Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

Tlačové správy


IKEA bude zákazníkom ponúkať len také nákupné tašky, ktoré možno opätovne použiť
[International]  Bratislava, 14. novembra 2013 - IKEA Bratislava predstavuje ďalší krok k šetrnejšiemu a udržateľnejšiemu podnikaniu. Obľúbené modré tašky FRAKTA postupne nahradia jednorazové papierové tašky, ktoré už viac nebudú v ponuke.
Pre IKEA predstavuje udržateľný rozvoj neoddeliteľnú súčasť každodenných činností i podnikania vrátane ponuky udržateľných výrobkov a možností bytového zariadenia.
„Cieľom je tiež inšpirovať zákazníkov a umožniť im, aby mohli viesť život udržateľným spôsobom. Jedným z prístupov IKEA je opätovné použitie výrobkov, a tým aj minimalizovanie odpadu. Práve preto nahrádza IKEA jednorazové papierové tašky taškami určenými na opakované použitie, ktoré majú dlhšiu životnosť a sú tiež kompletne recyklovateľné,‟ povedal Vladimír Víšek, manažér pre udržateľný rozvoj, IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

Modré tašky FRAKTA sú v ponuke v dvoch veľkostiach a za jednotnú cenu €0,49 za kus. „Ďalšou praktickou výhodou tašiek FRAKTA je ich vyššia nosnosť a objem, ako aj jednoduchšia manipulácia a možnosť prepravy tovaru až domov,‟ dodal Vladimír Víšek.
FRAKTA, nákupná taška
Call centrum: 02/48 226 111
Jana Hrubcová,
PR pre IKEA Bratislava, s.r.o.
E-mail: Jana.Hrubcova@ikea.com
O IKEA
Dnes má IKEA celkovo 343 obchodov v 26 krajinách. Od roku 1943 ponúka široký sortiment dobre navrhnutých, funkčných výrobkov za také nízke ceny, aby si ich mohlo dovoliť čo najviac ľudí. IKEA presadzuje výrobné postupy, ktoré sú priateľské k životnému prostrediu, a vyvíja aktivity na podporu detí.