Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

Tlačové správy


Online kampaň a aplikácia IKEA na záhradný nábytok
[National]  IKEA uviedla novú regionálnu komunikačnú kampaň, ktorá podporuje ponuku novej kolekcie záhradného nábytku IKEA a headline všetkých jej vizuálov, ktorý znie: „So záhradným nábytkom IKEA budete aj na záhrade ako doma‟.
Kampaň pozostáva z kombinácie outdoorových médií, online bannerov a vonkajšej expozície. Súčasťou online kampane je špeciálna úvodná stránka „Predstavte si svoju záhradu‟ s linkom na aplikáciu, ktorú majú zákazníci odteraz k dispozícii (www.predstavtesisvojuzahradu.sk).

Hlavná úvodná stránka ponúka zákazníkovi základné kroky na použitie aplikácie. Samotná aplikácia mu umožní, aby si vyskúšal, ako by mohla jeho záhrada, terasa alebo balkón vyzerať so záhradným nábytkom IKEA. Stačí, keď si zákazník spraví fotografiu svojej záhrady, terasy či balkóna, ktorý si potom môže zariadiť niektorým z kolekcie záhradného nábytku IKEA. Vyberať sa dá z rozmanitých sérií a výrobkov záhradného nábytku, jednotlivé kusy ďalej presúvať a otáčať, akoby to bolo v reálnom prostredí. Fotografie nanovo zariadených záhrad a balkónov potom možno zdieľať na facebooku alebo poslať prostredníctvom e-mailu. Cena zvoleného záhradného nábytku sa vypočíta podľa návrhu zákazníka.
Aplikáciu pre smartfóny s operačnými systémami iOS a Android si možno zadarmo stiahnuť na App Store alebo Google play.
Call centrum: 02/48 226 111
Jana Hrubcová
IKEA Bratislava s. r. o.
E-mail: jana.hrubcova@ikea.com
O IKEA
IKEA je spoločnosť so švédskymi koreňmi zaoberajúca sa bytovým zariadením, ktorú v roku 1943 založil Ingvar Kamprad. Víziou IKEA je „vytvárať lepší každodenný život pre mnohých ľudí.‟ Z obchodného hľadiska si kladieme za cieľ ponúkať široký sortiment kvalitného a funkčného bytového zariadenia s dobrým dizajnom za ceny také nízke, aby si ho mohlo dovoliť kúpiť čo najviac ľudí. IKEA má celkovo 337 obchodných domov v 40 krajinách/oblastiach, z ktorých 40 obchodných domov vlastnia a prevádzkujú držitelia licencie mimo IKEA Group v 16 krajinách. Obchodné domy IKEA Group privítali v minulom roku 590 miliónov návštevníkov. Viac informácií nájdete na www.IKEA.sk