Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

Tlačové správy


IKEA sťahuje z predaja veľkú šálku LYDA
[International]  Spoločnosť IKEA žiada svojich zákazníkov, ktorí vlastnia veľkú šálku LYDA, aby ju okamžite prestali používať a vrátili späť do obchodného domu IKEA, kde im bude vrátená jej plná cena.
Šálka sa môže rozbiť, keď do nej nalejete horúcu tekutinu, čím vzniká riziko obarenia sa.

IKEA dostala dvadsať hlásení o tom, že sa šálka pri používaní rozbila, v desiatich prípadoch došlo k poraneniu. Táto šálka sa predávala v období od augusta 2012 do apríla 2013.

Sťahovanie z predaja sa netýka iných druhov šálok zo sortimentu IKEA.

Viac informácií vám poskytneme na telefónnom čísle 02/48226 111.

Spoločnosť IKEA sa ospravedlňuje za všetky nepríjemnosti, ktoré sme týmto mohli spôsobiť.
IKEA sťahuje z predaja veľkú šálku LYDA
Call centrum: 02/48 226 111
Jana Hrubcová, PR pre IKEA Bratislava, s.r.o.
E-mail: Jana.Hrubcova@ikea.com
O spoločnosti IKEA
Dnes má IKEA celkovo 343 obchodov v 26 krajinách. Od roku 1943 ponúka široký sortiment dobre navrhnutých, funkčných výrobkov za také nízke ceny, aby si ich mohlo dovoliť čo najviac ľudí. IKEA presadzuje výrobné postupy, ktoré sú priateľské k životnému prostrediu, a vyvíja aktivity na podporu detí.