Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

Tlačové správy


IKEA zabezpečuje opravu vybraných detských postelí KRITTER a SNIGLAR, pri ktorých hrozí riziko poranenia
[International]  Spoločnosť IKEA žiada zákazníkov, ktorí si zakúpili detskú posteľ KRITTER alebo SNIGLAR, aby bezodkladne skontrolovali dátum jej výroby, ktorý je označený na čele alebo spodnej časti postele.
IKEA dostala sedem oznámení o zlomení kovového stĺpika spájajúceho rám postele s bezpečnostnou zábranou. Zlomený stĺpik môže mať ostré hrany, takže hrozí riziko poranenia. IKEA nedostala žiadne oznámenie o tom, že by zlomený stĺpik spôsobil akékoľvek poranenie.
KRITTER, SNIGLAR detské postieľky
Tento problém sa týka iba postelí KRITTER s označeným dátumom výroby (v tvare RRTT) od 1114 do 1322 a postelí SNIGLAR s označeným dátumom od 1114 do 1318.

Prosíme všetkých zákazníkov, ktorí takúto posteľ vlastnia, aby navštívili Oddelenie služieb zákazníkom v obchodnom dome IKEA alebo sa obrátili na Kontaktné centrum telefonicky: 02/48 226 111 alebo mailom: ikea.info@ikea.com, na základe čoho dostanú bezplatne súpravu dielov na opravu.

IKEA sa ospravedlňuje za všetky nepríjemnosti, ktoré týmto mohla spôsobiť.
Call centrum: 02/48 226 111
O IKEA
IKEA je spoločnosť so švédskymi koreňmi zaoberajúca sa bytovým zariadením, ktorú v roku 1943 založil Ingvar Kamprad. Našou obchodnou myšlienkou je „vytvárať lepší každodenný život pre mnohých ľudí“. Z obchodného hľadiska si kladieme za cieľ ponúkať širokú škálu kvalitne navrhnutého a funkčného bytového zariadenia za ceny také nízke, aby si ho mohlo dovoliť kúpiť čo najviac ľudí. IKEA má celkovo 343 obchodných domov v 40 štátoch/oblastiach, z ktorých 40 obchodných domov vlastnia a prevádzkujú držitelia licencie mimo IKEA Group v 16 krajinách. Obchodné domy IKEA ročne privítajú 590 miliónov návštevníkov.