Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

Tlačové správy


Rozhodnite kde vyrastú zelené školské projekty.
[National]  CEEV Živica a spoločnosť IKEA Bratislava dnes spustili hlasovanie o 10 najlepších projektov Zelených škôl. Tie budú v rámci druhého ročníka grantového programu „Pomáhame vyrásť“ podporené celkovou sumou 5 000 €.
Myšlienkou grantového programu „Pomáhame vyrásť“ je podporiť praktické aktivity škôl na ochranu životného prostredia a zníženie ekologickej stopy školy a jej okolia. Malo by ísť o účinné riešenia, ktoré budú slúžiť aj ako demonštračné a motivačné príklady pre ostatné školy, obce, či jednotlivcov.

Projekty, ktoré môžete nájsť na stránke www.spolusvami.sk/hlasovanie vymýšľali žiaci a ich učitelia, ktorí sa rozhodli urobiť zmenu na svojej škole.

„Sme radi, že nápaditosť a kvalita aktivít, ktoré chcú školy realizovať sa každým rokom zväčšuje a že k tomu prispieva aj náš grantový program a podpora, ktorú školám poskytujeme,“ hovorí Radoslav Plánička, koordinátor programu Zelená škola. Konkrétne projekty však nemenuje a odporúča oboznámiť sa s nimi na spomínanej stránke a zahlasovať podľa vlastného názoru.

V minulom školskom roku bolo podporených 15 projektov. Napr. originálna ekoučebňa „Zelený zámoček“ z dreva, slamy a hliny so zelenou strechou, ktorý bol vybudovaný v areáli Materskej školy Na Starej Tehelni v Banskej Bystrici. V Špeciálnej základnej škole na Školskej ulici v Dubnici nad Váhom vznikla interaktívna učebňa s bylinkovým záhonom a Turanoch zase zrekonštruovali náučný chodník. Podporené projekty pomohlo vybrať viac ako 6 000 hlasujúcich.

Až do 17.2.2013 môžete aj vy na stránke www.spolusvami.sk/hlasovanie hlasovať za najzaujímavejšie projekty materských, základných a stredných škôl z celého Slovenska a rozhodnúť tak, ktorých 10 projektov bude financovaných.


---------------------------------------------------------------------------------------------------

O programe Zelená škola
... je najväčší certifikačno-vzdelávací ekoprogram na svete. Zapojených je doňho viac ako 40 000 škôl z 53 krajín sveta. Od roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu. Na Slovensku je v programe aktuálne registrovaných 250 škôl. Viac informácií nájdete na www.zelenaskola.sk
Call centrum: 02/48 226 111
Jana Hrubcová
IKEA Bratislava s. r. o.
E-mail: jana.hrubcova@ikea.com
O IKEA
IKEA ponúka bytové zariadenie s dobrým dizajnom a funkčnosťou za prijateľné ceny. Založená bola vo Švédsku v roku 1943. V súčasnosti má IKEA Group 300 obchodných domov v 26 krajinách a 139 000 zamestnancov prispievajúcich k vízii IKEA vytvárať lepší každodenný život pre mnohých ľudí. Neoddeliteľnou súčasťou každého kroku, ktorý sa v rámci IKEA podnikne, je starostlivosť o ľudí a životné prostredie. IKEA neustále podporuje iniciatívy v prospech detí i životného prostredia