Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

IKEA Helsingborg - Miljö & Socialt ansvar

Snabbladdning av elbil
NYHET
- Snabbladdning av elbil
IKEA Helsingborg bjuder kunder på gratis snabbladdning av elbil i samarbete med Öresundskraft och Garo.

Elen produceras av de egna vindkraftverken i norra Sverige. Öresundskraft och Garo har bidragit med laddstationen.

IKEA vill hjälpa till med omställningen till förnybara drivmedel för våra kunder och som ett led i det arbetet har vi ett samarbete med Öresundskraft och GARO i Helsingborg kring snabbladdning av elbilar. Vi erbjuder sedan tidigare långsam laddning.

IKEA Helsingborg och miljön
IKEA varuhuset i Helsingborg har nu slagit upp portarna och för att minimera klimatpåverkan används enbart förnyelsebar el och varuhuset värms upp och kyls ner med hjälp av bergvärme. För att lysa upp bokstäverna i IKEA på fasaden används LED-belysning. Det finns sex elstolpar där elbilar kan laddas gratis och alla sorters miljöbilar får en särskild plats under tak. Källsorteringen för kunder har utökats och erbjuder nu 8 olika sektioner att sortera allt från wellpapp till elskrot i. Matresterna från restaurangen blir biogas. Numera finns även en busshållplats för stadsbussens linje 22 i anslutning till varuhusets entré. Kunder uppmuntras att komma med allmänna kommunikationsmedel eller cykel till varuhuset och vid behov utnyttja den billiga hemtransporten.

Ge ett nytt liv till dina extra IKEA nycklar
Välkommen in och lämna dina extra IKEA nycklar i insamlingstunnan bredvid packbordet utanför kassorna, så återvinner vi dem. Tillsammans bidrar vi till en mera hållbar miljö.

Ellen - av unga tjejer för unga tjejer
IKEA Helsingborg stöder Rädda Barnens lokalförening i Helsingborg. Hälften av intäkterna från försäljningen av skruvar och muttrar på Byten & Återköp går direkt till föreningen.

Jämställdhet, rättigheter, vänskap, mobbning, relationer, gränssättning, normer, föräldrar och sex och samlevnad.

Ellen är ett jämställdhetsprojekt som syftar till att stärka unga tjejer i sig själva och i sina värderingar. Projektet startar och driver samtalsgrupper med tjejer i årskurs åtta där man träffas regelbundet under en termin.

Ellens arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och har ett jämställdhetsperspektiv. Ellen bedrivs med stöd från IKEA. Ellens huvudfinansiär är IKEA.
Natursnokarna
IKEA Helsingborg stöder Natursnokarna, som är Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet. Hälften av intäkterna från försäljningen av skruvar och muttrar på Byten & Återköp går direkt till denna verksamhet.

Varför stöder IKEA Natursnokarna?
IKEA tycker det är viktigt att ta ansvar i samhället. Vi fokuserar våra insatser på såväl barn och barns rättigheter som på miljöfrågor i stort och i vår närmiljö. Därför är det roligt att samarbeta med Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet Natursnokarna. Vi hoppas att många av våra besökare kommer att delta i verksamheten och lära sig mer om naturen och att vi blir fler som är aktsamma om vår gemensamma natur.