พลังงานและทรัพยากร

สร้างความต่างในวิถีทางของอิเกีย

ภาพป่าที่มีแสงอาทิตย์ลอดผ่าน
นับแต่อดีตเราเพียรใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดเสมอจนกลายเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมา นอกจากนี้ เรายังใส่ใจนำของเหลือใช้กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเสาะหาแหล่งอาหารและวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มความสามารถ
พลังงานและทรัพยากร: ภูมิอากาศและพลังงาน | ป่าไม้ | ฝ้าย | น้ำ | ขยะ | อาหาร
ภูมิอากาศและพลังงาน
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของพวกเราทุกคน
ความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเราทุกคน คือการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ลูกหลานของเรามีอนาคตที่ยั่งยืนบนโลกใบนี้ต่อไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาสภาพแวดล้อม และสิ่งที่เราสามารถลงมือทำเพื่อแก้ไขปัญหา
No Youtube Player
No Youtube Player
No Youtube Player
 a blue background with a row of four wind turbines and white text
มุ่งสู่อนาคตแห่ง
พลังงานสะอาด 100%
ลงชื่อสนับสนุนได้ที่ momentforaction.org
อิเกียก้าวสู่ยุค LED แบบเต็มตัว
LED กินไฟน้อยกว่าหลอดไส้ถึง 85% และใช้งานได้นาน 20 ปี
LED กินไฟน้อยกว่าหลอดไส้ถึง 85% และใช้งานได้นาน 20 ปี
พลังงานและทรัพยากร: สภาพอากาศและพลังงาน | ป่าไม้ | ฝ้าย | น้ำ | ขยะ | อาหาร
ไม้
ใช้ไม้อย่างรู้ค่าและรักษาให้ยืนนาน
เราชอบไม้ - วัสดุหมุนเวียนที่ทั้งทนทานและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ในฐานะที่อิเกียเป็นผู้ใช้ไม้ผลิตสินค้ารายใหญ่ที่สุดในกลุ่มผู้ค้าปลีก เราจึงมองหาวิธีใหม่ๆ ในการใช้ไม้อย่างชาญฉลาด ลองดูคลิปนี้ที่บอกเล่าถึงงานที่เราทำเพื่อปกป้องและรักษาทรัพยากรอันมีค่า
No Youtube Player
No Youtube Player
Egle Petrylaite ผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้ ทำงานอย่างใกล้ชิดกับซัพพลายเออร์ของเรา เพื่อดูแลให้การจัดหาไม้เป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบ
Four people in the woods going through an IWAY quality checklist
มาตรฐานที่ชัดเจนเพื่อการทำป่าไม้อย่างรับผิดชอบ
มาตรฐาน IWAY ด้านป่าไม้ (IWAY Forestry Standard) กำหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับไม้ที่อิเกียใช้ในการผลิต เราต่อต้านการใช้ไม้ผิดกฏหมายที่ได้จากแหล่งปลูกที่มีข้อขัดแย้งด้านป่าไม้หรือจากป่าอนุรักษ์อันทรงคุณค่า โดยซัพพลายเออร์ทุกรายของอิเกียต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว เพื่อให้สามารถส่งสินค้าให้อิเกีย โดยจะมีการส่งทีมงานออกไปตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านป่าไม้ของ IWAY ดาวน์โหลดมาตรฐานการทำป่าไม้ IWAY เพื่อศึกษาเพิ่มเติม (PDF)
แผนที่ของ WWF ที่แสดงให้เห็นความร่วมมือระหว่าง WWF และอิเกียในประเทศลิทัวเนีย ยูเครน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โรมาเนีย บัลแกเรีย รัสเซีย จีนและลาว
ลิทัวเนีย
ยูเครน
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
โรมาเนีย
บัลแกเรีย
รัสเซีย
จีน
ลาว
เวียดนาม
กัมพูชา
รับรองมาตรฐานป่าไม้ร่วมกับ WWF
เราทำงานร่วมกับ WWF และองค์กรอื่นๆ เพื่อต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่า และส่งเสริมการค้าไม้ที่ปลูกอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อิเกียและ WWF ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2002 เพื่อส่งเสริมการรับรองมาตรฐานป่าไม้ การจัดทำแผนที่ และการอนุรักษ์ป่าไม้ที่มีมูลค่าแก่การอนุรักษ์สูง (High Conservation Value Forests) ปัจจุบัน เราได้พัฒนาการจัดการป่าไม้ในยุโรปและเอเชีย และมุ่งมั่นที่จะเพิ่มปริมาณพื้นที่ป่าที่ FSC ให้การรับรอง (FSC®) ในประเทศต่างๆ ประมาณ 35 ล้านเฮคตาร์ ไปยังเว็บไซต์ WWF เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความร่วมมือ
แก้ไขความผิดพลาดอย่างทันท่วงที
เมื่อหลายปีก่อน เราพบเส้นใยไม้เนื้อแข็งจากเขตร้อนในผลิตภัณฑ์กระดาษบางรายการของเรา ซึ่งขัดกับมาตรฐานที่เรากำหนดไว้ หลังการสืบสวนครบทุกขั้นตอน เราจึงพัฒนาระเบียบปฏิบัติภายในเพื่อให้มั่นใจว่าข้อผิดพลาดดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีก
ป้องกันการใช้ไม้ซุงวอลนัทที่ลักลอบตัด
เมื่อห้าปีที่แล้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้ของอิเกียตรวจพบว่า มีการใช้ไม้ซุงวอลนัทที่ผิดกฎหมายจากจีน เรารับมือทันทีด้วยการหยุดใช้ไม้ดังกล่าวในผลิตภัณฑ์อิเกีย และผลิตเฟอร์นิเจอร์ห้องน้ำซีรีส์ MOLGER/โมลเก้ ด้วยไม้เบิร์ชจากป่าที่ได้รับการรับรองเท่านั้น
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานด้านป่าไม้ของอิเกีย
นอกจากอิเกียจะกำหนดให้ซัพพลายเออร์ปฏิบัติตามมาตรฐาน IWAY ด้านป่าไม้แล้ว เรายังเพิ่มจำนวนไม้จากแหล่งที่ยั่งยืน ทั้งไม้รีไซเคิลและไม้จากป่าที่ FSC® รับรอง โดยเพิ่มขึ้นในปี 2015 ถึง 50% และเราตั้งเป้าไว้ที่ 100% ภายในปี 2020 ดูเว็บไซต์ FSC® เพื่ออ่านเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด The IWAY Forestry and Forest Stewardship Council® Standards (PDF)ดาวน์โหลดรายงาน the Sustainability Strategy, People & Planet Positive (PDF)
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ: สภาพอากาศและพลังงาน | ป่าไม้ | ฝ้าย| น้ำ | ขยะ | อาหาร
ฝ้าย
อิเกียเดินหน้าใช้ฝ้าย
จากแหล่งผลิตที่ยั่งยืน
เรายินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่ 1 กันยายน 2015 ฝ้ายที่ใช้ผลิตสินค้าอิเกียได้จากแหล่งผลิตที่ยั่งยืนทั้งสิ้น เพราะมาจากแหล่งปลูกที่ลดปริมาณการใช้น้ำ ปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลง แต่เพิ่มผลกำไรให้เหล่าชาวไร่ลืมตาอ้าปากได้มากขึ้น
สินค้าจากฝ้ายที่ผลิตก่อน 1 กันยายน 2015 จะมีจำหน่ายจนกว่าจะหมด ทั้งนี้ สินค้าดังกล่าวมีเพียงไม่กี่รายการและมีสต็อกอยู่น้อยชิ้น
Cotton farmer, standing in a cotton field, holding a cotton ball.
ด้วยโครงการ Better Cotton ชาวไร่ฝ้ายจึงมีชีวิตที่ดีขึ้นและมีส่วนช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
Close up of ÄLSKAD baby blanket.
เหตุใด... ฝ้ายที่ยั่งยืนจึงสำคัญ
ฝ้ายเป็นวัตถุดิบที่สำคัญยิ่งและใช้ผลิตสินค้าอิเกียหลายชนิด ทั้งโซฟา หมอนอิง ผ้าปูที่นอน และที่นอน ฯลฯ แม้ว่าเราจะรักวัตถุดิบนีเพียงใด เราก็ไม่สบายใจนักที่รู้ว่าการปลูกฝ้ายแบบดั้งเดิมส่งผลร้ายต่อสิ่งแวดล้อมและชาวไร่
การปลูกฝ้ายแบบดั้งเดิมนั้นต้องใช้สารเคมีและน้ำปริมาณมาก ชาวไร่จึงอาจประสบปัญหาสุขภาพร้ายแรงได้ ส่วนสภาพแวดล้อมก็เสี่ยงต่อปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดินและการขาดแคลนน้ำ ทั้งยังมีผลต่อต้นทุนการทำไร่ นอกจากนี้ ฝ้ายยังมักปลูกในไร่เล็กๆ ในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งชาวไร่มักมีชีวิตที่แร้นแค้น
ดังนั้น เราจึงเร่งหาวิธีรับมือปัญหาดังกล่าว และมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมฝ้ายให้มีความยั่งยืนมากขึ้น
ลงมือพลิกโฉมหน้าอุตสาหกรรมฝ้าย
ตลอดสิบปีที่ผ่านมา อิเกียเริ่มลงมือปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตฝ้าย โดยร่วมมือกับ WWF และพันธมิตรรายต่างๆ ก่อตั้งโครงการ Better Cotton (BCI) เพื่อมุ่งให้กระบวนการผลิตฝ้ายในระดับโลกส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของชาวไร่ สภาพแวดล้อม และตลาดฝ้ายในอนาคต
นับตั้งแต่ปี 2005 เราทำงานร่วมกับ WWF เพื่อเปลี่ยนการทำไร่ฝ้ายให้ยั่งยืนมากขึ้น โดยเริ่มจากชาวไร่ 500 รายในปากีสถาน แรกเริ่มนั้นชาวไร่ไม่เชื่อมั่นในเทคนิคการเพาะปลูกแบบใหม่นัก แต่หลังจากหนึ่งปีผ่านไป ผลที่ได้นั้นดีมากจนชาวไร่รายอื่นๆ ทั้งในอินเดียและปากีสถานต่างหันมาสนใจเข้าร่วมโครงการ
อิเกียและพันธมิตรร่วมกัน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติประกอบการลงพื้นที่จริงให้ชาวไร่ราว 110,000 ราย ได้เรียนรู้การทำไร่อย่างยั่งยืน โครงการดังกล่าวส่งเสริมให้ชาวไร่ลดต้นทุนการผลิตลง เพิ่มพูนกำไร และมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้น ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของครอบครัวดีขึ้น รวมทั้งได้ส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือ
Cotton farmers kneeling down in a cotton field inspecting water tubes.
No Youtube Player
ลงมือเพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน
เราดีใจที่บรรลุเป้าหมาย 100% แต่เราจะไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้ อิเกียให้คำมั่นว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ให้แก่อุตสาหกรรมฝ้ายทั่วโลก วิสัยทัศน์ของเราคือผลักดันให้ฝ้ายที่ปลูกด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นกลายเป็นวัสดุหลักที่มีราคาย่อมเยา และให้ผู้คนทั่วไปไม่เพียงแต่ธุรกิจของเราสามารถซื้อหามาใช้ได้
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือการทำไร่ฝ้ายที่ยั่งยืนระหว่างอิเกียกับ WWF
พลังงานและทรัพยากร: สภาพอากาศและพลังงาน | ป่าไม้ | ฝ้าย | น้ำ | ขยะ | อาหาร
Clean, fresh water pouring over hands
น้ำ
เพราะน้ำมีความหมายต่อชีวิต
น้ำสะอาดเป็นทรัพยากรที่หายากยิ่งในหลายภูมิภาค อิเกียและซัพพลายเออร์ของเราจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำ ทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ เราร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ เพื่อปรับปรุงระบบจัดการน้ำในพื้นที่ขาดแคลนน้ำซึ่งเราดำเนินธุรกิจอยู่ เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะมีน้ำสะอาดเพียงพออย่างแท้จริงสำหรับระบบนิเวศ ผู้คน และชุมชน
ความร่วมมือในการประหยัดน้ำและพลังงานในอินเดีย
สำหรับโรงงานบางแห่งในอินเดีย วิธีเดียวที่จะหาน้ำมาใช้ได้เพียงพอคือใช้รถบรรทุกขนน้ำเป็นระยะทางถึง 50 กิโลเมตร เครื่องจักรที่ล้าสมัยและน้ำที่ปนเปื้อนมลพิษทำให้การใช้น้ำและพลังงานในการผลิตสินค้ามีประสิทธิภาพน้อยลงไปอีก Jansons ซัพพลายเออร์ด้านสิ่งทอที่เมือง Erode ในแถบอินเดียใต้ ได้รับแรงบันดาลใจจากชาวอิเกีย และกลยุทธ์ Planet Positive และเข้าร่วมโครงการกับเราเพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่าว มาตรการที่ใช้นั้นรวมถึงการติดตั้งระบบรีไซเคิลน้ำเสียสำหรับการพิมพ์ และกระบวนการย้อมแบบใหม่ ซึ่งใช้น้ำในปริมาณน้อยลง และทำให้แน่ใจว่ามอร์เตอร์จะทำงานเฉพาะเวลาที่ต้องการเท่านั้น "โรงงานแปรรูปของเราตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ ซึ่งเป็นเหมือนฝันร้ายของพวกเราเลยล่ะ" Thirukumar กรรมการผู้จัดการของ Jansons Industries กล่าว "ด้วยความช่วยเหลือจากอิเกีย เราจึงได้เห็นว่าโครงการนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างไร และเราก็ยังได้รับแรงบันดาลใจในการมองหาโอกาสอื่นๆ ต่อไป ด้วยการให้คำมั่นจากพนักงานของเรา จนบัดนี้เราสามารถประหยัดพลังงานได้กว่า 285 เมกะวัตต์ฮาว (MWh) และประหยัดน้ำได้กว่า 69 ล้านลิตร"
Water treatment facility at an IKEA supplier factory in Bangladesh
Water
คิดล่วงหน้า: ประหยัดน้ำไว้ใช้ในอนาคตอย่างไร
ผู้คนกว่า 23 ล้านคนในบังคลาเทศไม่มีน้ำดื่มสะอาดไว้บริโภค

"ผมไม่ต้องการให้ลูกหลานของผมตกอยู่ในสภาพแบบนี้ และต้องการทำให้แน่ใจว่าโรงงานของเราจะไม่ทิ้งปัญหาไว้ให้คนรุ่นหลัง" Shah S Alam กรรมการผู้จัดการบริษัท Unilliance ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์สิ่งทอของอิเกียในบังคลาเทศกล่าว เขามีบทบาทสำคัญในโครงการพัฒนาน้ำที่อิเกียริเริ่มขึ้นที่บริษัท และผลักดันให้บริษัท Unilliance เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการอื่นๆ อีกมากมายเพื่อลดการใช้น้ำ
"เมื่อเราเริ่มทำงานกับอิเกีย เรามีโรงบำบัดน้ำเสียเพื่อกำจัดมลพิษออกจากน้ำเสียก่อนจะปล่อยกลับคืนสู่สิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว แต่อิเกียแนะนำให้คิดวิธีการลดปริมาณน้ำเสียและนำกลับมาใช้ใหม่ "

ตัวอย่างเช่น หลังจากการเปลี่ยนแปลงง่ายๆ ไม่กี่อย่าง ปัจจุบันเรานำน้ำเสียมาใช้ในการลดความร้อนของเครื่องจักร ซึ่งช่วยเราประหยัดน้ำได้ประมาณ 100 ลบ.ม. ทุกวัน หรือมากพอที่จะบรรจุในสระน้ำสำหรับการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกได้ถึง 15 สระต่อปี!"

"ในอีก 5 ถึง 10 ปีข้างหน้า กฎหมายในบังคลาเทศจะเปลี่ยนแปลงไป และทุกๆ คนจะต้องนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ การทำงานกับอิเกียทำให้เรานำหน้าคนอื่นๆ และลูกค้าของเราก็เห็นถึงความแตกต่างด้วยเช่นกัน"
เขากล่าว
พลังงานและทรัพยากร: สภาพอากาศและพลังงาน | ป่าไม้ | ฝ้าย | น้ำ | ขยะ | อาหาร
ของเสียและขยะ
การจัดการขยะภายในสโตร์อิเกีย
เป้าหมายของเราคือการลดปริมาณขยะและของเสียของแต่ละแผนกลง ภายในปี 2020 ขยะจากส่วนงานต่างๆ จำนวน 90% จะถูกนำไปรีไซเคิลหรือเปลี่ยนเป็นพลังงาน ซึ่ง 80% ของขยะเหล่านี้ที่มาจากสโตร์และศูนย์กระจายสินค้า จะถูกคัดแยกวัสดุเพื่อนำไปรีไซเคิลต่อไป
เราพยายามกันอย่างมากทั้งภายในสโตร์อิเกีย และส่วนงานอื่นๆ ของอิเกีย เพื่อลดปริมาณขยะให้เป็นศูนย์
จุดรีไซเคิลขยะภายในสโตร์อิเกีย
นำขยะรีไซเคิลได้มาที่อิเกีย
เราอยากให้การรีไซเคิลขยะทำได้ง่ายๆ เราจึงทำจุดรับขยะเพื่อนำไปรีไซเคิลไว้ภายในสโตร์อิเกียด้วย แล้วคุณทราบไหมว่า ที่สโตร์เกือบทุกแห่งของเรามีจุดรับทิ้งแบตเตอรีและหลอดไฟเก่าไว้รอบริการคุณด้วย มาดูว่า คุณรีไซเคิลอะไรได้บ้างที่สโตร์อิเกีย
Lightbulbs collected to be recycled
สร้างสรรค์ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
เรากำลังพยายามผลักดันให้มีการใช้และจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและครบวงจรภายในอิเกีย ตั้งแต่การซ่อมแซม ใช้ซ้ำ และนำกลับมาผลิตใหม่ ที่สโตร์หลายๆ แห่งของเรา ลูกค้าสามารถนำเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ใช้แล้วกลับมาคืน เพื่อนำไปจำหน่ายต่อหรือนำไปบริจาคเพื่อการกุศล ในบางประเทศยังรับคืนที่นอนเก่าเพื่อนำวัสดุไปรีไซเคิลหรือเปลี่ยนเป็นพลังงาน บางสโตร์รับคืนผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า และนี่คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่น่าตื่นเต้น เส้นทางการจัดการวัสดุอย่างครบวงจรที่อิเกีย
Stacked rugs
ทราบหรือไม่
ในปี 2015 มีขยะมากถึง 89% ที่ถูกนำกลับไปใช้ใหม่ภายในสโตร์อิเกีย
Customer recycling station at an IKEA store
พลังงานและทรัพยากร: สภาพอากาศและพลังงาน | ป่าไม้ | ฝ้าย | น้ำ | ขยะ | อาหาร
อาหาร
สิ่งดีๆ ที่มากกว่าความอร่อย
เราอยากให้คุณได้ทานอาหารที่ทั้งอร่อย ยั่งยืน และอุดมด้วยสารอาหาร เราจึงนำอาหารออร์แกนิกที่ผลิตอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อมมาจำหน่ายที่ร้านอาหารอิเกีย และมุมอาหารและขนมสวีเดน ตลอดจนพิถีพิถันเลือกสรรวัตถุดิบที่ผ่านการรับรองว่าได้มาตรฐานและผลิตอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งเพิ่มเมนูอาหารใหม่ๆ ที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น
รสชาติใหม่ที่ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
มีทบอลผักอิเกียอุดมด้วยส่วนผสมสดใหม่ เช่น ถั่วลูกไก่ ถั่วแขก แครอท พริกหวาน ข้าวโพด และคะน้าใบหยิก ที่ให้วิตามินและโปรตีนที่ร่างกายต้องการ ทั้งยังผลิตอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลองชิมมีทบอลผักแคลอรีต่ำ อีกหนึ่งทางเลือกนอกเหนือจากมีทบอลสูตรดั้งเดิมที่คุณคุ้นเคย
IKEA veggie balls in a cast iron pan surrounded by an onion, a carrot and greenery.
We are committed to sourcing food in a responsible way.
เรามุ่งมั่น
เลือกสรร
อาหาร
ที่ผลิตอย่าง
รับผิดชอบ
Close up of the head and tail of salmon on a bed of ice.
แซลมอนจากแหล่งเลี้ยงที่ยั่งยืน
เนื้อปลารสชาติอร่อยคุณภาพดีย่อมทำให้ผู้บริโภคมีความสุขและสุขภาพดีตามไปด้วย นั่นคือเหตุผลที่อิเกียร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมโลก ยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงปลาแซลมอนอย่างยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และนับแต่นี้ไปอิเกียจะคัดสรรเฉพาะแซลมอนที่เลี้ยงในฟาร์มที่ผ่านการรับรองโดย ASC เท่านั้น
Close up of fish and shrimp on a bed of ice.
อาหารทะเลที่ทั้งอร่อยและยั่งยืน
นับตั้งแต่นี้ อิเกียจะจำหน่ายและเสิร์ฟเฉพาะปลาแซลมอน และปลาพอลล็อกจากอุตสาหกรรมประมงและฟาร์มที่ MSC และ ASC รับรองเท่านั้น ทุกครั้งที่รับประทานคุณจึงมั่นใจได้ว่า มีส่วนช่วยส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืนและดูแลแหล่งอาหารเพื่อลูกหลานในวันข้างหน้า
Close up of raw Swedish lingonberries in a bowl.
เราเลือกสรรอาหารออร์แกนิกส์มาเพื่อคุณ
เลือกซื้ออาหารออร์แกนิกได้ที่มุมอาหารและขนมสวีเดน ทั้งแยมลินงอนเบอร์รี เมล็ดกาแฟ และคุกกี้ ที่ร้านอาหารอิเกียก็มีเมนูอาหารออร์แกนิกให้อิ่มอร่อย เมนูสำหรับเด็กก็มีนะ
Close up of coffee beans in a ceramic bowl surrounded by leaves.
กาแฟที่ผ่านการรับรองโดย UTZ
UTZ Certified เป็นองค์กรอิสระผู้รับรองมาตรฐานชากาแฟและช็อคโกแลตที่ปลูกอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นองค์กรรับรองมาตรฐานด้านความยั่งยืนชั้นนำของโลกดูเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ utzcertified.org/ikea
Close up of cocoa beans in a black bowl surrounded by leaves.
ช็อกโกแลตที่ยิ่งทานยิ่งรู้สึกดี
ช็อกโกแลตแท่งอิเกียทำจากโกโก้ที่ผ่านข้อกำหนดอันเข้มงวดของสถาบันอิสระ ซึ่งกำกับดูแลมาตรฐานการทำไร่โกโก้แบบยั่งยืนและสภาพแวดล้อมในการทำงานของชาวไร่ ลองมองหาสัญลักษณ์ UTZ certified บนฉลากสินค้าในมุมอาหารและขนมสวีเดน หรือสืบค้นแหล่งที่มาของโกโก้ในช็อกโกแลตแท่งที่มีสัญลักษณ์ดังกล่าวได้ที่ utzcertified.org/ikea
Close up of a bag of food waste, used for composting or biogas.
ไม่ทิ้งอาหารอย่างสูญเปล่า
เรากำลังมุ่งสู่เป้าหมายอันยิ่งใหญ่ นั่นคือการลดปริมาณการฝังกลบขยะเศษอาหารให้เหลือศูนย์ เพื่อช่วยกันลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยนำเศษอาหารไปผลิตเป็นปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ
ลองอ่านเนื้อหาต่อไปนี้
การแยกขยะคือการลดภาระให้สิ่งแวดล้อม
อยู่บ้านอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ความร่วมมือเล็กๆ ที่มีค่า
อ่านเพิ่มเติมว่า เหตุใดอิเกียจึงเป็นองค์กรที่น่าทำงานด้วย และการแยกขยะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร อยู่บ้านอย่างไรให้เป็นมิตรกับโลก
การส่งเสริมศักยภาพให้เด็กผู้หญิงและสตรีเป็นวิธีแบบองค์รวมในการแก้ปัญหาความยากจนและแรงงานเด็ก
ผู้คนและชุมชน
เราให้ความสำคัญกับผู้คน
เรามุ่งมั่นสรรสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับผู้คนทั่วโลก อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้คนและชุมชน