Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

Tlačové správy


IKEA Bratislava získala ocenenie Via Bona Slovakia 2013
[National]  IKEA Bratislava získala ocenenie Via Bona Slovakia 2013 v kategórii Zelená firma za unikátny projekt Papierové palety. Ocenenia Via Bona Slovakia každoročne odovzdáva Nadácia Pontis firmám, ktoré vynikajú zodpovedným podnikaním a filantropiou.
Pre IKEA Bratislava je toto prvé ocenenie Via Bona Slovakia. „Zisk ocenenia Via Bona Slovakia 2013 je pre nás veľmi hodnotný a zároveň zaväzujúci do budúcnosti. Sme radi, že sme sa stali firmou, ktorá môže byť inšpiráciou pre ostatné, a že sme s naším zodpovedným podnikaním pozitívne vnímaní v očiach verejnosti,“ uviedla Nina Maláková, riaditeľka obchodného domu IKEA Bratislava.


Spoločnosť IKEA nahradila drevené palety za papierové, ktoré slúžia na prepravu a skladovanie tovaru. „Zavedenie papierových paliet má ekologický a ekonomický vplyv. Vďaka možnosti prepravy vyššieho objemu tovaru sa znížil počet nákladných áut i množstvo emisií CO2 v Slovenskej republike o 15 %. Dôležitá je tiež lepšia dostupnosť tovaru pre našich zákazníkov,‟ uviedla Kamila Svítková, manažérka logistiky IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko. Papierové palety sa po použití recyklujú a ako surovina idú späť do výroby. Tak sa z nich napríklad vyrábajú kartónové škatule, ktoré sa potom ako obchodný tovar predávajú v našich obchodných domoch.
Ocenenie Via Bona Slovakia udeľuje Nadácia Pontis malým a veľkým firmám od roku 1998, ktoré chcú svojimi aktivitami inšpirovať iné spoločnosti. Hodnotiaca komisia zložená zo 47 nezávislých odborníkov posudzovala tento rok 52 nominácií firiem, ktoré sa správajú férovo k zákazníkom, poskytujú výborné podmienky pre svojich zamestnancov, podporujú životné prostredie alebo podporujú projekty pre zlepšenie spoločnosti na Slovensku.
Call centrum: 02/48 226 111
Jana Hrubcová
Email address: jana.hrubcova@ikea.com
O IKEA
IKEA je spoločnosť so švédskymi koreňmi zaoberajúca sa bytovým zariadením, ktorú v roku 1943 založil Ingvar Kamprad. Víziou IKEA je „vytvárať lepší každodenný život pre mnohých ľudí‟. Z obchodného hľadiska si kladieme za cieľ ponúkať široký sortiment kvalitného a funkčného bytového zariadenia s dobrým dizajnom za ceny také nízke, aby si ho mohlo dovoliť kúpiť čo najviac ľudí. IKEA má celkove 349 obchodných domov v 40 krajinách/oblastiach, z ktorých 44 obchodných domov vlastnia a prevádzkujú držitelia licencie mimo IKEA Group. Obchodné domy IKEA Group privítajú ročne 690 miliónov návštevníkov.