Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

Tlačové správy


IKEA začína s predajom nových mäsových guľôčok
[International]  Vďaka zníženému počtu dodávateľov mäsa a zlepšenej kontrole sa budú od utorka 26. marca v reštaurácii IKEA Bratislava podávať novo vyrobené mäsové guľôčky.
IKEA Group sa zaviazala podávať a predávať len vysoko kvalitné potraviny vyrábané zodpovedne, ktoré vyhovujú prísnym bezpečnostným a kvalitatívnym požiadavkám.

„Dôvera našich zákazníkov a zamestnancov je pre nás prvoradá. V dôsledku výskytu konského mäsa v potravinovom priemysle je zrejmé, že IKEA Group nedokázala, aj napriek prísnym normám, splniť očakávania našich zákazníkov. Vzniknutú situáciu berieme veľmi vážne a uskutočňujeme zmeny s cieľom posilniť možnosti vystopovania pôvodu potravín v celom potravinovom hodnotovom reťazci,‟ uviedol Edward Mohr, Global IKEA Food Manager.

Koncom februára zastavila IKEA Group predaj výrobnej šarže mäsových guľôčok, v ktorej sa našli stopy konského mäsa, pochádzajúce od jedného švédskeho dodávateľa. Ako prvý krok sme vykonali podrobnú analýzu výroby mäsových guľôčok v spolupráci s nezávislými odborníkmi a príslušným dodávateľom vo Švédsku. Výsledkom je:

• Zjednodušenie dodávateľského reťazca obmedzením počtu dodávateľov mäsa.

• Zlepšenie kontroly príslušného dodávateľa prostredníctvom analýzy DNA surového mäsa i konečného výrobku. Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť, aby naše mäsové guľôčky obsahovali len suroviny uvedené v produktovej špecifikácii.


Ďalšie kroky:

• V spolupráci s nezávislou spoločnosťou na kontrolu kvality rozširujeme naše požiadavky na dodávky a spracovanie všetkých mäsových výrobkov v našom sortimente s cieľom vystopovať jeho pôvod až po farmu, na ktorej boli zvieratá chované.

• Analýzy DNA zavádzame ako bežnú súčasť kontroly mletého mäsa od všetkých dodávateľov vo všetkých výrobných jednotkách.

• V rámci pravidelných auditov vykonávaných treťou stranou zabezpečíme, aby všetci dodávatelia a subdodávatelia dodržiavali tieto sprísnené požiadavky.

Mäsové guľôčky sa v reštauráciách IKEA v Českej republike, Maďarsku a na Slovensku budú opäť podávať od utorka 26. marca. Čoskoro si ich budú môcť zákazníci kúpiť aj v Obchodíkoch so švédskymi špecialitami.
Call centrum: 02/48 226 111
Jana Hrubcová
IKEA Bratislava, s. r. o.
Tel.: +421 2 48 226 102
Mobil: +421 911 672 420
Email: jana.hrubcova@IKEA.com
O IKEA
Víziou IKEA je vytvárať lepší každodenný život pre mnohých ľudí. Našou obchodnou myšlienkou je ponúkať široký sortiment funkčného bytového zariadenia s dobrým dizajnom za také nízke ceny, aby si ho mohlo dovoliť čo najviac ľudí. IKEA Group má 298 obchodných domov v 26 krajinách a 139 tisíc pracovníkov. IKEA bola založená vo Švédsku v roku 1943. Obchodné domy IKEA Group navštívilo vo finančnom roku 2012 celkove 690 miliónov návštevníkov.