Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

Tlačové správy


Peter Agnefjäll – nový prezident a CEO IKEA Group
[National]  1. septembra 2013 preberá Peter Agnefjäll funkciu prezidenta a CEO spoločnosti IKEA Group. Bude pokračovať v ambicióznej firemnej stratégii rastu, ktorá má za cieľ do roku 2020 zdvojnásobiť obrat i návštevnosť, aby bola IKEA dostupná pre viac ľudí.
„Základom nášho podnikania sú potreby a sny ľudí o lepšom bývaní a živote doma. Som veľmi hrdý na to, že môžem stáť na čele spoločnosti, ktorá sa snaží ponúkať výrobky vysokej kvality s výborným dizajnom a funkčnosťou za také ceny, ktoré si môže dovoliť čo najviac ľudí,‟ hovorí Peter Agnefjäll.

Hoci je IKEA prítomná už vo vyše 40 krajinách na celom svete, stále má obrovský potenciál pre ďalší rast.

„IKEA je vo fantastickej situácii – na väčšine trhov sme stále malí a sme finančne silní na to, aby sme mohli uvažovať o dlhodobom rozvoji. Jeden z hlavných dôvodov, prečo som začal pracovať v IKEA je ten, že je to firma založená na skutočných hodnotách, ktorá chce mať pozitívny vplyv na ľudí a spoločnosť. Práve preto je trvalá udržateľnosť súčasťou všetkého, čo robíme. Udržateľnosť by nemala byť luxusom, ale byť dostupná pre mnohých ľudí,‟ hovorí Peter Agnefjäll.
Peter Agnefjäll získal v rámci IKEA rozsiahle skúsenosti. Svoju kariéru začal v predaji v roku 1995 a neskôr pracoval aj ako asistent zakladateľa IKEA, Ingvara Kamprada. Do minulého roka bol Peter Agnefjäll obchodným riaditeľom IKEA Group vo Švédsku. V priebehu posledného finančného roka pracoval po boku predchádzajúceho CEO Mikaela Ohlssona a pripravoval sa na svoju úlohu CEO.

„Srdečne vítam Petra vo funkcii nového CEO IKEA Group. Jeho schopnosť počúvať a analyzovať v kombinácii s vynikajúcimi rozhodovacími schopnosťami zabezpečia v nasledujúcich rokoch dobré vedenie IKEA počas ďalšieho rastu s dôrazom na efektívnosť nákladov,‟ povedal Göran Grosskopf, predseda Ingka Holding BV – materskej spoločnosti IKEA Group.
Peter Agnefjäll – nový prezident a CEO IKEA Group
Call centrum: 02/48 226 111
Jana Hrubcová
Email address: jana.hrubcova@ikea.com
O IKEA
IKEA je spoločnosť so švédskymi koreňmi zaoberajúca sa bytovým zariadením, ktorú v roku 1943 založil Ingvar Kamprad. Našou obchodnou myšlienkou je „vytvárať lepší každodenný život pre mnohých ľudí“. Z obchodného hľadiska si kladieme za cieľ ponúkať širokú škálu kvalitne navrhnutého a funkčného bytového zariadenia za ceny také nízke, aby si ho mohlo dovoliť kúpiť čo najviac ľudí. IKEA má celkovo 343 obchodných domov v 40 štátoch/oblastiach, z ktorých 40 obchodných domov vlastnia a prevádzkujú držitelia licencie mimo IKEA Group v 16 krajinách. Obchodné domy IKEA ročne privítajú 590 miliónov návštevníkov.