ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN IKEA

Wie gebruikt deze voorwaarden?

Deze voorwaarden worden gebruikt door IKEA B.V. en door Inter IKEA Systems B.V. (“IKEA Delft”). In deze voorwaarden bedoelen we met “we” of “wij” en “ons” of “onze” één van die vennootschappen die aan jou een product verkoopt.

Als in deze voorwaarden wordt gesproken over “ik”, “je”, “jij”, “jou” of “jouw” bedoelen we daarmee de persoon of de IKEA BUSINESS klant die een product bij ons koopt.

Waarvoor gelden deze voorwaarden en per wanneer?

Deze voorwaarden gelden wanneer je bij één van onze woonwarenhuizen in Nederland, met of zonder een IKEA FAMILY kaart of IKEA BUSINESS kaart, een product koopt. Deze voorwaarden gelden per 19 juni 2013.

Wat koop ik bij IKEA?

In onze catalogi, brochures, reclames, websites en andere communicatie-uitingen tonen wij veel van de producten die wij verkopen. We besteden veel aandacht en zorg aan de inhoud van onze communicatie-uitingen. Toch kan het gebeuren dat de informatie daarin niet juist, niet volledig of niet meer actueel is, uiteindelijk geldt de werkelijke informatie op het moment dat je het product bij ons koopt.

Producten die bij de koop niet al gemonteerd zijn, zal je zelf moeten monteren, daarvoor leveren wij handleidingen mee.

Welke prijs betaal ik?

De prijzen van onze producten in onze catalogi, brochures, reclames, op websites en andere communicatie-uitingen, kunnen anders zijn dan de prijzen in onze woonwarenhuizen zelf. Onze woonwarenhuizen mogen zelf andere prijzen gebruiken, zowel als vaste prijs of bijvoorbeeld voor aanbiedingen, acties, in de koopjeshoek of bij PLUNDRA, deze prijzen hoeven niet altijd ook te gelden in andere woonwarenhuizen. Onze prijzen gelden zolang als is aangegeven in de communicatie-uiting zelf. Uiteindelijk betaal je de prijs die in de kassa(computer) van het woonwarenhuis staat.

Alle vermelde prijzen zijn inclusief de op dat moment geldende btw maar exclusief andere kosten zoals vervoerskosten.

Offertes voor producten, zoals keukens, gelden zolang als is aangegeven op de offerte, en als daar geen geldigheidsduur op staat, voor maximaal één maand.

Hoe kan ik betalen?

Als je een product zelf meeneemt uit het woonwarenhuis betaal je bij de kassa. Dit kan contant, met PIN, IKEA FAMILY Betaalkaart, Visa Card, Mastercard, tegoedpas of een ander op het moment van de koop aangeboden betaalmiddel. Bij de kassa kunnen wij aangegeven met welke bankbiljetten je niet contant kan betalen, dit voor de veiligheid van onze medewerkers.

Sommige producten kan je in de woonwarenhuizen bij ons bestellen. In dat geval zal je een aanbetaling moeten doen zoals aangegeven door onze medewerker. Bij bezorging van je bestelling betaal je de rest van het bedrag, bij pakketbezorging contant met gepast geld en bij vrachtwagenbezorging met PIN, Visa Card of Mastercard, of je betaalt met een ander op dat moment aangeboden betaalmiddel. Zorg dat je voldoende saldo en daglimiet hebt om het bedrag te betalen. Als je het bedrag niet volledig kan betalen zal de vervoerder de bezorging weer mee moeten nemen en op een later moment terug moeten komen, de kosten voor het opnieuw bezorgen betaal je dan ook.

Voor alle producten geldt dat die ons eigendom blijven totdat je alle, aan ons daarmee in verband staande, te betalen bedragen hebt betaald.

Kan ik het product ook laten bezorgen?

Tenzij je een product bij ons hebt besteld, neem je het product direct mee vanuit ons woonwarenhuis. Als je het product niet direct van het woonwarenhuis mee wilt nemen of kan nemen, kan je het door ons laten bezorgen. Bij één van onze verkoop- of service balies kan je dit aangeven. Om het product te laten brengen sluit je een overeenkomst bij de balie. De kosten voor de bezorging betaal je zelf, deze zullen van te voren duidelijk worden aangegeven door de baliemedewerker. Het kan zijn dat je voor bezorging op de Nederlandse wadden-eilanden aan de eilandvervoerder (dus niet aan onze vervoerder) een extra toeslag moet betalen.

Hoe werkt het met producten die besteld moeten worden?

Je kan bij ons bepaalde producten, zoals banken en op maat gemaakte keukenwerkbladen bestellen. Dat kan bij de betreffende afdeling in één van onze woonwarenhuizen. Annulering van een bestelling is niet mogelijk. De bestelling wordt door ons naar het door jou opgegeven adres gebracht, voor het vervoer op het vaste land binnen Nederland worden geen extra kosten in rekening gebracht. Voor de bezorging gelden de bezorgvoorwaarden die in onze services voorwaarden staan.

Wij maken werkbladen aan de hand van de door jou opgegeven maten en specificaties, zorg er dus voor dat deze precies kloppen. Als we tekeningen voor je maken van op maat gemaakte producten, doen we dit als algemene indicatie van het uiteindelijke product. Let er bij keukens op dat de afmetingen van de ruimte waar het in moet komen precies kloppen. Als je hulp nodig hebt kunnen wij de ruimte voor je in laten meten, als je een hele keuken bij ons koopt zal je het door ons in moeten laten meten. De kosten voor het inmeten laten we je van tevoren weten.

Wat als een product niet meer in het assortiment zit?

Wij zijn voortdurend bezig onze producten te vernieuwen en ervoor te zorgen dat onze producten en het assortiment aansluiten op jouw behoeften. Daarom kan het gebeuren dat een bepaald product, of een onderdeel daarvan, uit ons assortiment wordt gehaald. Helaas kunnen wij niet garanderen dat een uit het assortiment gehaald product, of onderdeel daarvan, kan worden geleverd, ook bijvoorbeeld niet als het is aangeboden in een communicatie-uiting of als je het wilt ruilen.

Wat als ik het product toch niet meer wil?

Wij doen over ruilen niet moeilijk. Het kan gebeuren dat je van gedachten bent veranderd nadat je een product bij ons hebt gekocht.

Bij ons heb je 90 kalenderdagen na aankoopdatum de tijd om een bij ons in Nederland gekocht product terug te brengen en je aankoopbedrag terug te krijgen of het te ruilen voor een ander product bij één van onze woonwarenhuizen. Houd er alleen wel rekening mee dat ruilen en retourneren alleen mogelijk is als:

 • je het product in of met de verpakking meeneemt;
 • het product niet gebruikt en niet beschadigd is;
 • je de originele kassabon of getekende vrachtbrief van het product toont;
 • het niet gaat om een matras die uit de verpakking is gehaald (daarvoor geldt een uitprobeerperiode die wordt uitgelegd in een aparte brochure), om een product op bestelling, om een op maat gemaakt product, om een FOOD product of om een product uit de koopjeshoek.

  Soms zullen wij je medewerking nodig hebben om na te gaan of aan de hierboven genoemde voorwaarden is voldaan.

  Als je niet het aankoopbedrag terug wilt maar het product wilt ruilen, krijg je een tegoedpas ter waarde van het aankoopbedrag, die je bij de kassa laat zien. Het aankoopbedrag op de tegoedpas wordt dan afgetrokken van de totale prijs van je nieuwe aankoop. Als er dan nog een bedrag over blijft, blijft dit op je tegoedpas staan en anders betaal je bij de kassa bij.

  We behouden het recht voor om terugbetaling of het ruilen van producten te weigeren als niet aan de hierboven genoemde voorwaarden is voldaan. Dit om misbruik van deze regeling te voorkomen.
 • Wat als er een probleem is met een product (garanties)?

  Wij maken ons er hard voor om alleen kwaliteitsproducten te verkopen. Als je toch niet tevreden bent over één van onze producten omdat het niet werkt, niet goed gebruikt kan worden of omdat er iets mis is met het materiaal waarvan het is gemaakt, dan kan je ons dit laten weten tot binnen twee maanden nadat je het probleem hebt ontdekt. Het moet wel gaan om een product dat je in één van onze woonwarenhuizen hebt gekocht.

  Wat is de garantietermijn?
  Voor alle bij ons gekochte producten geldt een garantietermijn van 2 jaar vanaf het moment dat je het product bij ons hebt gekocht. Voor sommige producten geldt een langere garantietermijn. Om welke producten en termijnen het gaat, vind je in onze catalogi, de brochures of in de uitgebreide garantiefolders.

  Met “garantie” bedoelen wij dat wij er voor instaan dat het product goed werkt en gebruikt kan worden zoals omschreven in de productomschrijving en de gebruiksomschrijving en dat het geen materiaalfouten bevat.


  Wat zijn de garantievoorwaarden?
  Als je ons laat weten dat je niet tevreden bent over een product, houd er wel rekening mee dat, om een beroep te kunnen doen op de garantieregeling:
 • je de originele kassabon of getekende vrachtbrief voor het product moet laten zien;
 • je rekening hebt gehouden met de termijn van twee maanden om je klacht aan ons bekend te maken, of een goede reden hebt om je niet aan die termijn te houden;
 • de reden voor de klacht niet het gevolg is van onjuiste montage of van onjuist gebruik van het product, bijvoorbeeld doordat je het hebt laten vallen of omgestoten of dat je het hebt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is, het niet goed hebt onderhouden of het hebt laten repareren door een derde;
 • de reden voor de klacht niet het gevolg is van omstandigheden die buiten het product zelf liggen, zoals bijvoorbeeld beschadiging van het product terwijl je het vervoerde, verkleuring van een lampenkap of bankbekleding door zonlicht, het vochtig worden van een matras doordat de ruimte te vochtig is, beschadiging doordat het is aangestoten door een ander voorwerp;
 • de reden voor de klacht niet het gevolg is van normale slijtage, normaal verbruik (zoals bijvoorbeeld van FOOD producten en van verbruiksproducten zoals batterijen) of normale veroudering van het product;
 • de garantietermijnen niet gelden voor planten, FOOD producten of producten die je in de koopjeshoek hebt gekocht;
 • je alleen huishoudelijk gebruik hebt gemaakt van het product.

  Houd er ook rekening mee dat er voor bepaalde producten nog aanvullende garantievoorwaarden kunnen zijn. Deze vind je in onze catalogi, brochures of in de garantiefolders.


  Wat is de garantieprocedure?
  We onderzoeken het product en bepalen of het probleem onder de garantieregeling valt. Soms zullen wij je medewerking nodig hebben om na te gaan of aan de hier bovengenoemde garantievoorwaarden is voldaan.

  Als we vaststellen dat een product inderdaad onder de garantieregeling valt, kunnen wij eerst proberen om het product te repareren. Als dat niet lukt, als dat niet kan of als reparatie niet realistisch is, kunnen wij proberen om het product te vervangen met een ander product. Als we gaan repareren, zijn de kosten in verband met reparatie voor ons. Dat geldt ook voor vervanging. De redelijke kosten die je zelf hebt gemaakt om het product te repareren worden alleen door ons vergoed als wij niet op tijd na de melding repareren. Wat “op tijd” is moeten we per probleem met het product bekijken.

  Als we het product niet (op tijd) kunnen repareren of vervangen, mag je de koop ontbinden als dat redelijk is, gezien het probleem met het product. Je krijgt dan het aankoopbedrag van het product terug en je moet het product dan aan ons retourneren. Anders kan je ook teruggave van een deel van het aankoopbedrag vragen, dit moet wel in redelijke verhouding staan tot het probleem met het product.

  Ook als het probleem zit op een onderdeel van het product en we dat onderdeel niet meer kunnen leveren, geldt de bovenstaande procedure.

  Los van de garanties behoud je altijd de rechten die je op grond van de Nederlandse wet hebt.
 • Hoe zit het als ik via het internet iets van jullie heb gekocht?

  Als je via onze Nederlandse website een product van ons koopt gelden andere algemene voorwaarden. Bij het bestelproces tonen we de op dat moment geldende algemene voorwaarden zodat je ze kan downloaden.

  Geldt dit ook allemaal als ik een IKEA FAMILY kaart heb?

  Als je een IKEA FAMILY kaart hebt gelden voor jou naast deze algemene voorwaarden nog een paar specifieke voorwaarden waar je op vertoon en het “swipen” van je IKEA FAMILY kaart gebruik van kan maken (met swipen bedoelen we, het scannen van je FAMILY kaart, bij de (zelfscan)kassa):

  Als je het product toch niet wilt
  Als je een bij ons gekocht product toch niet wilt, heb je in plaats van 90 dagen, voor onbepaalde tijd de mogelijkheid om het te ruilen of retour te geven. Als je het na 90 dagen retour brengt krijg je het aankoopbedrag op een tegoedpas terug, en niet contant. Verder gelden dezelfde voorwaarden als genoemd onder “Wat als ik het product toch niet wil?”.


  Vervoersgarantie Als je een IKEA FAMILY kaart hebt, geven we een vervoersgarantie. Dit betekent dat als een product dat je bij ons hebt gekocht beschadigd raakt tijdens het (eigen) vervoer naar het bij ons bekende woonadres van jou, je dit product mag omruilen voor een identiek vervangend product. Als je een beroep doet op deze vervoersgarantie houd er wel rekening mee dat:
 • je het beschadigde product, samen met de originele kassabon of getekende vrachtbrief van dat product, en met de verpakking binnen 7 werkdagen na de aankoop terugbrengt;
 • als het product niet op voorraad is, je een tegoedbon krijgt;
 • het product niet beschadigd is geraakt doordat er onzorgvuldig mee is omgegaan of doordat het op een tweewieler is vervoerd of in een open voertuig;
 • de vervoersgarantie niet geldt voor glaswerk, spiegels en ingelijst afbeeldingen, producten die al eerder onder de vervoersgarantie zijn geruild en producten uit de koopjeshoek;
 • je deze vervoersgarantie één keer in de zes maanden in kan roepen.

  Verder kan je met een IKEA FAMILY kaart allerlei extra´s krijgen die we op onze website en in brochures vermelden. Deze extra´s kunnen van tijd tot tijd veranderen. Je mag je IKEA FAMILY kaart op ieder moment weer opzeggen.
 • Geldt dit ook allemaal als ik IKEA BUSINESS klant ben?

  Als je IKEA BUSINESS klant bent gelden deze algemene voorwaarden, en ook de hieronder genoemde specifieke IKEA BUSINESS kaart voorwaarden.

  Hoe kan ik IKEA BUSINESS klant worden?
  Als je ondernemer bent kan je bij ons een BUSINESS kaart aanvragen. Dit doe je door het daarvoor bestemde formulier in te vullen en dit samen met de gevraagde documenten te retourneren. We zullen dan beoordelen of we je als BUSINESS klant accepteren. Het kan zijn dat we daarvoor eerst een kredietbeoordeling uitvoeren.

  Als we je accepteren als BUSINESS klant ontvang je zo snel mogelijk de BUSINESS kaart. Je kan ook een tijdelijke kaart voor medewerkers van jouw bedrijf krijgen, vraag in het woonwarenhuis naar de mogelijkheden. Voordat de BUSINESS kaart gebruikt kan worden moet deze eerst met een geldig legitimatiebewijs worden geactiveerd in één van onze woonwarenhuizen.

  Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de BUSINESS kaart, ook als dat gebruik onbevoegd is. Als de BUSINESS kaart kwijt is geraakt, is gestolen of daar onbevoegd gebruik van wordt gemaakt moet je dit ons zo snel mogelijk laten weten. Alle aankopen die vóór deze melding zijn gedaan zullen op jouw rekening komen te staan.

  Wanneer de gegevens die we van je hebben wijzigen moet je dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven. We kunnen je daarbij vragen om nieuwe documenten op te sturen die verband houden met de wijzigingen, zoals bijvoorbeeld een nieuw uittreksel van de Kamer van Koophandel.

  Hoe kan ik met de IKEA BUSINESS kaart producten kopen?

  Je kan met de IKEA BUSINESS kaart in onze woonwarenhuizen producten kopen. De IKEA BUSINESS kaart kan niet worden gebruikt in onze restaurants of voor FOOD producten.

  Voor IKEA Delft is een aparte BUSINESS kaart nodig die je daar aan kan vragen.

  Hoe kan ik betalen?
  Behalve bij IKEA Delft kan je als BUSINESS klant onze producten op rekening te kopen. Dit kan op vertoon van jouw BUSINESS kaart. We kunnen je daarbij vragen om je identiteitsbewijs te tonen. Je ontvangt na de aankoop een factuur. Als je ons niet binnen tien dagen laat weten dat er iets niet klopt aan de factuur gaan we er van uit dat hij juist is en je hem accepteert. De factuur moet je betalen binnen de op de factuur genoemde termijn, en als daar geen termijn opstaat uiterlijk binnen vijftien dagen na factuurdatum. De factuur geldt als betaald wanneer het hele factuurbedrag is bijgeschreven op het bankrekeningnummer dat op de factuur staat vermeld. Voor je BUSINESS kaart kunnen we een krediet limiet instellen. Op jouw verzoek, na onze goedkeuring, kan dit limiet worden verhoogd. Wanneer we op enig moment twijfelen over je kredietwaardigheid, kunnen we (opnieuw) een kredietbeoordeling uitvoeren. Als die naar ons oordeel niet gunstig is, kunnen we je pas (tijdelijk) blokkeren of je vragen om zekerheid te stellen.

  Wat als ik te laat ben met betalen?
  Als je een factuur niet op tijd betaalt kunnen we het openstaande bedrag verhogen met de wettelijke handelsrente. Als je het bedrag ook na aanmaning niet betaalt kunnen wij een derde partij vragen het bedrag te incasseren. De door ons gemaakte kosten voor incasso, ook als dit via de rechter moet, komen dan voor jouw rekening.

  Als ik een product terugbreng of ruil, ontvang ik dan een creditfactuur?
  Ja. Wanneer je een product terug brengt of ruilt, ontvang je in plaats van het geld terug of een tegoedpas, een credit factuur. Deze wordt verrekend met je volgende aankoop of het wordt op jouw verzoek teruggestort op de bankrekening die bij ons bekend is.

  Kan mijn BUSINESS kaart worden geblokkeerd of worden opgezegd? Ja. In de volgende gevallen mogen wij jouw BUSINESS kaart (tijdelijk) blokkeren en, in gegeven geval de kaart en de overeenkomst met jou helemaal opzeggen:
 • wanneer je een factuur te laat betaalt;
 • wanneer uit de tussentijdse kredietbeoordeling blijkt dat deze naar ons oordeel niet gunstig is en/of wanneer we je daarna hebben gevraagd zekerheid te stellen en je dit niet doet;
 • als er onbevoegd gebruik is gemaakt van de BUSINESS kaart, deze kwijt is geraakt of is gestolen;
 • als de gegevens over jouw onderneming wijzigen; wanneer door die wijziging een nieuwe BUSINESS kaart moet worden uitgegeven ontvang je de nieuwe kaart zo snel mogelijk;
 • als we besluiten de BUSINESS kaart in het geheel niet meer aan te bieden.

  Je mag de BUSINESS kaart op ieder moment opzeggen. We vragen je dit ons in een brief of email te laten weten en de BUSINESS kaart(en) zo snel mogelijk naar ons op te sturen. Je kan na opzegging niet meer gebruik maken van de BUSINESS kaart en niet meer op rekening kopen. Als je na opzegging nog openstaande facturen hebt moet je deze nog wel betalen.

  Wat als ik schade lijdt in verband met de aankoop?
  Als je als ondernemer schade lijdt in verband met de aankoop of het gebruik van onze producten en dat aan ons te wijten is, zijn we alleen aansprakelijk voor de schade die direct met de door ons (product) gemaakte fout samenhangt. We zijn dus bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor gemiste omzet, winst, besparingen of bedrijfsstagnatie. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product, dan wel het bedrag dat onze verzekering uitkeert. Het hiervoor genoemde geldt niet als de schade het gevolg is van onze opzet of bewuste roekeloosheid of wanneer het gaat om schade aan een lichaam of eigendom als gevolg van een veiligheidsgebrek in het product (de wettelijke “productaansprakelijkheid”).
 • Geldt dit ook allemaal voor de services die jullie verlenen?

  Voor door ons aangeboden diensten, zoals de verzamel- en transport services, keuken- en meubelmontageservices, vloerenlegservice en matras retour- en recycleservice gebruiken wij aparte voorwaarden.

  Wat gebeurt er met mijn gegevens?

  Hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens staat in onze privacybeleid op onze website. Deze kan van tijd tot tijd wijzigen.

  Wat als ik andere opmerkingen heb over IKEA?

  Dan kan je ons bereiken in onze woonwarenhuizen, via onze contactpagina op deze website of telefonisch. In de catalogi, brochures en op onze website staan onze recente contactgegevens, ook die speciaal voor IKEA BUSINESS klanten.

  Wat als deze algemene voorwaarden wijzigen?

  We behouden het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Omdat je voor onbepaalde duur de IKEA FAMILY kaart of IKEA BUSINESS kaart ontvangt kan het zijn dat deze algemene voorwaarden tijdens de duur van de overeenkomst wijzigen. In dat geval zullen we je van de wijziging op de hoogte brengen en de nieuwe voorwaarden via onze website dan wel via andere communicatiemiddelen aan je bekend maken. Als je het niet eens bent met de wijziging kan je het IKEA FAMILY lidmaatschap of de BUSINESS kaart opzeggen. Als je dat niet doet binnen 30 dagen na de bekendmaking gaan we er van uit dat je akkoord bent met de nieuwe voorwaarden.

  En dan nog wat andere punten:

  Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, dan heeft dit geen invloed op de andere bepalingen in deze algemene voorwaarden. Wij zullen die nietige of vernietigbare bepaling dan vervangen met een geldige bepaling.

  Als we specifieke voorwaarden gebruiken voor bepaalde producten of diensten en die zijn strijdig met deze algemene voorwaarden dan gelden die specifieke voorwaarden.

  Op de (koop)overeenkomst met jou en op deze algemene voorwaarden is alleen Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 is niet van toepassing.