Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

News Room


IKEA kommenterar reportage om skogen
[National]  TV programmet Uppdrag Granskning har påannonserat att man den 25 april kommer att sända ett kritiskt reportage om bland annat IKEAs och Swedwoods skogsbruk i ryska Karelen och om IKEAs partnerskap med WWF.
Trä är ett bra material under förutsättning att det kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk. Därför har vi mycket tuffa krav när det gäller det trä som finns i våra produkter och bland världens säkraste kontrollsystem för att se till att alla delar av kedjan lever upp till dessa krav. IKEA accepterar bara trä från orörda naturskogar om det har certifierats som ansvarsfullt skogsbruk.

Karelen är ett område med höga naturvärden och beslutet att bruka skog där innebär ett ansvar som IKEA tar på största allvar. Vi arbetar ständigt för att bli bättre och vi kan se hur vår verksamhet i Karelen redan har gett resultat som gynnar skogen, tillexempel när det gäller lagstiftning och metoder för inventering av känsliga arter. Vi vill försäkra oss om att avverkningen inte utgör ett hot mot den biologiska mångfalden.

IKEA samarbetar med olika miljöorganisationer och har identifierat WWF som huvudpartner när det gäller skogsbruk. Vi har flera projekt där vi tillsammans skapar konkret förbättrade förutsättningar för framtidens skogsbruk. Samarbetet utmanar oss att bli ledande inom ansvarsfullt skogsbruk.

Läs mer om hur vi arbetar med trä
För mer information kontakta:
Sara Carlsson
Pressansvarig, IKEA Sverige
Telefon: +46(0)73-3531297
E-post: sara.carlsson2@ikea.com
Om IKEA
IKEA grundades 1943 och har 17 varuhus i Sverige, som årligen besöks av 33 miljoner människor. Distanshandeln bedrivs genom IKEA Handla Hemma. IKEA koncernen har 280 varuhus i 25 länder, som årligen besöks av 626 miljoner människor. IKEA katalogen trycks i 198 miljoner exemplar på 28 språk. Läs mer på: www.ikea.se