Price Range (baht)
-
JÄRA lamp shade, white Diameter: 34 cm Height: 21.5 cm
JÄRA
lamp shade
THB 495
Diameter: 34 cm, Height: 21.5 cm