Presserom


IKEA Foundation gir 300 000 euro til skolebarn på Haiti
[International]  Snart to år har gått siden det enorme og ødeleggende jordskjelvet på Haiti, og IKEA Foundation bidrar nå til å gjenoppbygge skolesystemet i landet med en stor donasjon til Redd Barna.
Gjennom sine samarbeidspartnere UNICEF og Redd Barna gir IKEA Foundation til sammen over en million dollar i varer og penger til Haiti. En av IKEA Foundations målsetninger er å skape bedre muligheter for barn i utviklingsland, og stiftelsen har nå gitt 300 000 euro til Redd Barnas lese- og skriveprosjekt for barn på Haiti.

Da jordskjelvet rammet Haiti 12. januar 2010, førte det til at 90 prosent av skolene
i Port-au-Prince og Leogane og over 60 prosent av skolene i Sør- og Vest-Haiti ble skadd eller ødelagt. Også før katastrofen hadde barn på Haiti ofte små muligheter til å få skikkelig skolegang. I mange klasserom underviste man opptil 60 elever samtidig, og bare halvparten av barna i alderen 6–12 år gikk på skole i det
hele tatt.

IKEA Foundations gave til Redd Barna betyr at Haiti vil få flere prosjekter som skal lære barn å lese og skrive. Disse prosjektene omfatter læringspakker og annet læremateriell til nye lærere, mens barna vil få utdelt grunnleggende utstyr som bøker, penner og blyanter – ting de ikke hadde selv før katastrofen inntraff.

– Målet vårt for Haiti har vært å hjelpe barn med å takle følgene av skjelvet, forklarer Per Heggenes, leder i IKEA Foundation, – men også å bidra til at de blir flinkere til å lese og skrive gjennom nye, innovative skoleprosjekter.

– Målet vårt for Haiti har vært å hjelpe barn med å takle følgene av skjelvet, forklarer Per Heggenes, leder i IKEA Foundation, – men også å bidra til at de blir flinkere til å lese og skrive gjennom nye, innovative skoleprosjekter.
Bedre tilgang og kvalitet
Redd Barna samarbeider tett med skoler, foreldre- og lærerorganisasjoner (Parent-Teacher Associations, PTA) og Haitis utdanningsdepartement for å gi barn på Haiti bedre tilgang på undervisning.

Prosjektet har ambisiøse mål for 2012. Ved å gi opplæring til 120 lærere,
20 rektorer og ti skoleinspektører, vil man sørge for en kvalitetsheving i skolen som kommer så mange som 4000 barn til gode. Prosjektet har også fokus på viktigheten av å involvere foreldrene i barnas skolegang, og planen er å få 200 foreldre til å bli med i en PTA og bli talspersoner for utdanning i sine respektive lokalsamfunn.

Ved å gå sammen med organisasjoner som Redd Barna og UNICEF, som har omfattende nettverk og årelang erfaring, kan vi sikre oss de dyktigste folkene, utvikle nyskapende arbeidsmetoder, tilby sårt tiltrengt hjelp og støtte, påvirke politikken – rett og slett etablere det omfattende apparatet som trengs for å gjøre en forskjell for så mange barn som mulig.
En lang vei å gå
De første bølgene etter katastrofen på Haiti har lagt seg, men menneskene der vil måtte streve i mange år fremover med å få tilværelsen sin på fote igjen. En måte IKEA Foundation kan bidra på, er å gi haitiske barn bedre skolegang. I tillegg til å gi nødvarer til befolkningen rett etter skjelvet, støtter IKEA Foundation derfor også prosjekter som vil komme haitiske barn og familiene deres til gode på lang sikt.

Mer informasjon om Redd Barna: www.reddbarna.no
Mer informasjon:
Jonathan Spampinato, kommunikasjonssjef i IKEA Foundation Tlf.: +31 61 175 6336
Jonathan.spampinato@IkeaFoundation.org
Om IKEA Foundation:
IKEA Foundation jobber for å finansiere helhetlige og langsiktige prosjekter som kan skape positiv, bærekraftig og varig endring i hverdagen til barn og unge, og gi dem muligheten til å forme sin egen fremtid. Vi har et strategisk samarbeid med innflytelsesrike partnere, hvor vi går nye veier for å skape resultater i stor skala på fire grunnleggende områder av barns liv: hjem, helse, skolegang og husholdningsinntekt. Dagens finansieringsprogrammer kommer anslagsvis 100 millioner barn til gode.
Les mer på www.ikeafoundation.org

Pressemateriell

Pressemateriell
Les mer om Jul og oktobernyheter og last ned pressemateriell

Welcome inside

Årssammendrag 2013
IKEA-konsernets årssammendrag.

Fremgang innen bærekraft

IKEAs bærekraftrapport for 2013
Hvordan virksomheten vår (og hjemmet ditt) ble mer bærekraftig i 2013

Les våre dokumenter

Last ned våre rapporter, etiske retningslinjer osv.