การทำงานที่อิเกีย

คนทั่วไปอาจเห็นเพียงสินค้าของเรา
แต่เราเห็นผู้คนมากมายที่ร่วมกันสร้างสรรค์สินค้านั้นขึ้นมา
Silhouette of IKEA products representing different work areas at IKEA.
คุณเห็นโอกาสและความก้าวหน้า
เราก็เห็นทั้งสองสิ่งนั้นเช่นกัน สินค้าทุกชิ้นของอิเกียเกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานหลายต่อหลายคน พวกเขาทุ่มเทความสามารถเพื่อพัฒนาทั้งตนเองและอิเกียไปพร้อมๆ กัน เราอยากให้คุณมาร่วมพัฒนาและเติบโตไปกับเรา
อิเกีย บางใหญ่ รอร่วมงานกับคุณอยู่!
อิเกียเปิดบ้านรับเพื่อนร่วมงานใหม่กว่า 80 ตำแหน่งในหลากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย แผนกลูกค้าสัมพันธ์
แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกโลจิสติกส์ และอื่นๆ อีกมากมาย มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา
สมัครออนไลน์ล่วงหน้า แล้วเตรียมตัวมาพบกันที่งานเปิดบ้านรับเพื่อนร่วมงานใหม่ IKEA BANG YAI JOB FAIR
27-29 ม.ค. 60  10.00-17.00 น.  เวสต์เกต ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
แผนกขาย
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (Assistant Sales Manager)
หัวหน้าฝ่ายขายเฟอร์นิเจอร์ครัว (Sales
Supervisor Kitchen)

หัวหน้าฝ่ายขาย (Sales Supervisor)
• หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Commercial
Activity Leader)
• พนักงานขายเฟอร์นิเจอร์ครัว (Sales
Representative Kitchen)
พนักงานขาย (Sales Representative)

แผนกลูกค้าสัมพันธ์
หัวหน้าแคชเชียร์ (Cashier Supervisor)
• หัวหน้าฝ่าย Operations Fulfillment
(Customer Operation Fulfillment Supervisor)
หัวหน้าฝ่ายรับเปลี่ยนและคืนสินค้า (Exchange &
Returns Supervisor)

• หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service Supervisor)
แคชเชียร์ (Cashier)
พนักงานรับเปลี่ยนและคืนสินค้า (Exchange &
Returns Officer)

• พนักงานบริการลูกค้า (Customer Service Officer)
แผนกอาหารและเครื่องดื่ม
ผู้จัดการฝ่ายร้านอาหาร (Restaurant Manager)
• ผู้จัดการฝ่ายครัว (Kitchen Manager)
หัวหน้าฝ่ายร้านอาหาร (Restaurant Supervisor)
หัวหน้าฝ่ายครัว (Kitchen Supervisor)
หัวหน้าฝ่ายบิสโทรและอาหารสวีเดน (Swedish Food Market & Bistro Supervisor)
พนักงานร้านอาหาร (Restaurant Officer)
พนักงานครัว (Kitchen Officer)
• พนักงานบิสโทรและอาหารสวีเดน (Swedish Food Market & Bistro Officer)
• พนักงานธุรการ (Admin Officer)

แผนกปฎิบัติการสายธุรกิจ
ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัย (Safety & Security Manager)
หัวหน้าฝ่ายบริหารคุณภาพสินค้า (Recovery Supervisor)
• พนักงานบัญชี, ปิดยอด (Accountant)
พนักงานบริหารคุณภาพสินค้า (Recovery Officer)
• พนักงานซ่อมบำรุง (Facility Technician)
แผนกโลจิสติกส์
• ผู้จัดการฝ่าย Replenishment (Replenishment Manager)
• ผู้จัดการฝ่าย Warehouse Customer Service
(Full Serve/Picking & Delivery Manager)
• หัวหน้าฝ่าย Replenishment (Replenishment Supervisor)
• หัวหน้าฝ่าย Warehouse Customer Service
(Full Serve/Picking & Delivery Supervisor)
หัวหน้าฝ่ายบริหารสินค้าคงคลัง (Goods Flow Supervisor)
• หัวหน้าฝ่าย Safety, Quality & Compliance
(Safety, Quality and Compliance Supervisor)
ผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนการขายและจัดหาสินค้า (Sales Supply Support Specialist)
• พนักงาน Warehouse Customer Service
(Full Serve/Picking & Delivery Officer)
พนักงานบริหารสินค้าคงคลัง (Goods Flow Officer)
ร่วมงานกับอิเกีย : วัฒนธรรมและค่านิยมหลักของอิเกีย | การพัฒนาและโอกาสก้าวหน้า | ชีวิตดีๆ ที่อิเกียและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
วัฒนธรรมและค่านิยมหลักของอิเกีย
เมื่อเราคิดต่าง เราก็ย่อมไม่ลงมือทำอย่างใครด้วย
พวกเราหลงใหลการตกแต่งบ้านเหมือนๆ กัน แต่เราไม่ได้มุ่งขายเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านราคาย่อมเยาที่คุณภาพดีเพียงอย่างเดียว เราทุ่มเททำงานเพื่อเป้าหมายอื่นที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น เพื่อสรรค์สร้างชีวิตที่ดีกว่าแก่คนทั่วไปในทุกๆ วัน มรดกวัฒนธรรมที่เรารับมาจากสวีเดนและค่านิยมหลักของอิเกียเป็นหลักการทำงานให้แก่เรา เราพยายามสร้างบรรยากาศการทำงานที่เปิดกว้างเพื่อให้ทุกคนกล้าตั้งคำถาม และแบ่งปันความคิดดีๆ แก่กัน พนักงานของเราต่างก็กล้ารับความรับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆ ทุกคนพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและติดดิน เรามุ่งสร้างสิ่งดีๆ แก่ผู้คนและโลก เราทำงานร่วมกันอย่างสนุก หัวเราะไปด้วยกันทุกวันที่มาทำงาน อิเกียยังต้องการคนที่ยึดมั่นอุดมการณ์เดียวกันมาร่วมสร้างครอบครัวอิเกียของเราให้สมบูรณ์ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรมของอิเกียและดูตำแหน่งงานที่เปิดรับ
IKEA co-workers from different work areas standing around an orange table
ลองฟังเพื่อนพนักงานเล่าสู่กันฟังว่าทำไมถึงชอบทำงานที่อิเกีย
Image of a small road in Småland, Sweden
Ingvar Kamprad ผู้ก่อตั้งอิเกีย นิยามวัฒนธรรมของอิเกียไว้อย่างไร ลองอ่านดูได้ที่ หนังสือ The Testament of a Furniture Dealer (PDF)
ค่านิยมของอิเกีย
พนักงานทุกคนมีศักยภาพในตนเอง โดยมีค่านิยมอิเกียเป็นแนวทางที่เราใช้ในการทำงานร่วมกัน
เป็นผู้นำโดยการปฏิบัติให้เป็นตัวอย่าง
พนักงานระดับผู้นำของเราล้วนยึดมั่นในค่านิยมของอิเกีย เพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีร่วมกัน
การคิดริเริ่มทำสิ่งที่ดีกว่าอยู่เสมอ
การคิดหาวิธีใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ นำไปสู่การสรรค์สร้างชีวิตที่ดีกว่า
ความร่วมแรงร่วมใจและกระตือรือร้น
ความสามัคคีคือพลังที่ทำให้เราสามารถแก้ปัญหาที่ดูไม่น่าจะแก้ไขได้ให้สำเร็จลุล่วง
การคำนึงถึงความคุ้มค่าและความประหยัด
การผลิตสินค้าเพื่อขายในราคาย่อมเยาต้องคำนึงถึงต้นทุน เราจึงใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การคิดหาวิธีที่ใช้ได้จริง
เราพิจารณาสิ่งต่างๆ บนพื้นฐานความเป็นจริง และมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง และตัดสินใจเรื่องต่างๆ โดยอาศัยวิธีที่ใช้ได้จริง
การเปิดกว้างเพื่อรับฟังและมุ่งมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
เราเคารพซึ่งกันและกัน และเราก็ยังเคารพลูกค้าและซัพพลายเออร์ของเรา เราพร้อมมุ่งมั่นทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อความสำเร็จ
ความกล้าที่จะแตกต่าง
เราตั้งคำถามอยู่เสมอถึงวิธีเดิมๆ ที่เคยใช้กันมา และยินดีเปลี่ยนแปลงหากพบวิธีที่ดีกว่า
พร้อมรับหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆ และมอบหมายงานให้ผู้ที่เหมาะสม
เราพร้อมสนับสนุนพนักงานที่มีความสามารถและต้องการพัฒนาตนเอง และยังส่งเสริมให้พนักงานตั้งเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถ และพร้อมผลักดันให้พนักงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ความเรียบง่าย
เราแก้ไขปัญหา ทำงานร่วมกับผู้อื่น และเผชิญหน้ากับความท้าทายด้วยวิธีที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมา
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การทบทวนงานที่ผ่านมา และตั้งคำถามว่าจะพัฒนาสิ่งที่ทำอยู่ให้ดีขึ้นได้อย่างไร ช่วยให้เราได้ไอเดียและแรงบันดาลใจใหม่ๆ
Silhouette of an IKEA product representing a work area
คนส่วนใหญ่มองเห็นเพียงหมอนอิง
Image of IKEA co-worker
“ฉันมองเห็นวัฒนธรรมที่เราปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม ทำให้พวกเราเป็นหนึ่งเดียวกัน”
Michelle Noveda
ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริม
การขาย, ฝ่ายขาย
Image of IKEA co-worker
“ผมมองเห็นองค์กรที่สนับสนุนให้คุณเป็นตัวของคุณเอง เราท้าทายธรรมเนียมปฏิบัติเดิมๆ ที่ทำกันมานานได้ และทุกคนก็เชื่อการตัดสินใจของเรา”
Arun Issar
นักควบคุมการเงิน,
แผนกการเงินประจำหน่วยงานส่วนกลาง
Image of IKEA co-worker
“ผมมองเห็นเสรีภาพที่เราสามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆ กันได้ด้วยตัวเอง และที่นี่ยังสนับสนุนให้พนักงานแต่ละคนพัฒนาและก้าวหน้าไปตามทางของตัวเองด้วย”
Ahmad Eirzrein Bin Ahmad Shahaimi
นักออกแบบเชิงพาณิชย์,
แผนกสื่อสารและตกแต่งภายใน
Image of IKEA co-worker
“ฉันมองเห็นองค์กรที่เปิดกว้างและรับฟังเสียงของทุกคน หัวหน้าของเราเปิดใจรับฟังว่าเราคิดยังไง และคิดตรงกันมั้ย ถ้าไม่ตรงก็จะมีฟีดแบคให้เรามาประมวลผลว่าเป็นไปตามนั้นหรือเปล่า ต่างคนต่างรับฟัง”
กิตติมา ลิ้มศิริวัลลภ
ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนด้านการขาย
และการจัดหาสินค้า, แผนกโลจิสติกส์
การพัฒนาและโอกาสก้าวหน้า
เส้นทางอาชีพที่โดดเด่นไม่แพ้กันกับตัวคุณ
ถ้าคุณเข้ามาร่วมงานกับอิเกีย คุณก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่กำลังขยายขนาดอย่างรวดเร็ว สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวอิเกียล้วนโดดเด่นในหน้าที่การงานของตนเอง และได้โอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ เราวางแผนที่จะขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้ และไม่ได้คิดแต่จะทำธุรกิจเพียงอย่างเดียว เรายังมุ่งมั่นที่จะช่วยให้พนักงานของเราพัฒนาตนเองไปพร้อมกับธุรกิจนี้ด้วย เราเปิดโอกาสให้พนักงานของเราได้ลองทำหน้าที่ใหม่ๆ เปลี่ยนสายงาน หรือแม้แต่ให้พวกเขาไปทำงานในประเทศอื่นๆ (แน่นอนว่า ทั้งหมดนี้ต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจของพนักงานของเราด้วย) พนักงานของเราออกแบบเส้นทางอาชีพของตนเองร่วมกับผู้จัดการของตนได้โดยตรง และเราจะคอยช่วยสร้างแผนพัฒนาเพื่อให้พนักงานแต่ละคนทำตามเป้าหมายต่างๆ ในอาชีพการงานที่วางไว้ให้สำเร็จ เมื่อพนักงานของเราก้าวหน้า อิเกียก็จะก้าวหน้าไปด้วย ค้นหาโอกาสการทำงานและตำแหน่งงานที่เปิดรับได้เลย
ตำแหน่งงานในอิเกียล้วนแตกต่างกันไป
ลองฟังเพื่อนพนักงานเล่าสู่กันฟังถึงประสบการณ์ของพวกเขา
ตามไปดูกันว่า เราทำอะไรกันบ้างที่อิเกีย
ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านต้องอาศัยการทำงานอยู่เบื้องหลังมากกว่าที่คุณคิดไว้
โอกาสก้าวหน้าในหลากหลายสายงานรอคุณอยู่ที่นี่แล้ว
Silhouette of an IKEA product representing work area Sales
ฝ่ายขาย
เรามีใจรักในงานขายปลีกและการบริการลูกค้า โดยใช้ความหลากหลายของกลุ่มสินค้าและแนวคิดในการเลือกซื้อสินค้าด้วยตนเองแบบอิเกียเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในแต่ละวัน
Silhouette of an IKEA product representing work area Communication and interior design
แผนกสื่อสารและออกแบบภายใน
เราใช้กลยุทธ์และความเชี่ยวชาญด้านการตกแต่ง ทำให้สินค้าอิเกียนับพันรายการดูสวยงาม น่าสนใจและใช้งานได้ดีในชีวิตจริง
Silhouette of an IKEA product representing work area Logistics
โลจิสติกส์
ดูแลการบริหารจัดการสต็อกสินค้าให้เพียงพอและพร้อมขายอยู่เสมอ นับตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ออกจากโรงงานกระทั่งถึงมือของลูกค้า และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์กล่องแบน
Silhouette of an IKEA product representing work area Customer relations
แผนกลูกค้าสัมพันธ์
ดูแลให้บริการลูกค้าทั้งในและนอกสโตร์ เช่น ต้อนรับลูกค้า แคชเชียร์ เปลี่ยนคืนสินค้า และคอลเซ็นเตอร์
Silhouette of an IKEA product representing work area IKEA FOOD/restaurant
แผนกอาหารและเครื่องดื่มอิเกีย
หากคุณชื่นชอบเรื่องอาหารการกิน เรามีตำแหน่งงานที่น่าสนใจสำหรับคุณหลายตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นส่วนงานร้านอาหาร บิสโตร หรือมุมอาหารและขนมสวีเดน
Silhouette of an IKEA product representing work area Finance and business navigation
แผนกการเงิน
เราดูแลด้านการเงินให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของอิเกีย รวมทั้งเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สร้างความเติบโตให้แก่องค์กร
Silhouette of an IKEA product representing work area Human resources
แผนกบุคคล
เราดูแลเรื่องการรับพนักงานเข้าทำงาน การฝึกอบรม และผลตอบแทนต่างๆ งานของแผนกบุคคลคือการพัฒนาและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พนักงานของเรา
Silhouette of an IKEA product representing work area Sustainability
แผนกการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เราทำงานหนักเพื่อให้แน่ใจว่า การดำเนินธุรกิจของเราจะส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุด และเพื่อช่วยให้ผู้คนใช้ชีวิตประจำวันในบ้านของพวกเขาได้อย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น
Silhouette of an IKEA product representing work area Marketing and communication
แผนกการตลาด
ภารกิจของแผนกการตลาดคือการทำให้แบรนด์อิเกียเป็นที่รู้จัก สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนอยากมาสโตร์ และสร้างความประทับใจว่าสินค้าและบริการของเรานั้นน่าสนใจและคุ้มค่า
Silhouette of an IKEA product representing work area E-commerce
แผนก E-commerce
เราทำงานเพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับประสบการณ์ซื้อสินค้าออนไลน์ที่ดียิ่งขึ้นทุกครั้งที่พวกเขาเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของเรา
Silhouette of an IKEA product representing work area Property
แผนกดูแลการขยายธุรกิจ
ภารกิจของเราคือการศึกษาวิเคราะห์ตลาดแห่งใหม่ๆ จัดหาพื้นที่ ออกแบบ และก่อสร้างสโตร์อิเกียและธุรกิจค้าปลีกในเครือ
Silhouette of an IKEA product representing work area IKEA business solutions
แผนกไอที
เราส่งเสริมการขับเคลื่อนธุรกิจของอิเกียให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่ในแง่ของเทคโนโลยีเท่านั้น แต่เป็นการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วและง่ายดายต่อการใช้งาน
Silhouette of an IKEA product representing work area IKEA centers
ฝ่ายธุรกิจค้าปลีก อิคาโน่
เราบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกในเครือและคู่ค้าด้วยค่านิยมของอิเกีย เพื่อให้เป็นศูนย์กลางที่คนทั่วไปสามารถเลือกชมสินค้า อาหาร และความบันเทิงต่างๆ ได้ครบครันในที่เดียว
Silhouette of an IKEA product representing work area Others
ฝ่ายจัดซื้อ
เราทำหน้าที่ประสานงานให้ทุกขั้นตอนการจัดซื้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
Silhouette of an IKEA product representing work area Others
แผนกอื่นๆ
เรายังมีตำแหน่งงานในแผนกอื่นๆ อีกมาก เพราะโอกาสก้าวหน้าที่อิเกียนั้นมีอยู่นับไม่ถ้วนทีเดียว
Silhouette of an IKEA product representing a work area.
คนส่วนใหญ่มองเห็นเพียงบัวรดน้ำ
Image of IKEA co-worker
“ผมมองเห็นองค์กรที่ช่วยพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถและพร้อมสำหรับโอกาสก้าวหน้าต่างๆ เหมือนอย่างที่ผมก้าวหน้าจากพนักงานพาร์ทไทม์จนมาเป็นผู้จัดการฝ่าย”
Mohammad Kamsani
ผู้จัดการฝ่ายรับและเติมสินค้า,
แผนกโลจิสติกส์
Image of IKEA co-worker
“ผมมองเห็นองค์กรที่เราได้เรียนรู้จากงานที่ทำจริงๆ ได้มีโอกาสย้ายแผนกเพื่อเรียนรู้งานในหลากหลายสาขา ได้พัฒนาตนเองและพบกับอะไรใหม่ๆ ตลอดเวลา และไม่มีวันไหนที่เหมือนกันเลยสักวันครับ”
Zimon Lomboy
ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า,
แผนกลูกค้าสัมพันธ์
Image of IKEA co-worker
“ฉันมองเห็นองค์กรที่ให้โอกาสเราได้เดินทางไปทำงานในหลายๆ ที่ทั่วโลก ได้พบเจอผู้คน และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอด…”
April Kwan
หัวหน้าแผนกสื่อสารและตกแต่งภายใน,
แผนกสื่อสารและตกแต่งภายใน
ประจำหน่วยงานส่วนกลาง
Image of IKEA co-worker
“ผมมองเห็นองค์กรที่พวกเราต่างเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด อย่างผมที่เริ่มเข้ามาทำงานเป็นพนักงานทอดอาหาร จนตอนนี้เป็นหัวหน้าฝ่ายครัว”
Muhammad Rizal Bin Sunalim
หัวหน้าฝ่ายครัว,
แผนกอาหาร
ร่วมงานกับอิเกีย : วัฒนธรรมและค่านิยมหลักของอิเกีย | การพัฒนาและโอกาสก้าวหน้า | ชีวิตดีๆ ที่อิเกียและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
ชีวิตดีๆ ที่อิเกียและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
ครอบครัวอิเกีย
เราเป็นครอบครัวที่มีสมาชิกจากทั่วทุกมุมโลก และเราเชื่อแน่ว่า การหาพนักงานที่มาจากต่างพื้นเพ ต่างประสบการณ์ และมองโลกต่างมุมกัน จะทำให้ครอบครัวอิเกียกลายเป็นครอบครัวที่แข็งแกร่งที่สุดได้
พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าพวกเขาจะมาจากเชื้อชาติและสัญชาติใดก็ตาม เราไม่แบ่งแยกกันเพียงเพราะว่า เรานับถือกันคนละศาสนา หรือเพราะเราไม่ได้เป็นเพศเดียวกันและไม่ได้มีรสนิยมทางเพศอย่างเดียวกัน เราไม่เลือกปฏิบัติกับคนที่สมรรถภาพร่างกายต่างไปจากเรา อายุไม่เท่าเรา และตำแหน่งงานคนละระดับกับเรา ทุกคนที่อิเกียเป็นตัวของตัวเองได้ อิเกียเองก็อยากให้พนักงานของเราเป็นตัวของตัวเองด้วย
ข้อดีของการทำงานที่อิเกียมีอะไรบ้าง?
ลองฟังเพื่อนพนักงานเล่าสู่กันฟังถึงเรื่องราวของพวกเขา
ข้อดีของการทำงานกับอิเกีย
ถ้าคุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอิเกียแล้ว ไม่ว่าจะทำงานอยู่ที่ไหนหรือแผนกอะไร คุณก็จะได้รับสิทธิประโยชน์และผลตอบแทนมากมาย สิ่งที่เราเลือกมานำเสนอต่อจากนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของข้อเสนอของเราเท่านั้น
ส่วนลดพนักงานอิเกีย    พนักงานทุกคนเป็นลูกค้าคนสำคัญที่สุดของอิเกีย เราจึงมอบส่วนลด 15% สำหรับสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ของแต่งบ้าน และอาหารที่จำหน่ายในสโตร์อิเกียแก่พนักงานทุกคน ซึ่งพวกเขาจะใช้ส่วนลดนี้ได้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงานกับเรา
วันลาคลอดสำหรับทั้งคุณแม่และคุณพ่อ   พนักงานหญิงของเราลาคลอดได้ 4 เดือนติดต่อกันโดยจะได้รับเงินเดือนตลอดระยะเวลาที่ลาคลอด ส่วนพนักงานชายใช้วันลาคลอดเพื่อร่วมแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขที่ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่เข้ามาในครอบครัว และแบ่งเบาหน้าที่ดูแลบุตรจากภรรยาได้นานถึง 4 สัปดาห์ และจะได้รับเงินเดือนตลอดระยะเวลาที่ลาคลอดเช่นกัน
ของขวัญในเทศกาลต่างๆ    เราร่วมฉลองโอกาสพิเศษต่างๆ ด้วยกัน และเตรียมของขวัญไว้มอบให้พนักงานของเราในวาระแห่งการเฉลิมฉลองต่างๆ ตลอดทั้งปี และยังมีของขวัญวันเกิด ของขวัญแต่งงาน และของรับขวัญบุตรให้แก่พนักงานด้วย สำหรับพนักงานที่ร่วมงานกับเรามาเป็นเวลานาน อิเกียก็มีของขวัญที่จะมอบให้ในกิจกรรมมอบรางวัล Long Service Awards
ชีวิตดีๆ ที่อิเกีย    อิเกียเป็นห้างค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน ดังนั้นเราจึงตกแต่งสถานที่ทำงานด้วยสินค้าต่างๆ ที่เราวางจำหน่าย โดยตั้งใจออกแบบสถานที่ทำงานให้เป็นแหล่งจุดประกายแรงบันดาลใจแก่พนักงานทุกคน และให้สถานที่ที่พนักงานจะทำงานร่วมกันได้อย่างผ่อนคลาย
เงินโบนัสประจำปี   พนักงานทุกคนจะได้รับเงินโบนัสประจำปี ซึ่งเป็นผลตอบแทนจากการร่วมแรงร่วมใจกันทำงานจนทำให้อิเกียทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละปีได้สำเร็จ
IKEA co-workers
มุมพักผ่อนและห้องอาหารสำหรับพนักงาน
อิเกียมีสวัสดิการห้องอาหารราคาประหยัดสำหรับพนักงาน ซึ่งให้บริการอาหารและขนมที่สะอาดปลอดภัยตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ยังมีบริการอาหารฟรีในช่วงเทศกาลพิเศษ และยังมีมุมพักผ่อนแสนสบาย พร้อมเครื่องดื่มฟรี ให้คุณได้จิบชาหรือกาแฟ และผ่อนคลายได้ตลอดช่วงเวลาพัก
a photo collage of different IKEA co-workers
การฝึกอบรมและความก้าวหน้าในอาชีพ
เราส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ด้วยการจัดโปรแกรมฝึกอบรมภายในสำหรับเพื่อนพนักงานที่ต้องการพัฒนาตนเอง ไม่ว่าต้องการเป็นหัวหน้างาน เพิ่มพูนทักษะ หรือเสริมสร้างความรู้ในสายงานเฉพาะทาง พนักงานทุกคนจะได้ร่างแผนพัฒนาตนเองร่วมกับผู้จัดการ เพื่อตั้งเป้าหมายสำหรับการทำงานปีหน้าและในอนาคต
IKEA co-worker
สู่สังคมที่ดีกว่า
อิเกียสนับสนุนองค์กรการกุศลและองค์กรไม่แสวงผลกำไรภายในท้องถิ่น ซึ่งพนักงานสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมพัฒนาสาธารณูปโภคในโรงเรียน หรือการบริจาคตุ๊กตาผ้าให้เด็กๆ รวมถึงโครงการรับบริจาคเสื้อผ้าเพื่อนำไปสนับสนุนด้านการศึกษาเด็ก
พนักงานพาร์ทไทม์ก็เป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัวอิเกีย ไม่ต่างจากพนักงานประจำ
ช่วงหลังเลิกงานของแต่ละวัน วันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นช่วงที่ลูกค้าจำนวนมากแวะเวียนกันมาใช้บริการสโตร์อิเกีย อิเกียจึงรับพนักงานพาร์ทไทม์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่ของเรา เพื่อจะได้ดูแลและบริการลูกค้าได้ทั่วถึง พนักงานพาร์ทไทม์จะได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม และได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับที่เรามอบให้พนักงานประจำ ตั้งแต่ส่วนลดสินค้าสำหรับพนักงาน ของขวัญในเทศกาลต่างๆ ไปจนถึงค่ารักษาพยาบาล และโบนัสประจำปี โอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เราให้แก่พนักงานประจำ เราก็จะให้แก่พนักงานพาร์ทไทม์เช่นกัน จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพนักงานพาร์ทไทม์หลายต่อหลายคนจึงเลือกจะร่วมงานกับเราเป็นเวลานานและยินดีจะก้าวหน้าไปพร้อมกับอิเกีย
ลองฟังเพื่อนพนักงานพูดถึงชีวิตการทำงานเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ที่อิเกีย
Silhouette of an IKEA product representing a work area
คนส่วนใหญ่มองเห็นเพียงแก้วน้ำ
Image of IKEA co-worker
“ผมมองเห็นองค์กรที่ใส่ใจความยั่งยืน มองเห็นคุณค่าของผู้คน และตอบแทนพวกเราที่ทำงานด้วยกันมานาน”
Allan Chin
หัวหน้าฝ่ายบริหารคุณภาพสินค้า,
แผนกบริหารคุณภาพสินค้า
Image of IKEA co-worker
“ฉันมองเห็นองค์กรที่ปฏิบัติต่อพนักงานพาร์ทไทม์เหมือนกับที่ปฏิบัติต่อพนักงานประจำ และยังปรับตารางงานให้ฉันสามารถใช้เวลาอยู่บ้านกับลูกๆ ของฉันได้”
Malou Cristobal
พนักงานพาร์ทไทม์
แบบจ้างประจำ, ฝ่ายขาย
Image of IKEA co-worker
“ฉันมองเห็นแบรนด์และสินค้าที่ผู้คนมากมายรัก”
Victoria Farnworth
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร,
แผนกบุคคล
Image of IKEA co-worker
“ผมมองเห็นองค์กรที่มีแนวคิดการดำเนินธุรกิจและวิสัยทัศน์ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมในทุกๆ วัน”
Ken Ng
หัวหน้าฝ่ายโฆษณาและ
กิจกรรมส่งเสริมการขาย,
แผนกเซลล์ประจำ
หน่วยงานส่วนกลาง
Image of IKEA co-worker
“ฉันมองเห็นช่วงเวลาดีๆ ที่พวกเราได้ใช้ร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นเวลาทำงาน หรือเวลาที่เราพักผ่อนหาอะไรเล็กน้อยๆ ทานกัน!”
Valerie Goh
นักออกแบบเชิงพาณิชย์,
แผนกสื่อสารและตกแต่งภายใน
ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับอิเกียเพิ่มเติม
ผู้คนและโลกของเรา
เพื่ออนาคตที่สดใสและยั่งยืน
ความยั่งยืนมีความหมายต่ออิเกียอย่างไร และเราทำอะไรบ้างเพื่อดูแลผู้คนและโลกใบนี้ อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้คนและโลกของเรา
A photo portrait of a young Indian girl in a classroom
เกี่ยวกับอิเกีย
องค์กรของเรา
หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจสมัครร่วมงานกับเรา สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เกี่ยวกับอิเกีย
Young man having a coffee at the IKEA store restaurant