Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

Tlačové správy


Vývoj predaja vo finančnom roku 2013
[National]  Vývoj predaja vo finančnom roku 2013: IKEA Group pokračuje v náraste predaja
Celkový predaj IKEA Group vo finančnom roku 2013 vzrástol na 27,9 miliardy eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim finančným rokom predstavuje nárast o 3,1% (+3,6% po zohľadnení kurzovných zmien). V porovnateľných obchodných domoch to znamenalo nárast predaja o 1,8%.
„Pre našich zákazníkov je čoraz dôležitejšie získať dobrú hodnotu za vydané peniaze – a vývoj nášho predaja svedčí o tom, že ľudia na celom svete oceňujú náš koncept výrobkov s dobrou kvalitou a dizajnom za nízke ceny,‟ hovorí prezident a CEO Peter Agnefjäll.

„Pre mnohých ľudí je v súčasnosti najdôležitejšie, aby sa im podarilo znížiť náklady na energie a aby dokázali zlepšiť udržateľnosť svojich domácností. Za posledný rok sme predali 20 miliónov energeticky úsporných výrobkov LED za prijateľnú cenu, čo tiež prispieva k úspore energie. Do roku 2016 chceme zameniť všetky naše výrobky z oblasti svietidiel za výrobky LED, aby sme mohli ešte väčšiemu množstvu ľudí pomôcť doma ušetriť viac. Udržateľnosť by nemala byť luxusom, ‟ pokračuje Peter Agnefjäll.
Peter Agnefjäll – prezident a CEO IKEA Group
Najväčší nárast zaznamenali v uplynulom roku Rusko a Čína, významný progres však dosiahla aj Severná Amerika. Južnú Európu síce aj naďalej ovplyvňovala súčasná zložitá ekonomická situácia, no takmer na všetkých trhoch sa IKEA Group podarilo zväčšiť svoj podiel.

Počas finančného roku 2013 pokračovala IKEA Group v raste v súlade s víziou IKEA vytvárať lepší každodenný život pre mnohých ľudí, stojacej na pevných základoch finančných zásad rozvoja z vlastných zdrojov a prijímania dlhodobých rozhodnutí.
Celý ročný prehľad „The IKEA Group Yearly Summary‟ bude zverejnený v januári 2014. FY13 = finančný rok 2013 zahŕňa obdobie od 1. septembra 2012 do 31. augusta 2013.
Call centrum: 02/48 226 111
Jana Hrubcová
Email address: jana.hrubcova@ikea.com
O IKEA
IKEA je spoločnosť so švédskymi koreňmi zaoberajúca sa bytovým zariadením, ktorú v roku 1943 založil Ingvar Kamprad. Našou obchodnou myšlienkou je „vytvárať lepší každodenný život pre mnohých ľudí“. Z obchodného hľadiska si kladieme za cieľ ponúkať širokú škálu kvalitne navrhnutého a funkčného bytového zariadenia za ceny také nízke, aby si ho mohlo dovoliť kúpiť čo najviac ľudí. IKEA má celkovo 343 obchodných domov v 40 štátoch/oblastiach, z ktorých 40 obchodných domov vlastnia a prevádzkujú držitelia licencie mimo IKEA Group v 16 krajinách. Obchodné domy IKEA ročne privítajú 590 miliónov návštevníkov.