Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

Tlačové správy


IKEA Bratislava získala dve ocenenia MasterCard Obchodník roka 2013
[National]  IKEA Bratislava získala po úspechu na Via Bona Slovakia ďalšie hodnotné ocenenia - MasterCard Obchodník roka 2013 v kategóriách Obchodník pre domácnosť 2013 a Inovácia v obchode roku 2013.
Pre IKEA Bratislava je zisk dvoch ocenení veľmi pozitívnou správou. „Sme veľmi hrdí a vďační za získanie týchto ocenení. Zároveň je to pre nás záväzok, aby sme svoju prácu a služby pre našich zákazníkov stále zlepšovali. Rada by som sa poďakovala našim zamestnancom, ktorí k tomuto úspechu veľkou mierou prispeli,“ uviedla Nina Maláková, riaditeľka obchodného domu IKEA Bratislava
Zavedenie systému papierových paliet bolo odbornou porotou vybrané ako najvýznamnejšia inovácia v obchode za rok 2013 a zvíťazila v kategórii MasterCard Inovácia v obchode 2013. Hlavným kritériom pre víťazstvo v tejto kategórii bolo implementáciu zaujímavého inovačného projektu alebo dlhodobá koncepcia vyznačujúca sa prijímaním nových a inovatívnych riešení. Odborná porota bola tvorená zástupcami slovenského obchodu, akademickej sféry a štátnej správy. Každý porotca vybral na základe nominácií i svojich znalostí a skúseností jeden inovačný projekt v obchode za rok 2013.

Prvý ročník súťaže MasterCard obchodník roka 2013 na Slovensku je projektom spoločnosti MasterCard, ktorý si kladie za cieľ vyzdvihnúť tých najlepších obchodníkov a súčasne pomôcť spotrebiteľom v orientácii na trhu. Víťaz v kategórii Obchodník pre domácnosť je určený na základe prieskumu verejnej mienky, uskutočneného na reprezentatívnej vzorke populácie a odráža názory spotrebiteľov. IKEA Bratislava toto ocenenie získala vďaka svojej obľúbenosti medzi slovenskými spotrebiteľmi.
Call centrum: 02/48 226 111
Jana Hrubcová
Email address: jana.hrubcova@ikea.com
O IKEA
IKEA je spoločnosť so švédskymi koreňmi zaoberajúca sa bytovým zariadením, ktorú v roku 1943 založil Ingvar Kamprad. Víziou IKEA je „vytvárať lepší každodenný život pre mnohých ľudí‟. Z obchodného hľadiska si kladieme za cieľ ponúkať široký sortiment kvalitného a funkčného bytového zariadenia s dobrým dizajnom za ceny také nízke, aby si ho mohlo dovoliť kúpiť čo najviac ľudí. IKEA má celkove 349 obchodných domov v 40 krajinách/oblastiach, z ktorých 44 obchodných domov vlastnia a prevádzkujú držitelia licencie mimo IKEA Group. Obchodné domy IKEA Group privítajú ročne 690 miliónov návštevníkov.