Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

Tlačové správy


IKEA vo finančnom roku 2012
[National]  V obchodnom dome IKEA narástol počet návštevníkov a ceny sme udržali. Príležitosťou pre tento finančný rok je zameranie na textílie, spálne a záhradný nábytok.
IKEA rastie
Bez ohľadu na veľkosť našich domácností zápasí občas každý z nás s nedostatkom priestoru. Vo finančnom roku *FY12 sme našim zákazníkom ponúkli množstvo šikovných riešení spojených so zariadením malého priestoru, čo prinieslo pre IKEA na Slovensku ďalší nárast.

Obchodný dom v Bratislave privítalo 2,8 milióna návštevníkov, čo predstavuje 4% zvýšenie v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Svedčí to určite o rastúcom záujme o zariadenie do domácnosti. Z týchto návštevníkov sa 1,4 milióna stalo zákazníkmi, čo potvrdzuje stabilný trend.

Vo FY12 náš celkový predaj dosiahol 65 748 150 EUR (66 403 791 EUR vo FY11). Hlavným dôvodom mierneho poklesu predaja bola rekonštrukcia obchodného domu zameraná na jeho rozšírenie, ktorá prebiehala za plnej prevádzky. Investícia 35 mil. eur má zabezpečiť zlepšenie služieb a spríjemnenie nakupovania pre našich zákazníkov. V porovnaní s FY11 sme ceny našich výrobkov zachovali.

Veríme v lojálny vzťah s našimi zákazníkmi, preto sme začali členom klubu IKEA FAMILY ponúkať ešte viac. Predaj členom IKEA FAMILY predstavoval vo FY12 viac ako 50% z celkového predaja. Tento klub má na Slovensku v súčasnosti 200 000 členov a za posledný rok vzrástol ich počet o 30 000. Členská základňa IKEA BUSINESS tiež narástla. Vo FY12 dosiahla na Slovensku 600 členov. Naším cieľom je v tomto finančnom roku zvýšiť ich počet o ďalších 450 členov.


Ľudia v IKEA
V IKEA usilujeme o rast našich výsledkov takým spôsobom, aby sme mohli ponúknuť ešte viac pracovných príležitostí alebo pracovných hodín našim súčasným i novým pracovníkom. Rozvoj našich spolupracovníkov je pre nás rovnako dôležitý. Od FY12 sme našich vedúcich školili v ich vodcovských schopnostiach, druhí zasa zbierali svoje skúsenosti prácou na rôznych pozíciách v rámci celej firmy – na Slovensku aj medzinárodne. Vieme, že investícia do rozvoja ľudí pomôže vylepšiť úroveň poskytovaných služieb a orientáciu na zákazníka v našich obchodných domoch.

Spokojnosť zamestnancov pravidelne sledujeme prostredníctvom zamestnaneckého prieskumu VOICE. Kľúčové ukazovatele ako napríklad preberanie a odovzdávanie zodpovednosti, schopnosť robiť vlastné rozhodnutia a odvaha byť iný v tíme na Slovensku postupne rastú a vo všeobecnosti dosahujeme vysoké hodnoty. Stále si však myslím, že môžeme urobiť viac pre to, aby sme mali ešte lojálnejších spolupracovníkov a aby sme boli pre ľudí na našom trhu ešte atraktívnejším zamestnávateľom, čo v konečnom dôsledku prispeje k zvýšeniu úrovne služieb pre našich zákazníkov.


People & Planet Positive – Dobré pre ľudí a planétu
Sme presvedčení o tom, že ak každý z nás podnikne aspoň malý krôčik, spoločne dokážeme prispieť k trvale udržateľnejšej budúcnosti pre nás aj pre ďalšie generácie. Preto sa v našom podnikaní sústreďujeme na zodpovedné a ekologické postupy, a našich zákazníkov tiež povzbudzujeme k šetreniu zdrojmi v rámci ich vlastných možností – vo svojich domácnostiach.

Vo FY12 sme podporili environmentálne projekty miestnych škôl a škôlok programu Zelená škola. Prispeli sme sumou 40 000 EUR pre organizáciu Živica – centrum environmentálneho a etického vzdelávania, ktoré tento program na Slovensku zastrešuje. V každom našom novom, rozširovanom alebo prestavovanom obchodnom dome (vo FY12 to bol práve obchodný dom v Bratislave a obchodné domy v Prahe na Černom moste a na Zličíne) zavádzame početné opatrenia na úsporu energie. Je to napríklad využitie LED zdrojov, energeticky úspornej klimatizácie a lepších izolačných materiálov.

Aj našim zákazníkom chceme pomôcť šetriť náklady, ktoré môžu využiť na vylepšenie svojho života doma. Ponúkame im možnosti, ako ušetriť zdroje rôznym spôsobom (napr. batérie, ktoré šetria vodu, energeticky úsporné spotrebiče, žiarovky a lampy LED, zariadenie na triedenie odpadu). Tieto im okrem úspory nákladov za energie v domácnosti umožnia tiež aktívne prispievať k šetreniu našej planéty.


Čo nás čaká
V IKEA radi plánujeme dlhodobo. Vďaka tomu máme lepší prehľad o tom, ako môžeme byť atraktívnejší pre zákazníkov, kde môžeme ušetriť náklady, aké kompetencie by mali mať naši ľudia a vzhľadom na trvalú udržateľnosť, ktorý z našich dnešných krokov ovplyvní v budúcnosti životy ľudí.

Chceme byť pre našich zákazníkov ešte dostupnejší a lepší. Náš tovar a dômyselné riešenia IKEA budú pre zákazníkov ešte prístupnejšie do konca FY16, kedy chceme pre náš región CZ/HU/SK spustiť nakupovanie on-line. Robíme všetko pre to, aby sme mohli začať. Je to však veľmi komplexný proces a tiež oblasť, v ktorej sa sami musíme veľa učiť. Zlepšenie dostupnosti znamená tiež otvorenie nových obchodných domov. V nasledujúcich šiestich rokoch plánujeme otvoriť nové obchodné domy v Prahe, Plzni, Hradci Králové a Košiciach.

Z hľadiska komerčných priorít venujeme tento rok mimoriadnu pozornosť textíliám, spálňam a záhradnému nábytku. V našich obchodných domoch jednoznačne vidno, koľko nadšenia a energie venovali týmto témam naši spolupracovníci.

Vo FY13 sme investovali do zníženia cien pre našich zákazníkov, a to 1,8%.

Som presvedčený o tom, že naše napredovanie je možné prispôsobením našich riešení lokálnym potrebám, aby vyhovovali požiadavkám a predstavám našich zákazníkov, vyzdvihnutím kvality a výhod našich výrobkov a ich dostupnosti. V záujme nášho ďalšieho rastu sa chceme sústrediť na vitalitu a sezónnu obmenu a umožniť našim zákazníkom spestrenie svojich domácností aj s malými prostriedkami.


Marek Feltl
Generálny riaditeľ IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovenská republika

* Finančný rok 2012 trval od 1. septembra 2011 do 31. augusta 2012.
Call centrum: 02/48 226 111
Jana Hrubcová
IKEA Bratislava s. r. o.
E-mail: jana.hrubcova@ikea.com
O IKEA
Spoločnosť IKEA so švédskymi koreňmi, zaoberajúcu sa predajom bytového zariadenia do domácností, založil v roku 1943 Ingvar Kamprad. Víziou IKEA je „vytvárať lepší každodenný život pre mnohých ľudí“. Obchodnou myšlienkou je ponúkať široký sortiment funkčného bytového zariadenia s dobrým dizajnom a za také nízke ceny, aby si ho mohlo dovoliť čo najviac ľudí. IKEA má 340 obchodných domov v 40 krajinách/oblastiach, pričom 40 obchodných domov vlastnia a prevádzkujú držitelia licencie mimo IKEA Group. Obchodné domy IKEA Group navštívilo minulý rok celkove 699 miliónov návštevníkov.