แผนกจัดซื้อ

 
แผนกจัดซื้อ

จัดซื้อสินค้าจำนวนมากจากผู้จัดหาสินค้าคุณภาพ

ผู้จัดหาสินค้าให้ IKEA และสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง IKEA กับผู้จัดหาสินค้าคือหนึ่งในสิ่งที่มีค่าที่สุดของเรา แผนกจัดซื้อจึงสร้างสัมพันธภาพที่เกื้อกูลกันกับผู้จัดหาสินค้าที่ให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้ ให้ผลผลิตคุณภาพดีและสร้างปริมาณขยะน้อยที่สุดเป็นพื้นฐานในการผลิตสินค้าราคาย่อมเยา นอกจากนี้ เรายังช่วยกันกำหนดเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดและสร้างความร่วมมือในระยะยาว

ทีมงานจัดซื้อของ IKEA ปฏิบัติงานร่วมกับผู้จัดหาสินค้าในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก พวกเขาเสาะหาผู้จัดหาสินค้ารายใหม่ๆ ประเมินคุณภาพ และพัฒนาประสิทธิภาพของผู้จัดหาสินค้ารายปัจจุบัน ทีมงานจัดซื้อร่วมมือกันเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต คุณภาพของสินค้า และการมีสินค้าพร้อมสำหรับลูกค้า ทั้งส่งเสริมให้ผู้จัดหาสินค้าพัฒนาสภาวะแวดล้อมในที่ทำงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งงานนี้จะเกี่ยวข้องกับกลุ่มสินค้า และเรายังมีงานด้านจัดซื้อที่แผนกวัตถุดิบทางอ้อมและการบริการ (IKEA Indirect Material and Services)

 

 
[fee:ka]

fika
การพักดื่มน้ำชากาแฟ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะรับประทานแกล้มแซนวิชชิ้นเล็กๆ หรือขนมปังโรลรสหวานอร่อยตำแหน่งงาน
ที่เปิดรับสมัคร

งานไหนตรงใจคุณ