Fond de reciclare
Preţul acestui articol include o contribuţie la un Fond de reciclare, pentru a asigura faptul că echipamentul electric şi electronic rezidual este colectat şi reciclat în mod responsabil.

BEDROOM LIGHTING

You're never too old for a night light

Bedroom lighting might seem like a silly idea. But the bedroom isn't just for sleeping. It's where you cuddle up for a movie, finish that last bit of work and get up to face the day (even when the sun hasn't). And let's be honest – trying to do all of that in the dark would just be a nightmare.