STYLISH SPACES

เพื่อนร่วมธุรกิจที่เป็นมิตรตลอดไป

รวมไอเดียดีๆ เพื่อธุรกิจคุณ แกลเลอรีแห่งนี้มีทั้งโต๊ะทำงาน ตู้โชว์ ที่เก็บของและสินค้าอื่นๆ หลากสไตล์หลายขนาดในราคาสบายใจไม่เกินงบให้เลือกชม เราได้เลือกสรรและจัดกลุ่มสินค้าตามฟังก์ชั่นการใช้งานเพื่อความสะดวกในการนำไปตกแต่งออฟฟิศ ร้านอาหาร หรือร้านค้าของคุณได้ทันที ลองเลือกชมเพื่อตามหาเฟอร์นิเจอร์และของใช้ที่ตรงกับการใช้งานคุณที่สุด

Café with high and low round tables, bar stools and chairs in solid wood.
A lounge with grey wing chairs and a white coffee table
Dining tables in solid birch with birch benches and black chairs
A seating area with chaise longue, one-seat sections and easy chairs with dark grey cover
A kitchen with a table and sideboard in solid birch and chairs in green and white
A restaurant with small tables in white or birch and chairs in birch veneer
A conference room with a long table in walnut veneer and chairs with leather seat
A small office with white desks, drawer units, shelf units and swivel chairs in red
A reception with a black-brown solid wood desk and a black swivel chair on castors
A meeting area with yellow swivel easy chairs and black height-adjustable laptop stands
A conference room with a long table in walnut veneer and chairs with armrests
A meeting area with yellow swivel easy chairs and black height-adjustable laptop stands
A paper shop with white shelving units and drawer units on castors
A clothes boutique with black and grey displays
A boutique for children's clothes with white display shelves and storage benches
A porcelain boutique with wall cabinets, chest of drawers and trolley in solid wood
A small grocery store with shelving units and cabinets in solid wood painted grey
A boutique with black shelving units and a wash-stand with drawers