Price Range (baht)
-
TRYGGHET medicine cabinet Width: 320 mm Depth: 230 mm Height: 300 mm
TRYGGHET
medicine cabinet
THB 999
Width: 320 mm, Depth: 230 mm, Height: 300 mm
PATRULL door stop, white Length: 23 cm Width: 4 cm Height: 4 cm
PATRULL
door stop
THB 199
/2 pieces
Length: 23 cm, Width: 4 cm, Height: 4 cm
BESKYDDA reflective snap band Length: 37 cm Width: 3 cm Package quantity: 4 pieces
BESKYDDA
reflective snap band
THB 279
/4 pieces
Length: 37 cm, Width: 3 cm, Package quantity: 4 pieces

YOU MIGHT ALSO BE INTERESTED IN:

  • อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

    หากพูดถึงการดูแลครอบครัวแล้ว เราเข้าใจดีกว่าความปลอดภัยในบ้านคือหัวใจสำคัญสูงสุด เราจึงออกแบบอุปกรณ์รุ่นพอททรุลมาโดยเฉพาะเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในบ้าน

  • ปลอดภัยไว้ก่อน

    การรู้เท่าทันอันตรายและหาทางป้องกันไว้แต่เนิ่นๆ คือวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลทุกคนในบ้านให้ปลอดภัย สินค้าเพื่อความปลอดภัยในบ้าน IKEA ออกแบบมาเฉพาะเพื่อจุดประสงค์นี้ ไม่ว่าจะเป็นแถบกันลื่นสำหรับติดที่ขั้นบันไดหรือที่อื่นๆ หรือแผ่นยางรองกันลื่นในห้องน้ำและอ่างน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ สินค้าบางรุ่นยังออกแบบมาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กวัยซนเป็นพิเศษ เช่น ตัวล็อกลิ้นชักกันเด็กเปิด ใช้ล็อกกันเด็กเปิดตู้ เพื่อไม่ให้เด็กหยิบของที่อาจเป็นอันตรายได้ และยางกันกระแทกมุมโต๊ะ ที่ช่วยลดความรุนแรงและอันตรายจากการกระแทกขอบหรือมุมของตู้โต๊ะ เป็นต้น