ผู้คนและสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืนคือจุดยืนของเรา

อิเกียต้องการลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม เราจึงเดินหน้าพัฒนาด้านต่างๆ เต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสินค้าทั้งหมดในแผนกโคมไฟและหลอดไฟเป็น LED ที่ประหยัดพลังงานเป็นเยี่ยม ไปจนถึงการใช้ฝ้ายจากแหล่งผลิตที่ยั่งยืนเท่านั้นในการผลิตสินค้า
Cotton from more sustainable sourcesIKEA is all-in with 100% LED
Cotton. Image: WWF
เด็กผู้หญิงกำลังแกะเปลือกส้มในครัวที่เต็มไปด้วยข้าวของที่เอื้อต่อการอยู่บ้านอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อยู่บ้านอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พนักงานสองคนกำลังติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาสโตร์อิเกีย
พลังงานและทรัพยากร
ผู้หญิงและเด็กๆ ในหมู่บ้านในชนบทของอินเดีย
ผู้คนและชุมชน
โครงการเพื่อสังคมของอิเกีย ประเทศไทย
เราเชื่อในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
เราทำงานร่วมกับผู้ประกอบการสังคม เพื่อรับมือกับปัญหาสังคม และใช้ธุรกิจเป็นหนทางเพื่อสรรสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับผู้คนทั่วโลก รวมทั้งภายในประเทศไทย บ้านของเรา อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเพื่อสังคมของอิเกีย ประเทศไทย
Meechai School