Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

Tlačové správy


IKEA vymieňa niektoré druhy drôtených roštov do rúr
[International]  IKEA žiada svojich zákazníkov, ktorí vlastnia rúru DÅTID, NUTID alebo FRAMTID s dátumom výroby 1134 – 1150 (RRTT), aby kontaktovali pracovníkov autorizovaného servisu na tel. čísle 02/5010 2658, ktorí im potom drôtený rošt/rošty z rúry bezplatne vymenia.
Drôtený rošt/rošty, ktoré sú súčasťou týchto rúr, nie sú dostatočne široké a môžu počas pečenia spadnúť, a spôsobiť tak popáleniny. IKEA nezaznamenala žiaden oznam o úraze, no napriek tomu sme sa z preventívnych dôvodov rozhodli vyzvať zákazníkov k vráteniu roštov, keďže to, aby boli naše výrobky bezpečné je pre nás vždy na prvom mieste. Plechy na pečenie z týchto rúr sú v poriadku, a tieto teda spomínanej výmene nepodliehajú.

Výmena roštov sa týka len rúr s dátumom výroby 1134 – 1150 (RRTT) a to len určitých čísiel výrobkov. Dátum výroby a číslo výrobku možno nájsť po otvorení dvierok na štítku v prednej časti rúry.
Prosíme našich zákazníkov, aby si skontrolovali dátum výroby a číslo výrobku svojej rúry (pozri tabuľku dole).
Ak je dátum výroby v intervale 1134 – 1150 (rok/týždeň) a číslo výrobku sa nachádza v hore uvedenej tabuľke, prosíme zákazníkov, aby prestali rošt/rošty používať a kontaktovali pracovníkov autorizovaného servisu na tel. čísle 02/5010 2658, ktorí im drôtený rošt/rošty bezplatne vymenia.

Táto výmena sa netýka žiadnych ďalších rúr alebo roštov.

Ospravedlňujeme sa za všetky nepríjemnosti, ktoré sme týmto mohli spôsobiť.
Call centrum: 02/48 226 111
Jana Hrubcová, PR pre IKEA Bratislava, s.r.o.
Tel.: 02/48226102
E-mail: Jana.Hrubcova@ikea.com
O spoločnosti IKEA
Dnes má IKEA celkovo 286 obchodov v 26 krajinách. Od roku 1943 ponúka široký sortiment dobre navrhnutých, funkčných výrobkov za také nízke ceny, aby si ich mohlo dovoliť čo najviac ľudí. IKEA presadzuje výrobné postupy, ktoré sú priateľské k životnému prostrediu, a vyvíja aktivity na podporu detí.