Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

Tlačové správy


V obchodnom dome IKEA sa zmenia otváracie hodiny
[National]  Bratislava, 31. júl 2013 – Spoločnosť IKEA Bratislava sa rozhodla zmeniť otváracie hodiny vo svojom obchodnom dome. Obchodný dom bude otvorený od 9,00 do 21,00 h (v súčasnosti je otváracia doba od 10,00 do 22,00 h). Táto zmena bude platná od 1. septembra 2013.
IKEA sa tak rozhodla na základe spätnej väzby a nákupného správania zákazníkov s cieľom naplniť ich požiadavky a zvýšiť úroveň nakupovania vo svojom obchodnom dome.
„Skoršie otváracie hodiny viac zodpovedajú potrebám našich zákazníkov a ich súčasnému nákupnému správaniu, predovšetkým rodín s deťmi, ktoré uprednostňujú nakupovanie ráno. Dlhodobé prieskumy preukázali, že zákazníci radi nakupujú v skorších ranných hodinách predovšetkým počas víkendov, a naopak v neskorších večerných hodinách nakupujú oveľa menej. Okrem toho, okolité nákupná centrá taktiež otvárajú zvyčajne o deviatej hodine, takže veríme, že táto zmena bude pozitívnym prínosom v každom ohľade,“ zdôvodnil toto rozhodnutie Radek Pazour, manažér Služieb zákazníkom IKEA pre región CZ HU SK.
Nové otváracie hodiny
Mnoho zákazníkov oceňuje otvorenie reštaurácie a detského kútika v obchodnom dome IKEA o pol hodiny skôr. Preto sa IKEA rozhodla toto riešenie ponechať a reštaurácia i detský kútik budú otvorené už od 8,30 h.

O tejto zmene bude IKEA zákazníkov vopred informovať prostredníctvom všetkých dostupných komunikačných kanálov, v externých médiách, na webe a pod. Informácia bude uverejnená aj v novom katalógu IKEA 2014.
Call centrum: 02/48 226 111
Jana Hrubcová
Email address: jana.hrubcova@ikea.com
O IKEA
IKEA je spoločnosť so švédskymi koreňmi zaoberajúca sa bytovým zariadením, ktorú v roku 1943 založil Ingvar Kamprad. Našou obchodnou myšlienkou je „vytvárať lepší každodenný život pre mnohých ľudí“. Z obchodného hľadiska si kladieme za cieľ ponúkať širokú škálu kvalitne navrhnutého a funkčného bytového zariadenia za ceny také nízke, aby si ho mohlo dovoliť kúpiť čo najviac ľudí. IKEA má celkovo 343 obchodných domov v 40 štátoch/oblastiach, z ktorých 40 obchodných domov vlastnia a prevádzkujú držitelia licencie mimo IKEA Group v 16 krajinách. Obchodné domy IKEA ročne privítajú 590 miliónov návštevníkov.