 195 ซม., ความกว้าง: 133 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1450 ก./ตร.ม
แวรูม พรมทอเรียบ, หลายสี ความยาว: 200 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1455 ก./ตร.ม
แวรูม
พรมทอเรียบ
THB 1,290
ความยาว: 200 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1455 ก./ตร.ม
แวรูม พรมทอเรียบ, เทา ความยาว: 230 ซม. ความกว้าง: 160 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1455 ก./ตร.ม
แวรูม
พรมทอเรียบ
THB 2,690
ความยาว: 230 ซม., ความกว้าง: 160 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1455 ก./ตร.ม
แฮร์รุป พรมขนสั้น, น้ำเงิน ความยาว: 195 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1650 ก./ตร.ม
แฮร์รุป
พรมขนสั้น
THB 1,790
ความยาว: 195 ซม., ความกว้าง: 133 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1650 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
แฮร์รุป พรมขนสั้น, น้ำตาล ความยาว: 195 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1650 ก./ตร.ม
แฮร์รุป
พรมขนสั้น
THB 1,790
ความยาว: 195 ซม., ความกว้าง: 133 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1650 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
แฮร์รุป พรมขนสั้น, น้ำเงิน ความยาว: 150 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1650 ก./ตร.ม
แฮร์รุป
พรมขนสั้น
THB 790
ความยาว: 150 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1650 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
แฮร์รุป พรมขนสั้น, แดง ความยาว: 195 ซม. ความกว้าง: 133 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1650 ก./ตร.ม
แฮร์รุป
พรมขนสั้น
THB 1,790
ความยาว: 195 ซม., ความกว้าง: 133 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1650 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
แฮร์รุป พรมขนสั้น, น้ำตาล ความยาว: 150 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1650 ก./ตร.ม
แฮร์รุป
พรมขนสั้น
THB 790
ความยาว: 150 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1650 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
แฮร์รุป พรมขนสั้น, แดง ความยาว: 150 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. ความหนาแน่นพื้นผิว: 1650 ก./ตร.ม
แฮร์รุป
พรมขนสั้น
THB 790
ความยาว: 150 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., ความหนาแน่นพื้นผิว: 1650 ก./ตร.ม มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
  • Rugs – quality and choice at floor-level prices

    We come from Sweden, where the winters are pretty chilly. That might explain why we’re so interested in cosy rugs. You’ll find we have a lot of variety in styles, colours and materials – everything from hand-knotted oriental rugs to sheepskins, cowhides and doormats. We have thick, shaggy high-pile rugs that are ideal for sinking your cold feet into and thinner, flat-woven rugs that are super easy to keep clean. You’ll also find our safety-enhancing STOPP and STOPP FILT anti-slip underlays. They’ll hold your rugs in place and keep flying carpets in fairy tales where they belong. The thicker STOPP FILT also makes a thin rug feel softer.

  • Rugs – more than just decoration

    As well as cosiness and colour, rugs add extra comfort, which is especially appreciated by young children who like to play on the floor. Thicker rugs dampen noise and help stop rooms from echoing, so you can keep chatting long after the kids have gone to bed. Larger rugs keep groups of furniture together and help divide a room up into separate areas. Like all soft furnishings, rugs are very easy and affordable to change. You can give a room a mini-makeover with just a new rug. And if you want a coordinated look, some of our rugs are part of collections with curtains and cushions, for example. Or why not just check out the rest of our textiles and mix and match?