Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

News Room


IKEAs och UNICEF:s program når 74 miljoner barn i Indien
[National]  IKEA Foundation och UNICEF presenterar resultaten av arbetet under partnerskapets första årtionde med att stärka barnens rätt till utbildning, minska barnadödligheten och bekämpa de grundläggande orsakerna till barnarbete i Indien.
Under september kommer IKEA och UNICEF att uppmärksamma att man under tio års samarbete har lyckats hjälpa över 74 miljoner barn att skapa en bättre framtid för dem själva och för deras familjer.

Partnerskapet lanserades med en första kampanj för att stärka barnens rättigheter i mattbältet i Indiens befolkningsrikaste delstat Uttar Pradesh. År 2006 utvidgades partnerskapet till att även omfatta projekt för att stoppa barnarbete på bomullsodlingarna i staten Andhra Pradesh. För att stärka barns rättigheter, uppväxt och utveckling, utvidgades 2008 partnerskapet till 15 stater i ett land med över 28 miljoner barnarbetare och där cirka 4 700 barn under fem år dör varje dag.

”Genom att vi har arbetat tillsammans under de senaste 10 åren, och bidragit med över 100 miljoner euro (cirka 850 Mkr) till UNICEF:s projekt i Indien hittills, har vi skapat bättre möjligheter för över 74 miljoner barn”, förklarar Per Heggenes, CEO vid IKEA Foundation. ”Genom att tänka långsiktigt och arbeta tillsammans med UNICEF, kan vi ge hopp till många miljoner familjer.””IKEA:s ledarskap har på ett hållbart sätt påverkat livet för barn i hela världen”, säger UNICEF:s vd Anthony Lake. ”Fler barn får nu den näring de behöver för att överleva och växa upp, fler barn har tillgång till rent dricksvatten och bättre sanitära förhållanden, och fler barn går i skolan istället för att utnyttjas som olaglig arbetskraft. UNICEF ser fram emot nästa årtionde med detta framgångsrika partnerskap med IKEA.”

Resultaten av detta partnerskap i Indien under de senaste 10 åren är bland annat:

Hälsa och sanitet: bekämpar undernäring, dåligt vatten och dåliga sanitära förhållanden.

-370 000 barn har undersökts för undernäring och 56 500 barn har behandlats.

-2,14 miljoner kvinnor har fått lära sig om fördelarna med att amma sina barn.

-32 miljoner hem har nu toaletter, och 67 procent av skolorna har tillgång till toaletter, bättre dricksvatten och möjligheter att tvätta händerna.

Barns rättigheter och utbildning: ger kvalitetsutbildning och bekämpar barnarbete.

-Barnen i 13 120 skolor har nu fått bättre utbildade lärare och bättre läroplaner.

-15 000 barn i Indiens bomulls- och mattbälte kan nu gå i de vanliga skolorna efter att ha fått grundkunskaper i att läsa, skriva och räkna i speciella förberedande skolor.

-600 nya barnskyddskommittéer har grundats för att förhindra barnarbete.

-Över 500 000 ledare, kommuninvånare och ämbetsmän har utbildats för att skydda barnen.

En detaljerad rapport över framstegen finns online.

IKEA Foundation och UNICEF arbetar tillsammans för att främja barnens rättigheter och för att komma åt de grundläggande orsakerna till barnarbete i flera indiska delstater. Genom IKEAs välkända kampanj Mjukdjur för utbildning stöder IKEA Foundation också UNICEF:s program Skolor för Afrika och Skolor för Asien.
Få mer information om detta pressmeddelande genom att kontakta:
IKEA Foundation
Jonathan Spampinato
Tfn: +31 611 756 336
E-post: jonathan.spampinato@ikeafoundation.org

UNICEF
Jeremy Hartley, Chef, Kommunikation, Privata donationer och partnerskap, UNICEF
Tfn: +41-22-909 5406
E-post: jhartley@unicef.org

Caroline Den Dulk, Chef, Juridiska frågor och Kommunikation, UNICEF India
Tfn: +91-11-24690401 E-post: cdendulk@unicef.org
 
Om IKEA Foundation
IKEA Foundation strävar efter att förbättra möjligheterna för barn och ungdomar i utvecklingsländer genom att skapa holistiska, långsiktiga program som kan ge betydande och hållbar förändring. IKEA Foundation arbetar med starka strategiska partner med ett innovativt arbetssätt för att uppnå resultat i stor skala inom fyra olika områden av ett barns liv: en plats att kalla hem, en hälsosam start i livet, en bra utbildning och en hållbar familjeinkomst. De program som nu stöds påverkar cirka 100 miljoner barn. Du kan läsa mer på www.IKEAfoundation.org

Om IKEA
Visionen på IKEA är att skapa en bättre vardag för de många människorna. IKEA erbjuder heminredning med god design och funktion till låga priser. IKEA integrerar insatser för miljön i den dagliga verksamheten och stöder kontinuerligt sociala initiativ. IKEA grundades 1943 och har 17 varuhus i Sverige, som årligen besöks av 34 miljoner människor. Distanshandeln bedrivs genom IKEA Hemma. IKEA koncernen har 297 varuhus i 26 länder, som årligen besöks av 655 miljoner människor. IKEA katalogen trycks i 211 miljoner exemplar på 29 språk. . Mer information finns på IKEA.se

Om UNICEF
UNICEF arbetar i 190 länder och territorier för att hjälpa barn att överleva och utvecklas, från tidig barndom genom tonåren. Som världens största leverantör av vacciner för utvecklingsländer stöder UNICEF barnens hälsa och livsmedelsförsörjning, rent vatten och sanitära anordningar, grundläggande bra utbildning för alla pojkar och flickor, och arbetar för att skydda barn från våld, exploatering och aids. UNICEF baserar sin ekonomi helt på frivilliga bidrag från privatpersoner, företag, stiftelser och stater. För mer information om UNICEF och dess verksamhet, se: www.unicef.org