Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

News Room


Missvisande bild av Swedwoods verksamhet i Danville, USA
[International]  Mot bakgrund av den senaste tidens artiklar om Swedwoods verksamhet i Danville, USA, som vi inte riktigt känner igen oss i, ger koncernchef Gunnar Korsell här en kommentar.
Att värna om våra medarbetare är mycket väsentligt inom Swedwood-koncernen och IKEA-gruppen. Det är en självklarhet för oss att ge våra medarbetare en säker och bra arbetsplats. Och, det är också en självklarhet för oss att respektera våra medarbetares rätt att själva besluta om de vill ansluta sig fackligt eller ej. Detta är klart uttryckt i våra principer för medarbetarrelationer liksom i IKEAs uppförandekod för leverantörer, IWAY. Kraven följs årligen upp genom externa och interna revisioner.

Det finns alltid förbättringsmöjligheter och företaget har en nollvision för arbetsplatsolyckor men vi känner inte alls igen oss i den bild som getts i medierna. När det gäller vår fabrik, Swedwood Danville i Danville, Virginia, USA så har vi sedan vi invigde fabriken 2008 tillsammans med den lokala ledningen och medarbetare kontinuerligt arbetat med de utmaningar som kan finnas i en nystartad fabrik. Återkommande externa och interna revisioner, bland annat utförda av amerikanska myndigheter, visar ett tydligt och mycket gott resultat. Fabriken får väl godkänt både när det gäller arbetsmiljö och arbetsförhållanden. Vi har också, tvärtemot vad som sagts i vissa artiklar, mycket hög säkerhet, få olycksfall samt goda anställningsvillkor.

Vi anser att en olycka är en för mycket och bevisligen har vår fabrik en mycket god och säker arbetsmiljö. Från mars 2010 till maj i år, en period om 15 månader hade fabriken ingen LTA (Lost Time Accidents) dvs olycksfall som leder till minst en dags frånvaro. Detta är på en enhet med 375 medarbetare varje år tillsammans svarar för nästan 100,000 arbetsdagar. Lönemässigt, lön tillsammans med förmåner såsom sjukvårds- och tandvårds- samt pensionsförsäkringar mm sociala förmåner, har vi en av de absolut bästa lönenivåerna i regionen, detta är redovisat av externa undersökningsföretag.

Något som inte framkommit i medierna är att vi sedan flera år uppmanat facket att initiera en omröstning bland våra medarbetare i Danville i frågan om facklig anslutning, vilket är i enlighet med praxis och amerikansk lagstiftning. Det är våra medarbetare i USA som själva måste få bestämma. I omröstningen den 27 juli röstade våra medarbetare vid Swedwood Danville för facklig representation. Givetvis respekterar vi deras beslut och kommer att samverka med deras representanter i ömsesidig respekt.

Gunnar Korsell
Koncernchef, Swedwood
För mer information kontakta
Ylva Magnusson
Pressansvarig IKEA Sverige
Tel: 0733-53 12 97
Email: ylva.magnusson@ikea.com
Om IKEA
IKEA erbjuder heminredning med god design och funktion till låga priser. IKEA integrerar insatser för miljön i den dagliga verksamheten och stöder kontinuerligt sociala initiativ.IKEA grundades 1943 och har 17 varuhus i Sverige, som årligen besöks av 33 miljoner människor. Distanshandeln bedrivs genom IKEA Handla Hemma. IKEA koncernen har 283 varuhus i 26 länder, som årligen besöks av 626 miljoner människor. IKEA katalogen trycks i 197 miljoner exemplar på 29 språk. www.ikea.se