งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

ดูแลระบบข้อมูลทั้งหมดของ IKEA

งานไอทีเป็นงานที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสนับสนุนการดำเนินงานของ IKEA สาขาต่างๆ ให้มีความถูกต้องแม่นยำ และคล่องตัว ทีม IT ของเราจึงมีหน้าที่ดูแลระบบข้อมูลทั้งหมดของ IKEA ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของทุกแผนกได้อย่างทันท่วงที ซึ่งต้องอาศัยทีมงานที่มีทักษะและประสบการณ์สูง เป็นงานที่มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จโดยรวมของ IKEA ที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งระบบ

 

 
[fee:ka]

fika
การพักดื่มน้ำชากาแฟ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะรับประทานแกล้มแซนวิชชิ้นเล็กๆ หรือขนมปังโรลรสหวานอร่อยตำแหน่งงาน
ที่เปิดรับสมัคร

Jobs
งานไหนตรงใจคุณ