ผู้คนและสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืนคือจุดยืนของเรา

เราต้องการมอบสิ่งดีๆ ให้แก่ผู้คนและโลกใบนี้ ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา เราจึงพยายามใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า และมุ่งมั่นสรรสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับคนทั่วไป ซึ่งภารกิจดังกล่าวนี้รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้คนสามารถอยู่บ้านอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบนี้ถือเป็นรากฐานที่สำคัญของอิเกียมาตลอด และปัจจุบันเราได้คิดค้นและทดลองวิธีการใหม่ๆ เพื่อผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเดิม
คลิปเกี่ยวกับการทำงานของเราเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของทุกคน
No Youtube Player
เด็กผู้หญิงกำลังแกะเปลือกส้มในครัวที่เต็มไปด้วยข้าวของที่เอื้อต่อการอยู่บ้านอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อยู่บ้านอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พนักงานสองคนกำลังติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาสโตร์อิเกีย
พลังงานและทรัพยากร
ผู้หญิงและเด็กๆ ในหมู่บ้านในชนบทของอินเดีย
ผู้คนและชุมชน
โครงการเพื่อสังคมของอิเกีย ประเทศไทย
เราเชื่อในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
เราทำงานร่วมกับผู้ประกอบการสังคม เพื่อรับมือกับปัญหาสังคม และใช้ธุรกิจเป็นหนทางเพื่อสรรสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับผู้คนทั่วโลก รวมทั้งภายในประเทศไทย บ้านของเรา อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเพื่อสังคมของอิเกีย ประเทศไทย
Meechai School