Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

News Room


IKEA upprättar hotline för tips om produktionsvillkoren hos leverantörer i fd Östtyskland
[National]  En hotline kompletterar den pågående utredningen om produktionsvillkoren hos leverantörer i Östtyskland för cirka 25 år sedan
IKEA upprättar en telefonjour dit personer kan höra av sig med information som kan bidra till att klargöra produktionsvillkoren i före detta Östtyskland, DDR. Uppgifterna kommer att ingå i den pågående utredningen som genomförs av revisionsföretaget Ernst & Young.

IKEA produkter ska tillverkas under acceptabla arbetsförhållanden. Sedan 2000 har vi en mycket strikt uppförandekod för leverantörer (IWAY) på plats för att säkerställa detta. I den ingår ett tydligt förbud mot tvångsarbete. Vi har ett väl utvecklat kontrollsystem för att säkerställa att koden efterlevs. Vi gör mer än 1 000 förhandsanmälda och oanmälda revisioner årligen.

IKEA tar anklagelser om att politiska fångar användes i produktionen hos någon av våra leverantörer för 20 – 30 år sedan i före detta DDR på största allvar. Om detta skulle ha förekommit är det fullständigt oacceptabelt och djupt beklagligt.

Före detta medarbetare på IKEA eller andra som önskar lämna uppgifter om produktionen av IKEA produkter i före detta DDR kan höra av sig till Ernst & Young på följande sätt:

• per telefon: måndag till fredag, från kl. 9 till 20 på +49 (6196) 996 14023
• via e-post: GDRinvestigation.IKEA@de.ey.com
• per post:

Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Reference: IKEA GDR investigation
Mergenthalerallee 3-5
D-65760 Eschborn
Germany


All information lämnas naturligtvis anonymt.
För mer information kontakta:
Sara Carlsson
Pressansvarig, IKEA Sverige
Telefon: +46 (0)733-53 12 97
E-post: sara.carlsson2@ikea.com