Price Range (baht)
-
HAMPEN rug, high pile, black Length: 195 cm Width: 133 cm Area: 2.59 m²
HAMPEN
rug, high pile
THB 1,290
Length: 195 cm, Width: 133 cm, Area: 2.59 m²
HAMPEN rug, high pile, bright green Length: 195 cm Width: 133 cm Area: 2.59 m²
HAMPEN
rug, high pile
THB 1,290
Length: 195 cm, Width: 133 cm, Area: 2.59 m²
LÄBORG rug, low pile, beige Length: 195 cm Width: 133 cm Area: 2.59 m²
LÄBORG
rug, low pile
THB 990
Length: 195 cm, Width: 133 cm, Area: 2.59 m²
SILLERUP rug, low pile, black/white Length: 300 cm Width: 200 cm Area: 6.00 m²
SILLERUP
rug, low pile
THB 4,990
Length: 300 cm, Width: 200 cm, Area: 6.00 m²
STOCKHOLM rug, low pile, brown handmade brown Length: 240 cm Width: 170 cm Area: 4.08 m²
STOCKHOLM
rug, low pile
THB 11,990
Length: 240 cm, Width: 170 cm, Area: 4.08 m²
TJÄREBY rug, flatwoven, blue handmade blue Length: 240 cm Width: 170 cm Area: 4.08 m²
TJÄREBY
rug, flatwoven
THB 9,990
Length: 240 cm, Width: 170 cm, Area: 4.08 m²
VRÅBY rug, low pile, grey/white Length: 230 cm Width: 160 cm Area: 3.68 m²
VRÅBY
rug, low pile
THB 2,990
Length: 230 cm, Width: 160 cm, Area: 3.68 m²
ALVINE rug, flatwoven, handmade grey Length: 240 cm Width: 170 cm Area: 4.08 m²
New
ALVINE
rug, flatwoven
THB 12,990
Length: 240 cm, Width: 170 cm, Area: 4.08 m²
BIRKET rug, high pile, grey, yellow Length: 200 cm Width: 200 cm Area: 4.00 m²
New
BIRKET
rug, high pile
THB 5,990
Length: 200 cm, Width: 200 cm, Area: 4.00 m²
FAKSE rug, high pile, off-white Length: 250 cm Width: 200 cm Area: 5.00 m²
New
FAKSE
rug, high pile
THB 6,990
Length: 250 cm, Width: 200 cm, Area: 5.00 m²
GÖRLÖSE rug, low pile, black/white Length: 195 cm Width: 133 cm Area: 2.59 m²
New
GÖRLÖSE
rug, low pile
THB 990
Length: 195 cm, Width: 133 cm, Area: 2.59 m²
HOVSLUND rug, low pile, dark grey Length: 230 cm Width: 160 cm Area: 3.68 m²
New
HOVSLUND
rug, low pile
THB 2,990
Length: 230 cm, Width: 160 cm, Area: 3.68 m²
HÖJERUP rug, high pile, grey-brown Length: 180 cm Width: 120 cm Area: 2.16 m²
HÖJERUP
rug, high pile
THB 990
Length: 180 cm, Width: 120 cm, Area: 2.16 m²
SATTRUP rug, flatwoven, natural Length: 224 cm Width: 180 cm Area: 4.03 m²
New
SATTRUP
rug, flatwoven
THB 5,990
Length: 224 cm, Width: 180 cm, Area: 4.03 m²
SJÖSLEV rug, flatwoven, black, handmade off-white Length: 195 cm Width: 133 cm Area: 2.59 m²
SJÖSLEV
rug, flatwoven
THB 2,990
Length: 195 cm, Width: 133 cm, Area: 2.59 m²
TERNSLEV rug, flatwoven, black, natural Length: 250 cm Width: 250 cm Area: 6.25 m²
New
TERNSLEV
rug, flatwoven
THB 6,990
Length: 250 cm, Width: 250 cm, Area: 6.25 m²
 rug, low pile, multicolour Length: 195 cm Width: 133 cm Area: 2.59 m²
New
rug, low pile
THB 1,990
Length: 195 cm, Width: 133 cm, Area: 2.59 m²
HULSIG rug, low pile, grey Length: 180 cm Width: 120 cm Area: 2.16 m²
HULSIG
rug, low pile
THB 499
Length: 180 cm, Width: 120 cm, Area: 2.16 m²
MÖLBY rug, high pile, multicolour Length: 240 cm Width: 170 cm Area: 4.08 m²
MÖLBY
rug, high pile
THB 6,990
Length: 240 cm, Width: 170 cm, Area: 4.08 m²
RASKMÖLLE rug, flatwoven, black handmade black Length: 240 cm Width: 170 cm Area: 4.08 m²
RASKMÖLLE
rug, flatwoven
THB 6,990
Length: 240 cm, Width: 170 cm, Area: 4.08 m²
RISTINGE rug, flatwoven, black, handmade off-white off-white Length: 300 cm Width: 200 cm Area: 6.00 m²
RISTINGE
rug, flatwoven
THB 8,990
Length: 300 cm, Width: 200 cm, Area: 6.00 m²
SALTBÄK rug, flatwoven, multicolour handmade multicolour Length: 240 cm Width: 170 cm Area: 4.08 m²
SALTBÄK
rug, flatwoven
THB 6,990
Length: 240 cm, Width: 170 cm, Area: 4.08 m²
VIDSTRUP rug, low pile, blue Length: 240 cm Width: 170 cm Area: 4.08 m²
VIDSTRUP
rug, low pile
THB 2,990
Length: 240 cm, Width: 170 cm, Area: 4.08 m²
SANDERUM rug, high pile, grey, white Length: 200 cm Width: 200 cm Area: 4.00 m²
SANDERUM
rug, high pile
THB 5,990
Length: 200 cm, Width: 200 cm, Area: 4.00 m²
SANDERUM rug, high pile, white, grey Length: 200 cm Width: 200 cm Area: 4.00 m²
SANDERUM
rug, high pile
THB 5,990
Length: 200 cm, Width: 200 cm, Area: 4.00 m²
VIDSTRUP rug, low pile, dark yellow Length: 240 cm Width: 170 cm Area: 4.08 m²
VIDSTRUP
rug, low pile
THB 2,990
Length: 240 cm, Width: 170 cm, Area: 4.08 m²
ÅDUM rug, high pile, lilac Length: 195 cm Width: 133 cm Area: 2.59 m²
ÅDUM
rug, high pile
THB 2,990
Length: 195 cm, Width: 133 cm, Area: 2.59 m²
ÅDUM rug, high pile, bright red Length: 195 cm Width: 133 cm Area: 2.59 m²
ÅDUM
rug, high pile
THB 2,990
Length: 195 cm, Width: 133 cm, Area: 2.59 m²
ÖLHOLM rug, low pile, grey Length: 195 cm Width: 133 cm Area: 2.59 m²
ÖLHOLM
rug, low pile
THB 1,990
Length: 195 cm, Width: 133 cm, Area: 2.59 m²
ÖLHOLM rug, low pile, beige Length: 195 cm Width: 133 cm Area: 2.59 m²
ÖLHOLM
rug, low pile
THB 1,990
Length: 195 cm, Width: 133 cm, Area: 2.59 m²
ALVINE RUTA rug, flatwoven, handmade kilim white/yellow Length: 240 cm Width: 170 cm Area: 4.08 m²
ALVINE RUTA
rug, flatwoven
THB 5,990
Length: 240 cm, Width: 170 cm, Area: 4.08 m²
BASNÄS rug, flatwoven, beige, grey Length: 200 cm Width: 140 cm Area: 2.80 m²
BASNÄS
rug, flatwoven
THB 7,990
Length: 200 cm, Width: 140 cm, Area: 2.80 m²
BJÖRNLOKA rug, flatwoven, black, handmade beige beige Length: 240 cm Width: 170 cm Area: 4.08 m²
BJÖRNLOKA
rug, flatwoven
THB 5,990
Length: 240 cm, Width: 170 cm, Area: 4.08 m²
EIVOR CIRKEL rug, high pile, white/blue Length: 200 cm Width: 200 cm Area: 4.00 m²
EIVOR CIRKEL
rug, high pile
THB 5,990
Length: 200 cm, Width: 200 cm, Area: 4.00 m²
EIVOR CIRKEL rug, high pile, red, white Length: 200 cm Width: 200 cm Area: 4.00 m²
EIVOR CIRKEL
rug, high pile
THB 5,990
Length: 200 cm, Width: 200 cm, Area: 4.00 m²
HAVBRO rug, low pile, off-white Length: 240 cm Width: 170 cm Area: 4.08 m²
HAVBRO
rug, low pile
THB 6,990
Length: 240 cm, Width: 170 cm, Area: 4.08 m²
HAVNSÖ rug, low pile, multicolour Length: 300 cm Width: 200 cm Area: 6.00 m²
HAVNSÖ
rug, low pile
THB 4,990
Length: 300 cm, Width: 200 cm, Area: 6.00 m²
IKEA PS 2014 rug, flatwoven, multicolour handmade multicolour Length: 180 cm Width: 128 cm Area: 2.59 m²
IKEA PS 2014
rug, flatwoven
THB 5,990
Length: 180 cm, Width: 128 cm, Area: 2.59 m²
LÄBORG rug, low pile, lilac Length: 195 cm Width: 133 cm Area: 2.59 m²
LÄBORG
rug, low pile
THB 990
Length: 195 cm, Width: 133 cm, Area: 2.59 m²
STOCKHOLM rug, flatwoven, green chequered green, handmade chequered Length: 350 cm Width: 250 cm Area: 8.75 m²
STOCKHOLM
rug, flatwoven
THB 13,990
Length: 350 cm, Width: 250 cm, Area: 8.75 m²
STOCKHOLM rug, flatwoven, brown chequered brown, chequered handmade Length: 350 cm Width: 250 cm Area: 8.75 m²
STOCKHOLM
rug, flatwoven
THB 13,990
Length: 350 cm, Width: 250 cm, Area: 8.75 m²
STOCKHOLM rug, flatwoven, net pattern yellow yellow, handmade net pattern Length: 240 cm Width: 170 cm Area: 4.08 m²
STOCKHOLM
rug, flatwoven
THB 12,990
Length: 240 cm, Width: 170 cm, Area: 4.08 m²
STOCKHOLM rug, flatwoven, brown net pattern brown, handmade net pattern Length: 240 cm Width: 170 cm Area: 4.08 m²
STOCKHOLM
rug, flatwoven
THB 12,990
Length: 240 cm, Width: 170 cm, Area: 4.08 m²
STOCKHOLM rug, low pile, yellow handmade yellow Length: 240 cm Width: 170 cm Area: 4.08 m²
STOCKHOLM
rug, low pile
THB 11,990
Length: 240 cm, Width: 170 cm, Area: 4.08 m²
STOCKHOLM rug, low pile, green handmade green Length: 240 cm Width: 170 cm Area: 4.08 m²
STOCKHOLM
rug, low pile
THB 11,990
Length: 240 cm, Width: 170 cm, Area: 4.08 m²
TILLFÄLLE rug, flatwoven, assorted patterns Length: 200 cm Width: 140 cm Area: 2.80 m²
TILLFÄLLE
rug, flatwoven
THB 4,990
Length: 200 cm, Width: 140 cm, Area: 2.80 m²
TILLFÄLLE rug, flatwoven, assorted patterns Length: 225 cm Width: 75 cm Area: 1.67 m²
TILLFÄLLE
rug, flatwoven
THB 2,990
Length: 225 cm, Width: 75 cm, Area: 1.67 m²
TÅSTRUP rug, low pile, multicolour Length: 195 cm Width: 133 cm Area: 2.59 m²
TÅSTRUP
rug, low pile
THB 1,990
Length: 195 cm, Width: 133 cm, Area: 2.59 m²
ÖRSTED rug, high pile, multicolour Length: 240 cm Width: 170 cm Area: 4.08 m²
ÖRSTED
rug, high pile
THB 32,990
Length: 240 cm, Width: 170 cm, Area: 4.08 m²
SINNERLIG rug, flatwoven, seagrass Length: 300 cm Width: 200 cm Area: 6 m²
SINNERLIG
rug, flatwoven
THB 2,490
Length: 300 cm, Width: 200 cm, Area: 6 m²
  • พรมขนาดใหญ่ - สีสันบนพื้นห้อง

    ไม่ว่าพื้นไม้หรือพื้นปูพรม ก็ดูสวยน่าอยู่ยิ่งขึ้นได้ เลือกใช้พรมสีสวยสไตล์โมเดิร์นจาก IKEA ที่มีหลายแบบให้เลือกสรร และปูแผ่นรองพรมรุ่นสตอปป์ ฟิลท์ เพื่อความปลอดภัยและนุ่มสบายเท้ายิ่งขึ้น พรมบางรุ่นของเราซักทำความสะอาดด้วยเครื่องได้ แต่โดยทั่วไปแล้ว แค่ดูดฝุ่นก็เพียงพอแล้ว นอกจากนี้ พรมขนสัตว์ IKEA ยังมีคุณสมบัติกันคราบเปื้อนตามธรรมชาติ จึงเหมาะใช้ในบ้านที่เด็กๆ และสัตว์เลี้ยง

  • พรมขนสั้นและพรมขนฟูขนาดใหญ่

    พรมขนาดใหญ่จาก IKEA คือส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความนุ่มสบาย ความอบอุ่น ความสวยงาม และความสะดวกในการทำความสะอาด พรมรุ่นสกอรุ่ม ทำจากเส้นใยโพลีโพรพิลีนผ่านความร้อน ทำให้พรมมีความแน่นและยืดหยุ่นได้ดี ทั้งมีสีสันที่ช่วยให้ห้องดูสดใส พรมผืนหนาทรงกลมรุ่นอายวูร์ ซีร์เกล ให้ความอบอุ่นและนุ่มสบายเท้า ทั้งกันเสียงสะท้อนได้ดีเยี่ยม พรมขนฟูรุ่นกวสเซร์ ออกแบบมาให้นำพรมสองผืนมาวางต่อกันได้ไม่ขัดตา ทำความสะอาดให้สวยเหมือนใหม่ได้ด้วยการดูดฝุ่นและพลิกด้าน