Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

Tlačové správy

Tlačové správy
Trvalá udržateľnosť
Všetky predchádzajúce správy
Roky : 
 | 
 | 
 | 
 |