Price Range (baht)
-
SÖNDERÖD rug, high pile, blue Length: 240 cm Width: 170 cm Area: 4.08 m²
New
SÖNDERÖD
rug, high pile
THB 5,990
Length: 240 cm, Width: 170 cm, Area: 4.08 m²
HULSIG rug, low pile, grey Length: 180 cm Width: 120 cm Area: 2.16 m²
HULSIG
rug, low pile
THB 499
Length: 180 cm, Width: 120 cm, Area: 2.16 m²
VESTBIRK rug, flatwoven, handmade, green Length: 195 cm Width: 133 cm Area: 2.59 m²
VESTBIRK
rug, flatwoven
THB 3,990
Length: 195 cm, Width: 133 cm, Area: 2.59 m²
VESTBIRK rug, flatwoven, handmade, grey Length: 195 cm Width: 133 cm Area: 2.59 m²
VESTBIRK
rug, flatwoven
THB 3,990
Length: 195 cm, Width: 133 cm, Area: 2.59 m²
VESTBIRK rug, flatwoven, handmade, yellow Length: 195 cm Width: 133 cm Area: 2.59 m²
VESTBIRK
rug, flatwoven
THB 3,990
Length: 195 cm, Width: 133 cm, Area: 2.59 m²
STENLILLE rug, low pile, grey Length: 240 cm Width: 170 cm Area: 4.08 m²
New
STENLILLE
rug, low pile
THB 2,490
Length: 240 cm, Width: 170 cm, Area: 4.08 m²
STENLILLE rug, low pile, green Length: 240 cm Width: 170 cm Area: 4.08 m²
New
STENLILLE
rug, low pile
THB 2,490
Length: 240 cm, Width: 170 cm, Area: 4.08 m²
STILLEBÄK rug, low pile, blue Length: 195 cm Width: 133 cm Area: 2.59 m²
STILLEBÄK
rug, low pile
THB 1,290
Length: 195 cm, Width: 133 cm, Area: 2.59 m²
STILLEBÄK rug, low pile, grey Length: 195 cm Width: 133 cm Area: 2.59 m²
STILLEBÄK
rug, low pile
THB 1,290
Length: 195 cm, Width: 133 cm, Area: 2.59 m²
HAMPEN rug, high pile, orange Length: 195 cm Width: 133 cm Area: 2.59 m²
HAMPEN
rug, high pile
THB 1,490
Length: 195 cm, Width: 133 cm, Area: 2.59 m²
HAMPEN rug, high pile, black Length: 195 cm Width: 133 cm Area: 2.59 m²
HAMPEN
rug, high pile
THB 1,490
Length: 195 cm, Width: 133 cm, Area: 2.59 m²
HAMPEN rug, high pile, bright green Length: 195 cm Width: 133 cm Area: 2.59 m²
HAMPEN
rug, high pile
THB 1,490
Length: 195 cm, Width: 133 cm, Area: 2.59 m²
LOBBÄK rug flatwoven, in/outdoor, beige in/outdoor Length: 250 cm Width: 200 cm Area: 5.00 m²
LOBBÄK
rug flatwoven, in/outdoor
THB 2,790
Length: 250 cm, Width: 200 cm, Area: 5.00 m²
ROSKILDE rug, flatwoven, in/outdoor green-blue Length: 250 cm Width: 200 cm Area: 5.00 m²
ROSKILDE
rug, flatwoven
THB 2,990
Length: 250 cm, Width: 200 cm, Area: 5.00 m²
STOCKHOLM rug, low pile, handmade brown brown Length: 240 cm Width: 170 cm Area: 4.08 m²
STOCKHOLM
rug, low pile
THB 11,990
Length: 240 cm, Width: 170 cm, Area: 4.08 m²
FAKSE rug, high pile, off-white Length: 250 cm Width: 200 cm Area: 5.00 m²
FAKSE
rug, high pile
THB 6,990
Length: 250 cm, Width: 200 cm, Area: 5.00 m²
ÅDUM rug, high pile, bright red Length: 195 cm Width: 133 cm Area: 2.59 m²
ÅDUM
rug, high pile
THB 2,990
Length: 195 cm, Width: 133 cm, Area: 2.59 m²
HALVED rug, flatwoven, handmade multicolour Length: 240 cm Width: 170 cm Area: 4.08 m²
New
HALVED
rug, flatwoven
THB 5,990
Length: 240 cm, Width: 170 cm, Area: 4.08 m²
KATTRUP rug, flatwoven, handmade rust Length: 240 cm Width: 170 cm Area: 4.08 m²
KATTRUP
rug, flatwoven
THB 6,990
Length: 240 cm, Width: 170 cm, Area: 4.08 m²
ALVINE RUTA rug, flatwoven, handmade kilim white/yellow Length: 240 cm Width: 170 cm Area: 4.08 m²
ALVINE RUTA
rug, flatwoven
THB 5,990
Length: 240 cm, Width: 170 cm, Area: 4.08 m²
RASKMÖLLE rug, flatwoven, handmade black black Length: 240 cm Width: 170 cm Area: 4.08 m²
RASKMÖLLE
rug, flatwoven
THB 6,990
Length: 240 cm, Width: 170 cm, Area: 4.08 m²
STOCKHOLM rug, flatwoven, net pattern handmade, brown net pattern brown Length: 240 cm Width: 170 cm Area: 4.08 m²
STOCKHOLM
rug, flatwoven
THB 12,990
Length: 240 cm, Width: 170 cm, Area: 4.08 m²
STOCKHOLM rug, flatwoven, handmade net pattern, yellow net pattern yellow Length: 240 cm Width: 170 cm Area: 4.08 m²
STOCKHOLM
rug, flatwoven
THB 12,990
Length: 240 cm, Width: 170 cm, Area: 4.08 m²
STOCKHOLM rug, flatwoven, chequered handmade, chequered brown brown Length: 350 cm Width: 250 cm Area: 8.75 m²
STOCKHOLM
rug, flatwoven
THB 13,990
Length: 350 cm, Width: 250 cm, Area: 8.75 m²
STOCKHOLM rug, flatwoven, chequered handmade, green chequered green Length: 350 cm Width: 250 cm Area: 8.75 m²
STOCKHOLM
rug, flatwoven
THB 13,990
Length: 350 cm, Width: 250 cm, Area: 8.75 m²
STOCKHOLM rug, low pile, handmade green green Length: 240 cm Width: 170 cm Area: 4.08 m²
STOCKHOLM
rug, low pile
THB 11,990
Length: 240 cm, Width: 170 cm, Area: 4.08 m²
STOCKHOLM rug, low pile, handmade yellow yellow Length: 240 cm Width: 170 cm Area: 4.08 m²
STOCKHOLM
rug, low pile
THB 11,990
Length: 240 cm, Width: 170 cm, Area: 4.08 m²
VRÅBY rug, low pile, grey/white Length: 230 cm Width: 160 cm Area: 3.68 m²
VRÅBY
rug, low pile
THB 2,990
Length: 230 cm, Width: 160 cm, Area: 3.68 m²
ALVINE rug, flatwoven, handmade grey Length: 240 cm Width: 170 cm Area: 4.08 m²
ALVINE
rug, flatwoven
THB 12,990
Length: 240 cm, Width: 170 cm, Area: 4.08 m²
GÖRLÖSE rug, low pile, black/white Length: 195 cm Width: 133 cm Area: 2.59 m²
GÖRLÖSE
rug, low pile
THB 990
Length: 195 cm, Width: 133 cm, Area: 2.59 m²
HOVSLUND rug, low pile, dark grey Length: 230 cm Width: 160 cm Area: 3.68 m²
HOVSLUND
rug, low pile
THB 2,990
Length: 230 cm, Width: 160 cm, Area: 3.68 m²
HÖJERUP rug, high pile, grey-brown Length: 180 cm Width: 120 cm Area: 2.16 m²
HÖJERUP
rug, high pile
THB 990
Length: 180 cm, Width: 120 cm, Area: 2.16 m²
LÄBORG rug, low pile, beige Length: 195 cm Width: 133 cm Area: 2.59 m²
LÄBORG
rug, low pile
THB 990
Length: 195 cm, Width: 133 cm, Area: 2.59 m²
LÄBORG rug, low pile, lilac Length: 195 cm Width: 133 cm Area: 2.59 m²
LÄBORG
rug, low pile
THB 990
Length: 195 cm, Width: 133 cm, Area: 2.59 m²
PANDRUP rug, low pile, multicolour Length: 195 cm Width: 133 cm Area: 2.59 m²
PANDRUP
rug, low pile
THB 1,990
Length: 195 cm, Width: 133 cm, Area: 2.59 m²
RANDERUP rug, low pile, multicolour Length: 195 cm Width: 133 cm Area: 2.59 m²
RANDERUP
rug, low pile
THB 1,690
Length: 195 cm, Width: 133 cm, Area: 2.59 m²
RAVNSÖ rug, flatwoven, handmade multicolour Length: 240 cm Width: 170 cm Area: 4.08 m²
New
RAVNSÖ
rug, flatwoven
THB 5,990
Length: 240 cm, Width: 170 cm, Area: 4.08 m²
SATTRUP rug, flatwoven, natural Length: 224 cm Width: 180 cm Area: 4.03 m²
SATTRUP
rug, flatwoven
THB 5,990
Length: 224 cm, Width: 180 cm, Area: 4.03 m²
TERNSLEV rug, flatwoven, natural, black Length: 250 cm Min. length: 174 cm Width: 250 cm
TERNSLEV
rug, flatwoven
THB 6,990
Length: 250 cm, Min. length: 174 cm, Width: 250 cm
TÅSTRUP rug, low pile, multicolour Length: 195 cm Width: 133 cm Area: 2.59 m²
TÅSTRUP
rug, low pile
THB 1,990
Length: 195 cm, Width: 133 cm, Area: 2.59 m²
BIRKET rug, high pile, yellow, grey Length: 200 cm Width: 200 cm Area: 4.00 m²
BIRKET
rug, high pile
THB 5,990
Length: 200 cm, Width: 200 cm, Area: 4.00 m²
EIVOR CIRKEL rug, high pile, white/blue Length: 200 cm Width: 200 cm Area: 4.00 m²
EIVOR CIRKEL
rug, high pile
THB 5,990
Length: 200 cm, Width: 200 cm, Area: 4.00 m²
EIVOR CIRKEL rug, high pile, white, red Length: 200 cm Width: 200 cm Area: 4.00 m²
EIVOR CIRKEL
rug, high pile
THB 5,990
Length: 200 cm, Width: 200 cm, Area: 4.00 m²
RISTINGE rug, flatwoven, handmade off-white off-white, black Length: 300 cm Width: 200 cm Area: 6.00 m²
RISTINGE
rug, flatwoven
THB 8,990
Length: 300 cm, Width: 200 cm, Area: 6.00 m²
SALTBÄK rug, flatwoven, multicolour handmade multicolour Length: 240 cm Width: 170 cm Area: 4.08 m²
SALTBÄK
rug, flatwoven
THB 6,990
Length: 240 cm, Width: 170 cm, Area: 4.08 m²
SANDERUM rug, high pile, white, grey Length: 200 cm Width: 200 cm Area: 4.00 m²
SANDERUM
rug, high pile
THB 5,990
Length: 200 cm, Width: 200 cm, Area: 4.00 m²
SILLERUP rug, low pile, black/white Length: 300 cm Width: 200 cm Area: 6.00 m²
SILLERUP
rug, low pile
THB 4,990
Length: 300 cm, Width: 200 cm, Area: 6.00 m²
ÖRSTED rug, high pile, multicolour Length: 240 cm Width: 170 cm Area: 4.08 m²
ÖRSTED
rug, high pile
THB 32,990
Length: 240 cm, Width: 170 cm, Area: 4.08 m²
DOFTRANKA rug, low pile, blue Length: 195 cm Width: 133 cm Area: 2.59 m²
DOFTRANKA
rug, low pile
THB 1,990
Length: 195 cm, Width: 133 cm, Area: 2.59 m²
SANDERUM rug, high pile, grey, white Length: 200 cm Width: 200 cm Area: 4.00 m²
SANDERUM
rug, high pile
THB 5,990
Length: 200 cm, Width: 200 cm, Area: 4.00 m²
IKEA PS 2014 rug, flatwoven, handmade multicolour multicolour Length: 180 cm Width: 128 cm Area: 2.59 m²
IKEA PS 2014
rug, flatwoven
THB 5,990
Length: 180 cm, Width: 128 cm, Area: 2.59 m²
SKARRESÖ rug, high pile, grey Length: 240 cm Width: 170 cm Area: 4.08 m²
SKARRESÖ
rug, high pile
THB 4,990
Length: 240 cm, Width: 170 cm, Area: 4.08 m²
TJÄREBY rug, flatwoven, handmade blue blue Length: 240 cm Width: 170 cm Area: 4.08 m²
TJÄREBY
rug, flatwoven
THB 9,990
Length: 240 cm, Width: 170 cm, Area: 4.08 m²
  • พรมขนาดใหญ่ - สีสันบนพื้นห้อง

    ไม่ว่าพื้นไม้หรือพื้นปูพรม ก็ดูสวยน่าอยู่ยิ่งขึ้นได้ เลือกใช้พรมสีสวยสไตล์โมเดิร์นจาก IKEA ที่มีหลายแบบให้เลือกสรร และปูแผ่นรองพรมรุ่นสตอปป์ ฟิลท์ เพื่อความปลอดภัยและนุ่มสบายเท้ายิ่งขึ้น พรมบางรุ่นของเราซักทำความสะอาดด้วยเครื่องได้ แต่โดยทั่วไปแล้ว แค่ดูดฝุ่นก็เพียงพอแล้ว นอกจากนี้ พรมขนสัตว์ IKEA ยังมีคุณสมบัติกันคราบเปื้อนตามธรรมชาติ จึงเหมาะใช้ในบ้านที่เด็กๆ และสัตว์เลี้ยง

  • พรมขนสั้นและพรมขนฟูขนาดใหญ่

    พรมขนาดใหญ่จาก IKEA คือส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความนุ่มสบาย ความอบอุ่น ความสวยงาม และความสะดวกในการทำความสะอาด พรมรุ่นสกอรุ่ม ทำจากเส้นใยโพลีโพรพิลีนผ่านความร้อน ทำให้พรมมีความแน่นและยืดหยุ่นได้ดี ทั้งมีสีสันที่ช่วยให้ห้องดูสดใส พรมผืนหนาทรงกลมรุ่นอายวูร์ ซีร์เกล ให้ความอบอุ่นและนุ่มสบายเท้า ทั้งกันเสียงสะท้อนได้ดีเยี่ยม พรมขนฟูรุ่นกวสเซร์ ออกแบบมาให้นำพรมสองผืนมาวางต่อกันได้ไม่ขัดตา ทำความสะอาดให้สวยเหมือนใหม่ได้ด้วยการดูดฝุ่นและพลิกด้าน